null Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

  • Cultuurwetenschappen
  • CB0004
  • 10 EC
  • Vanaf € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Europeanen werden rond 1900 beheerst door zowel angsten voor achteruitgang en degeneratie, als door een grenzeloos optimisme en vertrouwen in de toekomst. In Nederland is deze sfeer treffend gekenschetst door dichter Albert Verwey: `De tijd van twijfelzucht en wankelmoedigheid is voorbij', schreef hij in 1907. Hij constateerde dat in de decennia daarvoor `Nederland hoe langer hoe krachtiger heeft deelgenomen aan het europeesche leven'.
Met hem waren veel Nederlanders van mening dat er nog veel goeds in het verschiet lag. Zij zouden een nieuwe Gouden Eeuw van wetenschap, kunst, cultuur en handel beleven die niet onderdeed voor de zeventiende eeuw. Nederlanders wonnen Nobelprijzen, hadden een groot koloniaal rijk, waren toonaangevende kunstenaars en durfden zelfbewust de wereld tegemoet te treden. De toekomst zou niets dan duizelingwekkende mogelijkheden gaan bevatten.
In deze cursus wordt, aan de hand van het boek van Philipp Blom en aanvullende literatuur en bronnen uit de tijd zelf, nader ingegaan op deze boeiende periode in Europa, in relatie tot ontwikkelingen in Nederland. U leert kritisch reflecteren op cultuurwetenschappelijk onderzoek en bronnen. Tevens maakt u door bestudering van deze periode kennis met de vier disciplines (cultuurgeschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en filosofie) en de interdisciplinaire aspecten van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen.

Leerdoelen
- Kennismaken met de disciplines cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie die aan de Open Universiteit samen de opleiding Algemene cultuurwetenschappen vormen.
- Kennis van belangrijke historische en culturele ontwikkelingen in Europa rond 1900.
- Kritisch kunnen reflecteren op cultuurwetenschappelijke literatuur en bronnen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.


Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Begeleidingsbijeenkomsten in kwartielen 1-2 en kwartielen 3-4. In kwartiel 1-2 (vanaf september) worden in de studiecentra Zwolle, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Eindhoven, Antwerpen, Gent en Hasselt begeleidingsbijeenkomsten aangeboden. In kwartiel 3-4 (vanaf februari) alleen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Zwolle, alsmede enkele Vlaamse studiecentra.

Aanmelden begeleiding

Nadat u ingeschreven bent, kunt u zich aanmelden voor deelname aan de begeleidingsbijeenkomsten. Neemt u hiervoor contact op met het studiecentrum van uw keuze. Kijk voor de contactgegevens op www.ou.nl/studiecentra.

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov).

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

U dient zich zelf tijdig aan te melden voor een tentamen.

Twee regulier schriftelijke tentamens bestaande uit open vragen (ov).

Deze cursus bestaat uit 2 delen en ieder deel kent twee cursusruns.

De tentamendata in het academisch jaar 2019-2020 zijn:
voor kwartiel 1-2, run 1, (start 2019-2020) deel 1: 16-11-2020
voor kwartiel 1-2, run 1, (start 2019-2020) deel 2: 01-02-2021
voor kwartiel 3-4, run 2, (start 2019-2020) deel 1: 16-11-2020 en 22-04-2021
voor kwartiel 3-4, run 2, (start 2019-2020) deel 2: 10-11-2020, 01-02-2021 en 06-07-2021

De tentamendata in het academisch jaar 2020-2021 zijn:
voor kwartiel 1-2, run 1, (start 2020-2021) deel 1: 16-11-2020, 04-02-2021 en 05-07-2021
voor kwartiel 1-2, run 1, (start 2020-2021) deel 2: 01-02-2021, 20-04-2021 en 06-07-2021
voor kwartiel 3-4, run 2, (start 2020-2021) deel 1: 22-04-2021 en 05-07-2021
voor kwartiel 3-4, run 2, (start 2019-2020) deel 2: 06-07-2021

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)
Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Digitale leeromgeving

Als student (na inschrijven) kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.