null Werken met teksten

Werken met teksten

  • Cultuurwetenschappen
  • CB4602
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Inhoud

Hoe schrijf je een goede tekst? Hoe redigeer en beoordeel je een bestaande tekst? Dat staat centraal in de cursus Werken met teksten die speciaal is ontwikkeld voor toekomstige docenten. Op een brede en systematische wijze worden de essentiële aspecten besproken van informatieve teksten. Er is zowel aandacht voor de context van een tekst als voor de interne samenhang tussen zinnen en alinea’s. Ook leert u meer grip te krijgen op de retorische aspecten van een tekst en leert u hoe een overtuigende argumentatie wordt opgebouwd. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijkheden die het aangeleerde biedt aan potentiële docenten in het voortgezet onderwijs, en zijn alle oefeningen gericht op dat doel. Extra aantrekkelijk is het onderdeel ‘creatief schrijven’ waarbij u aan de slag gaat met korte, aansprekende oefeningen die in een klassensituatie ook goed bruikbaar zijn.

Leerdoelen
Deel 1 Tekstanalyse:
- U heeft inzicht in de functionele analyse en kan deze toepassen.
- U heeft inzicht in de coherentieanalyse en kan deze toepassen.
- U heeft inzicht in de retorische analyse en kan deze toepassen.
- U heeft inzicht in de argumentatieanalyse en kan deze toepassen.
- U heeft inzicht in de genreanalyse en kan deze toepassen.

Deel 2 Van idee naar tekst:
- U kunt in een grote tekst de stijlfiguren benoemen.
- U kunt op basis van analyse verbeterpunten geven voor een informatieve tekst.
- U kunt technieken van creatief schrijven toepassen.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Voorkennis

Het verdient de aanbeveling dat u basiskennis heeft van de grammatica van het Nederlands.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Standaardbegeleiding.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Studenten leveren zes voorbereidende opdrachten (voldaan/niet voldaan) en één eindopdracht (voldaan/niet voldaan) in.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit:
1. Een werkboek in de digitale leeromgeving.
2. Twee handboeken:
- Karreman en Van Enschot (red.), Tekstanalyse. Methoden en toepassingen. Assen 2018. Daaruit: H. 1 t/m 4 en 6 = 249 pagina’s gemiddelde moeilijkheidsgraad, middelmatig leerdoel.
- Karel Witteveen, Van idee naar tekst; creatief denken en schrijven voor professionals. Den Haag, 2014. 224 pagina’, eenvoudige tekst, licht leerdoel.

Digitale leeromgeving

Als student kunt u via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kunt u met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.