Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Antrozoölogie
Antrozoölogie is de studie van mens-dier interacties. Professionals die werkzaam zijn in deze discipline hebben vaak heel verschillende achtergronden; zoals dierenarts, bioloog/etholoog, psycholoog, psychiater, socioloog, arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, of logopedist. Daarnaast hebben zij vaak opleidingen afgerond in training en welzijn van honden, paarden of andere dieren.
De sectie Antrozoölogie van de Open Universiteit legt zich toe op een academische benadering van de mens-dier relatie vanuit de Psychologie. Dat betekent dat zij opleidt tot een masterdiploma in de Psychologie, met als bijzonderheid kennis over mens-dierrelatie en over het inzetten van dieren in de gezondheidszorg, in coachingstrajecten en in onderwijstrajecten. Meestal zal het gaan om masters in de Klinische Psychologie waarbij onderzoek en stage kunnen worden uitgevoerd. Deze vinden plaats in settings waar dier-ondersteunde interventies worden ingezet. Denk aan verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen, of gezinnen met kinderen met autisme. Ook dier-ondersteunde toepassingen in de Arbeids- en Organisatiepsychologie of Gezondheidspsychologie zijn denkbaar.

Opleidingsmogelijkheden

Losse minimodules

In samenwerking met IAHAIO, de international association of humani-animal-interaction organisations), heeft de Open Universiteit een aantal korte modules ontwikkeld. Het zijn korte, Engelstalige, themagebaseerde blokken voor professionals die al werken met dieren en verder voor iedereen die nieuw is in het veld van mens-dier-interactie. Elke module behandelt een thema uit praktijk en onderzoek. 
Ga naar het overzicht van de losse modules... 

Voor studenten Psychologie

Antrozoölogie studeren bij de Open Universiteit betekent dat de student vanuit een van de richtingen van psychologie Antrozoölogie als keuzevak kunnen doen. Aan academische cursussen op bachelorniveau wordt gewerkt. De eerste zal naar eind 2017 gereed zijn. Vooralsnog kunnen psychologiestudenten: 

  1. een bachelorthesis te schrijven over de onderwerpen mens-dierrelaties, de relatie dierenmishandeling en huiselijk geweld en de effecten van dierondersteunde interventies op kwetsbare mensen
  2. een (onderzoeks)stage te lopen bij een instelling, praktijk, organisatie of school waar dier-ondersteunde interventies worden toegepast (in binnen- en buitenland)
  3. een masterthesis te schrijven.

Zij worden daarbij begeleid door een docent vanuit de sectie Antrozoölogie en een medewerker uit een van de psychologierichtingen in de OU. 

Promoveren

De sectie Antrozoölogie heeft een aantal promovendi die onderzoek doen naar de effecten van dier-ondersteunde interventies, of naar de mechanismen die in zo'n interventie een rol spelen. De praktijk van dier-ondersteunde interventies is een snel groeiend veld, zowel binnen als buiten Nederland. Solide effectstudies alsook inzicht in wat precies een dier-ondersteunde interventie succesvol maakt, zijn hard nodig om het veld op basis van betrouwbare inzichten verder te professionaliseren.

De sectie Antrozoölogie onderzoekt onder meer de effecten en mechanismen van:

Onderzoekers

Inaugurele rede en symposium

Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers heeft haar rede uitgesproken op vrijdag 6 december 2013 met de titel Antrozoölogie: (over)leven met dieren: rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar antrozoölogie, op de door Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) ingestelde leerstoel bij de faculteit Psychologie van de Open Universiteit op vrijdag 6 december 2013 door prof.dr. Marie-José Enders-Slegers.

Voorafgaand aan de rede vond een symposium plaats met de volgende sprekers:

Meer informatie