null Webinar 'Duurzaam onderwijs'

Over_Alumni_head_large.jpg
Webinar 'Duurzaam onderwijs'
Afgestudeerden van onze universiteit kennen alle ins en outs van studeren naast een baan en weten uitstekend wat doorzetten is. De kennis die tijdens de studie is opgedaan wordt verder toegepast in het werk en onderzoek. De band met de Open Universiteit wordt dan wat minder frequent. Maar we blijven allemaal verbonden door de interesse op vakgebied en de ontwikkelingen die blijven doorgaan. In een serie webinars geven alumni, OU-studenten en andere experts een inkijk op de activiteiten en onderzoeken waaraan nu gewerkt wordt.

Thema: duurzame toekomst

Natuurlijk zijn we ons allemaal bewust van de noodzaak om duurzamer om te gaan met onze omgeving en onszelf. Maar hoe efficiënt en effectief doen we dat? En gaat het om meer dan de bescherming van de aarde? Vanzelfsprekend! Elke vorm van verspilling kan anders. Het programma dat we hebben samengesteld en laat zien hoe ver duurzaamheid kan worden doorgevoerd in onze maatschappij. Alumni en OU-docenten nemen je mee in hun onderzoeken en ervaringen.

Datum: 24 maart 2021
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: online via Teams (hiervoor ontvang je een deelnamelink)

Alumni lezing 1: Hoe duurzaam is de OU opleiding voor de loopbaan en huidige werk?

In deze sessie zal Desirée Joosten-ten Brinke, decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen, in gesprek gaan met vier alumni. Anne van den Bos, Dianne Sandink, Kelly Beekman en Liesbet Snoeys hebben de opleiding enige tijd geleden afgerond en zullen de betekenis van de opleiding voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling en carrière delen. Ze kijken terug op de opleiding en bespreken welke thema’s actueel zijn en zouden passen bij de master Onderwijswetenschappen.

Prof. dr. Desirée Joosten-ten Brinke is hoogleraar 'Leren van volwassenen' en decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen aan de Open universiteit. In 2008 promoveerde zij op het proefschrift over het Erkennen van verworven competenties. Van 2010 tot 2020 was zij lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen/Technology enhanced assessment bij Fontys lerarenopleiding in Tilburg, waarbij onderzoek naar de toetspraktijk van leraren en professionalisering van leraren centraal stond.

Anne van den Bos is afgestudeerd aan de Open Universiteit - Onderwijswetenschappen in 2018 met als afstudeeronderwerp: anonimiteit bij online peer feedback. Als docent is zij werkzaam bij de opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool Leiden (modules: Engels & onderzoeksvaardigheden). Ze is tevens lid van de toetscommissie en doet praktijkonderzoek naar online peer feedback.

Dianne Sandink is als leerkracht basisonderwijs met specialisme hoogbegaafdheid en intern begeleider, onderwijswetenschappen gaan studeren bij de Open Universiteit. Na de studie is zij de uitdagingen aangegaan bij Cito, curriculum.nu, de OU, het HBO en VO.

Kelly Beekman is alumna en geeft aan met veel plezier bij de OU te hebben gestudeerd. Eerst voor het behalen van de master onderwijswetenschappen, later bij het schrijven van haar proefschrift. Nu is zij werkzaam als Lector Technology enhanced assessment bij Fontys Hogescholen en werkt ze nog altijd graag met OU-collega’s samen.

Liesbet Snoeys studeerde begin 2020 af aan de master Onderwijswetenschappen. Ze werkte tijdens de studie als onderwijsondersteuner aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Eind 2020 is ze er gestart als stafmedewerker onderwijsontwikkeling.

Alumni lezing 2: Duurzame curricula

Als we over onderwijs nadenken in termen van duurzaamheid dan denken we meestal niet aan het gebouw of de gebruikte materialen. In plaats daarvan bedoelen we veelal de houdbaarheid van het curriculum. Hoe lang gaat dat mee? Na hoeveel tijd moet het weer herontwerpen worden? En moet dan het hele curriculum op de schop of kunnen er op flexibele wijze onderdelen in- en uitgeschoven worden?

Naast de structuur en de invulling van een curriculum wordt de duurzaamheid in sterke mate bepaald door de wijze waarop het is ingebed in de onderwijsorganisatie. In dit webinar komen de factoren die de duurzaamheid van een curriculum bedreigen en een aantal instrumenten en voorbeelden van potentiële oplossingen aan bod.

Els Boshuizen is emeritus hoogleraar onderwijswetenschappen bij de Open Universiteit. Zij was verantwoordelijk voor het ontwerp, de invulling en de uitvoering van de eerste masteropleiding onderwijswetenschappen bij de OU. In de jaren daarvoor heeft ze vergelijkbare opdrachten uitgevoerd bij de Universiteit Maastricht: de opleiding Onderwijswetenschappen, het internationale Master of Health Professions Education programma, en de opleiding Opleidingskunde voor de gezondheidzorgberoepen.

Aanmelden webinar Onderwijs