Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
$altText
Premaster Onderwijswetenschappen
Onderwijswetenschappen | 25 EC - 30 EC
Code SMAOW-2019-2020
De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster Premaster Onderwijswetenschappen wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.    
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Onderwijswetenschappen.

Algemeen

Beschrijving

De premaster bestaat uit een algemene inleiding op de master Onderwijswetenschappen die de hoofdstromingen in de leerpsychologie, ideeën over de mens als lerend wezen en het ontwerpen van onderwijs omvat. In de onderzoekspracticacursussen raakt u vertrouwd met de belangrijkste statistische begrippen en technieken voor onderzoek en leert u werken met SPSS en gaat u aan de slag met psychologische experimenten en zelfrapportagevragenlijsten. Ook leert u een literatuurstudie uit te voeren. Studenten met een hbo-achtergrond volgen ook nog een cursus over wetenschapsfilosofie.

Bedoeld voor

Premaster 1 is bedoeld voor studenten met een universitaire achtergrond die niet verwant is aan Onderwijswetenschappen. Premaster 2 is bedoeld voor studenten met een hbo- achtergrond. Met name docenten in BO, VO, MBO, HBO en bedrijfsopleidingen/HRD volgen via de premaster de masteropleiding. Een werkkring in het onderwijs of in de wereld van de bedrijfsopleidingen/HRD is een groot voordeel, omdat kennis van en ervaring met de praktijk van leren en opleiden bekend wordt verondersteld.

Competenties

Na het afronden van de premaster heeft u voldoende onderwijskundige kennis, onderzoeks- en academische vaardigheden opgedaan om de masteropleiding Onderwijswetenschappen te kunnen volgen. 
 
Arbeidsperspectief na het behalen van de masteropleiding Onderwijswetenschappen
De samenleving heeft behoefte aan effectieve, aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen op scholen, op de werkplek, thuis en onderweg. Experts in de Onderwijswetenschappen dragen zorg voor deze effectieve omgevingen waarin leren en kennisuitwisseling gerealiseerd kunnen worden.
Onze afgestudeerden zijn vaak werkzaam als pioniers in nieuwe gebieden van leren en gebruik van nieuwe media. Zij construeren bijvoorbeeld nieuwe leeromgevingen waarmee mensen effectief en efficiënt kennis kunnen verwerven en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Mensen met een master in de Onderwijswetenschappen krijgen werk in scholen, software bedrijven, adviesbureaus en financiële instellingen. Mensen die doorgaan voor een PhD krijgen toegang tot banen bij universiteiten, overheidsinstellingen en als onderzoeker in de particuliere sector.

Diploma

De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kan een dossierverklaring aangevraagd worden.

Studieduur

Het programma is ontworpen en geprogrammeerd op basis van een jaar deeltijdonderwijs. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie, dan stellen we in overleg een studiepad op maat voor u op.

Aanmelden

Startmoment

U dient uiterlijk veertien dagen voor de start van een cursus met een vast startmoment aangemeld te zijn voor de cursus. Een variabele cursus kunt u op ieder gewenst moment starten waarbij u wel rekening dient te houden met eventuele ingangseisen van de betreffende cursus. U kunt, indien gewenst, gedurende het gehele jaar een adviesgesprek bij de studieadviseur over de premaster aanvragen.

Aanmelden

U kunt een vrijblijvend advies over uw mogelijke toelating en te volgen premaster Onderwijswetenschappen aanvragen. U wordt dan verzocht scans (geen foto’s) van uw hbo- of wo-diploma’s en cijferlijsten te mailen naar onderwijswetenschappen@ou.nl. De studieadviseur geeft dan een individueel advies af over de door u te volgen cursussen en mogelijke vrijstellingen. Dit advies ontvangt u dan per e-mail. Aan de hand van dat advies kunt u de afweging maken om officieel toelating tot de premaster of tot de master Onderwijswetenschappen aan te vragen.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

Wilt u een premaster gaan volgen, dan dient u eerst te worden toegelaten. Voor toelating geldt dat u in het bezit dient te zijn van een bachelorgetuigschrift op hbo- of wo-niveau. Met de premaster vult u ontbrekende kennis aan die nodig is om de master succesvol te doorlopen. De premaster moet afgerond zijn, voordat u aan de master begint. Toelating tot de premaster vraagt u aan met het daarvoor bestemde formulier. De behandeling van een verzoek tot toelating kan 6 tot 8 weken in beslag nemen. Nadat u toegelaten bent, kunt u zich aanmelden voor de eerste cursus waarbij u wel rekening dient te houden met de uiterste datum van inschrijving die ligt vóór de startdatum van de begeleide cursus.

Vrijstelling

De premaster wordt niet verkort op basis van een hbo- of wo-bachelor-getuigschrift of een hbo-master-getuigschrift. Verkorting van de premaster met één of meer cursussen is mogelijk op grond van een verwant wo-master-getuigschrift.

Prijsinformatie

Nadat u officieel bent toegelaten tot de premaster betaalt u een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus zijn studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen inbegrepen.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De premaster bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt, in het Jaarrooster Premaster Onderwijswetenschappen wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De docent is het gezicht van de cursus en is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteitsbewaking en is ook belast met het bewaken van de voortgang van studenten binnen de cursus. Een studieadviseur bewaakt in overleg met u de voortgang van uw persoonlijke studiepad over cursussen heen en fungeert als uw persoonlijk aanspreekpunt voor vragen en problemen rondom studie-aanpak en -planning. De mogelijke begeleidingsbijeenkomsten staan gepubliceerd op de cursussite. U dient zich tijdig voor de begeleidingsbijeenkomsten aan te melden.
 
Flexibel online studeren
Een cursus is opgebouwd rondom individuele- en groepsactiviteiten. Het bestuderen van de leermaterialen, oefenen en indienen van opdrachten gebeurt bij voorkeur individueel: u studeert in het kwartiel waarin de cursus wordt aangeboden. U krijgt, voor zover u bent aangemeld voor de cursus met een vast startmoment, de boeken ca. 10 weken voor de start van de cursus thuisgestuurd zodat u zich kunt inlezen. Groepsactiviteiten brengen u in direct contact met de docent en medestudenten. Voorbeelden zijn (online) colleges en masterclasses, het bespreken van ervaringen en praktijkvoorbeelden, tentamenvoorbereiding, etc. De online groepsactiviteiten vinden plaats in de avonduren en in het weekend binnen onze virtuele klas. Deze sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Daarnaast zijn er ook twee cursussen die vrij (variabel) te bestuderen zijn, waarmee u op ieder gewenst moment kunt starten. Ook deze cursussen hebben een inschrijfperiode van 12 maanden met drie tentamenmogelijkheden.
 
De premaster kan in één jaar afgerond worden, waarbij dan de twee variabele cursussen gelijktijdig met de cursussen in de vier opvolgende kwartielen gevolg worden. Een variabele cursus loopt dan parallel aan twee vaste cursussen. De premaster kan ook verdeeld worden over twee academische jaren, waarbij het eerste jaar is ingedeeld in drie kwartielen, een variabele cursus en een zomerstop. In het tweede jaar werkt u aan de tweede variabele cursus en de laatste vaste cursus. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat u vooraf een realistisch studieplan kunt maken.

Samenstelling

Inhoud kwartielen

De wo-premaster dossierverklaring of het wo-bachelor, wo-master of doctoraal getuigschrift Onderwijskunde, Onderwijswetenschappen, Toegepaste onderwijskunde, Pedagogiek of (Onderwijs-) psychologie geeft directe toegang tot de master Onderwijswetenschappen.
 
Premaster 1 (wo)
Premaster 1 is bedoeld voor studenten met een academisch getuigschrift waarmee niet directe toelating tot de master Onderwijswetenschappen verkregen wordt. Via dit programma spijkert u zich bij op het gebied van onderwijskundige kennis en, indien dit niet in de vooropleiding is opgenomen, in onderzoeksvaardigheden. De volgende getuigschriften geven in combinatie met deze premaster toelating tot het mastertraject:
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. tenminste 180 studiepunten van de ongedeelde wo-opleiding) van Nederlandse universiteiten; 
- het wo-mastergetuigschrift van opleidingen van Nederlandse universiteiten;
- het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. het equivalent van de ongedeelde wo-opleiding) van Vlaamse universiteiten;
- het wo-mastergetuigschrift van Vlaamse universiteiten.
 
OB0002 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3)
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data- analyse (kwartiel 2 en 4)
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (kwartiel 1 en 3) #
PB0702 Literatuurstudie (variabele cursus) #
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek # (kwartiel 2 en 4 )

Premaster 2 (hbo)
Premaster 2 is bedoeld voor studenten met een hbo-getuigschrift. Via dit programma kunt u uw onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden op niveau brengen. De volgende getuigschriften geven in combinatie met deze premaster toelating tot de masteropleiding:
- een hbo-bachelorgetuigschrift;
- een hbo-mastergetuigschrift;
- Akte van bekwaamheid kleuteronderwijs (KLOS A/B + applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer).
 
OB0002 Over leren, onderwijs en instructie (kwartiel 1 en 3)
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse (kwartiel 2 en 4)
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (kwartiel 1 en 3) #
PB0702 Literatuurstudie (variabele cursus) #
PB1302 Wetenschapsfilosofie (variabele cursus)
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek # (kwartiel 2 en 4)
 
# Deze cursus heeft ingangseisen zoals vermeld in de cursusbeschrijving. 
 
Een cursus die in een kwartiel aangeboden wordt, kent een online begeleidingsvorm binnen het betreffende kwartiel. Inschrijving voor deelname aan de cursus sluit twee weken voor de start van de begeleiding. Voor variabele cursussen kan op ieder moment ingeschreven worden (vanaf het moment dat de cursus in het aanbod is).

Tentaminering

Een vaste cursus wordt afgesloten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Er kan twee keer herkanst worden: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. De variabele cursussen kunt u vrij volgen en hebben ook drie tentamenmogelijkheden binnen de inschrijfperiode van 12 maanden.

Meer informatie

Contactpersonen

Ine Verstappen en Ria Wijermans-Overman, studieadviseurs, via onderwijswetenschappen@ou.nl.