null Carrière switch: leraar worden via de Open Universiteit

CW_EducatieveMinor_2019_head_large.jpg
Carrière switch: leraar worden via de Open Universiteit
Jinze de Klerk en Mirella Bayings vertellen over hun beslissing om voor de klas te willen staan en hoe ze dat hebben aangepakt. Beiden hebben in hun professionele loopbaan op enig moment een andere afslag genomen en zijn met plezier zich gaan ontwikkelen tot leraar. De Open Universiteit biedt in de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen de Educatieve minor aan om leraar Nederlands of Geschiedenis te worden.

Onderwijs op afstand lijkt in eerste instantie vreemd omdat het leraarschap zich juist richt op het samenwerken met andere mensen. Maar Jinze en Mirella zien het voordeel van online onderwijs door de splitsing van theoretische vakken en praktijkstage met het echte lesgeven zelf.

Bekijk hun ervaring en krijg inzicht in je eigen loopbaanmogelijkheden.