null Bachelor Psychologie

Bachelor Psychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Waarom gedragen mensen zich zoals ze doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? In de bachelor Psychologie leer je veel over anderen, maar ook over jezelf. De stevige wetenschappelijke basis biedt jou de mogelijkheid om al dit soort vragen straks als een professional te beantwoorden.


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen in bepaalde omstandigheden, hoe psychische problemen ontstaan en welke rol de omgeving en andere mensen daarbij spelen. Behalve de nodige kennis werk je aan je competenties op het vlak van interventie, diagnostiek en onderzoek. Met het bachelor diploma op zak kun doorstromen naar de master Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische Psychologie of Levenslooppsychologie van de Open Universiteit.  

Competenties

De nadruk ligt op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Deze competenties komen als een rode draad in de opleiding terug.  

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Edwina Traanman

alumna Psychologie

“De kliniek waar ik werkte als officemanager, behandelde onder andere cliënten met overgewicht. Ik wilde helpen en ben een counselor/coach opleiding gaan volgen. Tja, en toen wilde ik meer weten over psychologie en waarom de één gaat eten en de ander geen hap door de keel krijgt. Het was niet mijn bedoeling om een volledige studie te volgen, ik koos alleen interessante modules uit. Dit werden er echter zoveel zodat de propedeuse gehaald werd en daarna de bachelor. Eigenlijk heb ik van het begin af aan baat gehad van mijn studie, ik kon het op mijn werk direct toepassen als counselor.”

In de bacheloropleiding Psychologie maak je kennis met de belangrijkste basisvakken en toepassingsgebieden van de psychologie. Als psycholoog is het belangrijk dat je in staat bent wetenschappelijk onderzoek te doen, psychologische diagnoses te stellen, interventies te ontwikkelen en uit te voeren én dat je beschikt over academische vaardigheden, zoals schrijven en presenteren. Daarom is de bachelor opgebouwd rond vier leerlijnen: onderzoek, diagnostiek, interventie en academische vaardigheden.
 

Opzet

 
De opleiding is flexibel in te passen in je dagelijks leven. De inhoud van de cursussen die je gaat volgen is herkenbaar en voorbeelden komen uit de praktijk. De casuïstiek oefen je samen met medestudenten. In de opleiding wisselen theoretische kennis, vaardighedenonderwijs en opdrachten elkaar af. Je volgt het onderwijs meestal online en studeert vaak zelfstandig, maar bij de meeste cursussen krijg je begeleiding en studeer je samen met anderen. Contact met anderen is immers ook essentieel om het beroep van psycholoog te kunnen uitoefenen.
Het jaarrooster zorgt ervoor dat je snel en overzichtelijk kunt zien wanneer je de cursussen kunt volgen. Je start de propedeuse met een inleiding in de psychologie, waarin de evolutie van de mens, het brein, het handelen in een groep en tal van andere aspecten van menselijk gedrag aan bod komen. Menselijk gedrag verandert gedurende de levensloop. Psychische stoornissen en de behandeling ervan krijgen aandacht. Je leert een aantal in de cursus geïntegreerde studievaardigheden en je volgt een 'serious game’. Inleiding in de psychologie vormt de basis voor de rest van je studie.
Je vervolgt je opleiding met sociale psychologie, cognitieve psychologie, gezondheidspsychologie, arbeids-en organisatiepsychologie, ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. Ook maak je kennis met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Steeds een stapje verder en dieper. Zodat je alle noodzakelijke kennis en vaardigheden om een goede psycholoog en onderzoeker te worden verder ontwikkelt. Met de bachelor op zak kun je doorstromen naar de masteropleiding Psychologie, een opleiding die onontbeerlijk is om in de beroepspraktijk volwaardig te kunnen meedraaien.
 

Opbouw

De bacheloropleiding bestaat uit de propedeuse (60 studiepunten) en postpropedeuse (120 studiepunten). Je kiest in de postpropedeuse een minor die relevant is voor de mastervariant van jouw voorkeur. Ook is er een vrije ruimte van 20 studiepunten. Voor de invulling hiervan kun je kiezen uit tal van minoren of bachelorcursussen van andere opleidingen van de Open Universiteit. Je sluit je opleiding af met een bachelorthesis, de eindopdracht waarin je jouw onderzoekvaardigheden toepast. Hierbij kies je uit thema's en werk je samen met andere studenten. 
 
Het studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen. Vaste cursussen starten aan het begin van een kwartiel. In elk studiejaar kun je ook variabele cursussen kiezen die je op elk moment kunt starten. In het jaarrooster zie je wanneer een vaste of variabele cursus is ingepland en welke tentamenvorm bij de cursus hoort.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten: 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor studeren in deeltijd, 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse 2 jaar – postpropeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen en versnellen kan ook door meer cursussen per kwartiel te volgen, of in de zomerperiode een variabele cursus te doen. 

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Psychologie is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur stel je een individueel studieplan samen, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt bij de meeste cursussen persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de interactieve online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je ook deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gespreksvoering en gespreksmodellen.
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.
Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseurs van Psychologie.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een tudiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. De tentamens zijn in het Nederlands.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens en zie je in je studiepad welke cursussen je al hebt behaald en nog moet doen.
Via een online leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook is er een uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je een aantal practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. 
Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding? Maak dan een MijnOU-account aan en klik op Aanmelden bij de bachelor Psychologie. Op die manier vraag je toelating tot de opleiding aan. Nadat je bent toegelaten, krijg je in MijnOU een studiepad te zien. Daarin kun je je op een eenvoudige manier aanmelden voor een cursus. 
Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je in principe op elk moment aanmelden. Houd wel altijd rekening met reeds geplande tentamendata, de ingangseisen van de cursus en eventuele practicumbijeenkomsten op locatie. 
Voor een cursus met een vast startmoment kun je je het beste minimaal twee weken van tevoren aanmelden. In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Starten

Bij voorkeur begin je de opleiding met de cursus Inleiding in de psychologie. Dit kan twee keer per jaar, in september en in februari en de cursus duurt twee kwartielen en heeft twee deeltentamens. Tijdens facultatieve bijeenkomsten bij deze cursus komen de diverse thema’s uit de gehele psychologie aan bod. Die zijn terug te kijken in de digitale leeromgeving. Je krijgt in de cursus geïntegreerde studievaardigheden aangereikt en je volgt een serious game. Onder begeleiding van de docenten bereid je je optimaal voor op het eerste deeltentamen.
De cursus Inleiding in de psychologie heeft een vast startmoment. Daarnaast zijn er cursussen met een variabel startmoment. Hierdoor kun je ook op andere momenten starten met de opleiding. Kijk in het Jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Janet Boekhout over de beslissing om weer te gaan studeren.

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig, wel algemene voorkennis op tenminste havoniveau. Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat lezen en gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands. Voor sommige cursussen gelden ingangseisen: je moet dan eerst een andere cursus uit de opleiding hebben gevolgd of afgerond, of een bepaald aantal studiepunten hebben behaald om aan de cursus met ingangseisen te mogen beginnen.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen voor de opleiding. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je starten.

Vrijstelling

Heb je al een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Daarmee kun je de  studieduur verkorten. Kijk bij de informatie over vrijstelling welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Collegegeld

Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en het afleggen van tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.  

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan,  dan kun je de studiekosten mogelijk aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Wat kun je met jouw diploma?

Met het diploma van een bachelor Psychologie op zak ben je officieel Bachelor of Science (BSc), een internationaal erkende titel. Daarna kun je kiezen uit een van onze vier mastervarianten: Arbeids- en Organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Levenslooppsychologie of Klinische psychologie. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt van een andere universiteit,  kun je worden toegelaten. Met een andere afgeronde hbo- of wo-opleiding kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma of een premaster. Kijk voor meer informatie ook op ou.nl/psychologie-studeren.
Met je masterdiploma kun je vervolgens het beroep van psycholoog uitoefenen of aan de slag gaan als beleidsmedewerker, coach, adviseur bij een organisatieadviesbureau, et cetera. Na de masteropleiding kun je eventueel doorstuderen in de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (aanmelden via het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen). Deze aanvullende opleiding is nodig voor een registratie in het BIG-register van de overheid (register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de bacheloropleiding Psychologie al jarenlang hoog. In de gids van 2021 staat de bachelor Psychologie op de tweede plek van de beste Psychologie-opleidingen in Nederland. Vooral de inhoud van het programma en de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming worden positief gewaardeerd. De bacheloropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de studie Psychologie aan de Open Universiteit of kijk op Open dagen Psychologie.