null Beschikbaar in Open Access: Hoe de interpretatie van forensische bevindingen door strafrechtprofessionals verschillend wordt geïnterpreteerd

RW_Oratie_MarijkeMalsch_head_large.jpg
Beschikbaar in Open Access: Hoe de interpretatie van forensische bevindingen door strafrechtprofessionals verschillend wordt geïnterpreteerd
In het artikel 'The interpretation of forensic conclusions by criminal justice professionals: The same evidence interpreted differently', gepubliceerd in het mei nummer 2020 van het tijdschrift Forensic Science International, hebben de auteurs, waaronder prof. dr. Marijke Malsch verbonden aan de faculteit Rechtswetenschappen onderzocht of en hoe gebruikers van forensische rapporten de conclusies en de bewijskracht ervan begrijpen. Het artikel is in open access gratis te downloaden.

Over het onderzoek

Forensische rapporten gebruiken verschillende soorten bevindingen, zoals een categoriale (CAT) vaststelling of een waarschijnlijkheidsratio (WR). Om het bewijsmateriaal correct te kunnen beoordelen, moeten gebruikers van forensische rapporten de conclusies en de bewijskracht ervan begrijpen. 
Het doel van het onderzoek was om de interpretatie van de bewijskracht van forensische conclusies door strafrechtprofessionals te kunnen onderzoeken. 
In een online vragenlijst beoordeelden 269 professionals 768 rapporten over vingerafdrukonderzoek en beantwoordden zij vragen die het zelfbenoemde en daadwerkelijke begrip van de rapporten en bevindingen maten. De rapporten bevatten CAT, verbale WR en numerieke WR conclusies met een lage of hoge bewijskracht en werden beoordeeld door rechercheurs, officieren van justitie, strafrechtadvocaten en rechters. 
Uit de resultaten blijkt dat ongeveer een kwart van alle vragen die het werkelijke begrip van de rapporten meten, verkeerd is beantwoord. De CAT-conclusie werd het best begrepen voor zwakke conclusies, de drie sterke conclusies werden alle drie op dezelfde manier beoordeeld. 
De zwakke CAT-conclusie benadrukt terecht de onzekerheid van elke gebruikte conclusievorm. De meeste deelnemers onderschatten echter de kracht van deze zwakke CAT-conclusie in vergelijking met de andere zwakke conclusietypen. 
Kijkend naar het zelfverklaarde begrip van alle professionals, overschatten zij in het algemeen hun werkelijke begrip van alle conclusietypen.

Over Marijke Malsch

Prof. dr. Marijke Malsch bekleedt de leerstoel Empirical Legal Studies bij de Open Universiteit. Zij combineert deze functie met onderzoek aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, het NSCR, in Amsterdam. Ze heeft ook ervaring als rechter-plaatsvervanger, in de rechtbank Noord-Holland en het hof 's-Hertogenbosch.

Meer informatie


Meer weten? Raadpleeg het Open Access artikel online.