null Bachelor Psychologie

Bachelor Psychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bacherlor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Waarom gedragen mensen zich zoals ze doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? In de bachelor Psychologie leer je veel over anderen, maar ook over jezelf. De stevige wetenschappelijke basis biedt jou de mogelijkheid om al dit soort vragen straks als een professional te beantwoorden.


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen in bepaalde omstandigheden, hoe psychische problemen ontstaan en welke rol de omgeving en andere mensen daarbij spelen. Behalve de nodige kennis werk je aan je competenties op het vlak van interventie, diagnostiek en onderzoek. Met het bachelor diploma op zak kun doorstromen naar de master Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische Psychologie of Levenslooppsychologie van de Open Universiteit.  

Competenties

De nadruk ligt op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Deze competenties komen als een rode draad in de opleiding terug.  

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Edwina Traanman

alumna Psychologie

“De kliniek waar ik werkte als officemanager, behandelde onder andere cliënten met overgewicht. Ik wilde helpen en ben een counselor/coach opleiding gaan volgen. Tja, en toen wilde ik meer weten over psychologie en waarom de één gaat eten en de ander geen hap door de keel krijgt. Het was niet mijn bedoeling om een volledige studie te volgen, ik koos alleen interessante modules uit. Dit werden er echter zoveel zodat de propedeuse gehaald werd en daarna de bachelor. Eigenlijk heb ik van het begin af aan baat gehad van mijn studie, ik kon het op mijn werk direct toepassen als counselor.”

In de bacheloropleiding Psychologie maak je kennis met de belangrijkste basisvakken en toepassingsgebieden van de psychologie. Als psycholoog is het belangrijk dat je wetenschappelijk onderzoek kunt doen, psychologische diagnoses kunt stellen, interventies kunt ontwikkelen en uitvoeren én dat je beschikt over academische vaardigheden als schrijven en presenteren. Daarom is de bachelor opgebouwd rond vier leerlijnen: onderzoek, diagnostiek, interventie en academische vaardigheden.
 

Opzet

 
De opleiding is flexibel in te passen in je dagelijks leven. De inhoud van de cursussen die je gaat volgen kun je direct herkennen uit je eigen omgeving en voorbeelden komen uit de praktijk. De casuïstiek oefen je samen met anderen. In de opleiding wisselen kennis, vaardigheden, opdrachten, tentamens en studiebegeleiding elkaar af. Je studeert individueel, maar ook samen met anderen. Contact met anderen is immers ook essentieel om het beroep van psycholoog te kunnen uitoefenen. 
Het jaarrooster zorgt ervoor dat je snel en overzichtelijk kunt zien welke cursussen je op welk moment kunt volgen. Elk jaar kun je jouw kennis en vaardigheden uitbreiden. 
Je start de propedeuse met een inleiding in de psychologie, waarin de evolutie van de mens, het brein, het handelen in een groep en tal van andere aspecten van het menselijk gedrag aan bod komen. Menselijk gedrag verandert gedurende de levensloop. Psychische stoornissen en de behandeling ervan krijgen aandacht. Je leert een aantal geïntegreerde studievaardigheden en je volgt een 'serious game’. Kortom, de Inleiding in de psychologie is een brede basis voor de rest van je studie.
Je vervolgt je opleiding met sociale psychologie, cognitieve psychologie, gezondheidspsychologie, arbeids-en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Ook maak je kennis met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Steeds een stapje verder en dieper. Zodat je alle noodzakelijke kennis en vaardigheden verder ontwikkelt. Met de bachelor op zak kun je vervolgens doorstromen naar de masteropleiding Psychologie, een opleiding die onontbeerlijk is om in de beroepspraktijk volwaardig te kunnen meedraaien. 
 

Opbouw

De bacheloropleiding bestaat uit de propedeuse (60 studiepunten) en postpropedeuse (120 studiepunten). Je kiest in de postpropedeuse een minor die relevant is voor de aansluitende mastervariant. Ook is er een vrije ruimte van 20 studiepunten. Voor de invulling hiervan kun je kiezen uit tal van minoren of bachelorcursussen van andere opleidingen van de Open Universiteit. Je sluit je opleiding af met een bachelorthesis, de eindopdracht waarin je jouw onderzoekvaardigheden toepast. 
 
Een studiejaar is ingedeeld in kwartielen. Een kwartiel is een cursusblok van tien weken dat je afsluit met het afleggen van een tentamen en/of opdracht. Elk jaar bestaat uit vier kwartielen en een zomerperiode. In elk studiejaar kun je ook variabe cursussen kiezen. In het jaarrooster zie je wanneer een vaste of variabele cursus is ingepland en wordt begeleid. 
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten, 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse.  Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor studeren in deeltijd, 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse 2 jaar – postpropeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen en versnellen bespreek je met de studieadviseur. Samen kijk je naar het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Psychologie is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur stel je een individueel studieplan samen, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens de verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gespreksvoering en gespreksmodellen.
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Dit kan een schriftelijk,  mondeling of computer gebaseerd tentamen zijn, een opdracht of een combinatie van tentamenonderdelen. De tentamens leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt. Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, online aanmelden voor tentamens en je studiepad bekijken.  
Via yOUlearn, de online leeromgeving, heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten,colleges en masterclasses. Ook heb je toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding, klik op Aanmelden. Daarna meld je je aan voor cursussen. 
Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je op elk gewenst moment aanmelden. Heeft de cursus die je wilt volgen een vast startmoment, dan kun je tot twee weken voor aanvang aanmelden. In het jaarrooster zie je wanneer de vaste cursussen exact starten en wanneer en bij welke cursus de begeleiding is ingeroosterd. 

Starten

Bij voorkeur begin je de opleiding met de cursus Inleiding in de psychologie. Dit kan twee keer per jaar, in september en in februari. Op de facultatieve bijeenkomsten krijg je een uitgebreide oriëntatie op de inhoud van de opleiding. Je krijgt geïntegreerde studievaardigheden aangereikt en je volgt een serious game. Onder begeleiding van de docent bereid je je  optimaal voor op het eerste deeltentamen. 
De cursus Inleiding in de psychologie is een cursus met een vast startmoment. Daarnaast zijn er cursussen met een variabel startmoment. Hierdoor kun je ook op andere momenten starten met de opleiding. Kijk in het Jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Janet Boekhout over de beslissing om weer te gaan studeren.

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig, wel algemene voorkennis op tenminste havo-niveau. Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst aangezien je verschillende Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Voor sommige cursussen gelden ingangseisen, oftewel je moet eerst een cursus uit de opleiding gevolgd of afgerond hebben om aan de cursus met ingangseisen te kunnen beginnen.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je starten met de opleiding. 

Vrijstelling

Heb je al een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen de studieduur verkorten. Kijk bij de informatie over vrijstelling welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Collegegeld

Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en het afleggen van tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.  

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan,  dan kun je de studiekosten mogelijk aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Wat kun je met jouw diploma?

Met een bachelor Psychologie op zak ben je officieel Bachelor of Science (BSc); een internationaal erkende titel. Daarna kun je kiezen voor een vervolgopleiding uiteen van onze vier mastervarianten: Gezondheidspsychologie, Klinische Psychologie, Arbeids- en Organisatiepsychologie of Levenslooppsychologie. Met je masterdiploma kun je vervolgens het beroep van psycholoog uitoefenen of aan de slag gaan als beleidsmedewerker, coach, adviseur bij een organisatieadviesbureau, et cetera. Na de masteropleiding kun je eventueel doorstuderen in de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (aanmelden via het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen). 
 

Doorstromen naar de master


Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma of een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een advies aan te vragen.  

Contact

Wil je meer informatie of eerst persoonlijk studieadvies voordat je met de bachelor Psychologie start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.