null Boek 'Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering' geheel vernieuwd

PSY_Gezondheidsvoorlichting_head_large.jpg
Gezondheid
Boek 'Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering' geheel vernieuwd
Onlangs is het boek 'Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering' in een nieuwe, geheel gewijzigde druk verschenen. Het boek, dat met medewerking van de Open Universiteit tot stand is gekomen, gaat over planmatige bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen en verdere schade door aandoeningen zo veel mogelijk te beperken.

Gezondheidsgedrag beïnvloeden

Ongezond gedrag, zoals roken, te weinig bewegen of te veel eten, is in Nederland de belangrijkste oorzaak van vermijdbare ziekte en sterfte, maar ook van het feit dat de volksgezondheid in Nederland achterblijft bij die van andere Europese landen. Om gezond gedrag te bevorderen, is het van belang om te weten waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen en hoe die determinanten van gedrag te beïnvloeden zijn.

Theorie en praktijk

De redactie en de auteurs van 'Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering' behandelen de meest recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over het ontstaan van gedrag en theorieën en methodieken voor gedragsverandering. Deze worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De rode draad van het boek is het Model voor Planmatige Gezondheidsbevordering en Gedragsverandering. In het eerste deel van het boek wordt dit model stap voor stap uitgewerkt, in het tweede deel komen heldere en actuele voorbeelden aan bod, waarbij e-health niet ontbreekt.

Voor professionals en studenten

'Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering' is bestemd voor iedereen die zich professioneel met gezondheidsvoorlichting en bevordering van gezond gedrag bezighoudt of gaat bezighouden. Met ingang van 1 september 2017 wordt het boek in de nieuwste druk bij de Open Universiteit gebruikt in de geheel vernieuwde Psychologie mastervariant Gezondheidspsychologie.

Medewerking Open Universiteit

Het boek, dat ook in voorgaande drukken al jarenlang een veel gebuikt basisboek is in het HBO-onderwijs, is gemaakt onder redactie van Johannes Brug, Patricia van Assema en Lilian Lechner. Laatstgenoemde is als hoogleraar gezondheidspsychologie verbonden aan de Open Universiteit. Naast Lilian Lechner hebben ook OU-medewerkers Catherine Bolman en Denise Peels als auteur meegewerkt aan het boek. De bureauredactie en vormgeving is door OU-medewerkers verzorgd.

 Het boek 'Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering' wordt uitgegeven door uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.