null Certified Professional Course De Nederlander bestaat niet? Nationale identiteitsvorming in cultuurwetenschappelijk perspectief

Certified Professional Course De Nederlander bestaat niet? Nationale identiteitsvorming in cultuurwetenschappelijk perspectief

  • Your Academy
  • 1 EC
  • Taal Nederlands
  • Certificaat
  • Starten op elk gewenst moment (in overleg)
  • € 299,-
  • Volledig online
  • Inschrijfduur 3 maanden
Toen prinses Máxima op 24 september 2007 de woorden ‘de Nederlander bestaat niet’ in haar mond nam, kon zij niet bevroeden welke storm van kritiek zou losbarsten in de Nederlandse samenleving en politiek. Deze controverse toont aan dat discussies over nationale identiteit springlevend zijn. Aan de hand van cultuurwetenschappelijk onderzoek naar de historische ontwikkeling van nationale stereotyperingen wordt het concept 'nationale identiteit' ontleed. Je raakt vertrouwd met recent onderzoek naar de vorming van nationale identiteiten vanaf de vroegmoderne tijd tot nu - in het bijzonder de Nederlandse identiteit - en leert deze kennis zelfstandig toe te passen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze Certified Professional Course is met name ontwikkeld als vakinhoudelijke nascholing en is dankzij een interdisciplinaire invalshoek relevant voor docenten Geschiedenis, Maatschappijwetenschappen, Nederlands en Moderne vreemde talen.
Het pleidooi van prinses Máxima dat 'de Nederlander' niet zou bestaan, dat tot ver in de jaren negentig van de twintigste eeuw nog zeer politiek correct was geweest, strookte niet met de tijdsgeest van 2007. Onder grote lagen van de bevolking was het multiculturele standpunt inmiddels minder vanzelfsprekend en werden dergelijke uitspraken met argusogen bekeken. De toespraak maakte veel los. Zoals een politicus het sentiment verwoordde: ‘De nationale identiteit bestaat wel degelijk. Het Koningshuis is daar zelf een goed voorbeeld van. Natuurlijk is er pluriformiteit, maar we hebben een collectieve historie en nationale symbolen die Nederlanders binden.' Wie je bent, laat zich gemakkelijk samenvatten in nationale termen. Dus wanneer een autoriteit constateert dat een eenduidige 'identiteit X' niet bestaat, kan dat als enorm bedreigend worden ervaren door degenen die zich identificeren met die nationale identiteit. Kernprobleem is dat deze individuen hun nationale identiteit beschouwen als een objectief gegeven.
 
Cultuurwetenschappers houden zich steeds meer bezig met het bestuderen van de wijze waarop deze nationale (zelf)beelden tot stand zijn gekomen. Tal van historici, letterkundigen en sociale wetenschappers zijn geïntrigeerd door nationale identiteitsvorming. Wat een vaststaande nationale karaktertrek lijkt, is in werkelijkheid een culturele constructie die zeer flexibel en gelaagd is. In deze cursus wordt het proces van nationale identiteitsvorming in een cultuurwetenschappelijk perspectief geplaatst. Je reflecteert op recente maatschappelijke debatten over de Nederlandse identiteit en verdiept zich in onderzoek naar de ontwikkeling van het nationaal denken in Europa. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor de vorming van het Nederlanderbeeld sinds de zestiende eeuw en hoe karakteriseringen van Nederland in historische, contemporaine en literaire bronnen tot uiting komen. In een afsluitende opdracht vertaal je de inzichten uit deze cursus naar jouw eigen lespraktijk.
 
Deze Certified Professional Course bestaat uit literatuur in de vorm van pdf-bestanden die beschikbaar worden gesteld op yOUlearn, de digitale leeromgeving van de Open Universiteit. Hierin zijn ook links opgenomen naar materiaal buiten de elektronische leeromgeving.

Leerdoelen

Na afloop kunt  je:

· een oordeel vormen over de wijze waarop ‘nationale identiteit’ een rol speelt in maatschappelijke debatten

· reflecteren op recent wetenschappelijk onderzoek naar nationale identiteitsvorming in Europa

· beschrijven hoe het Nederlandse zelfbeeld zich sinds de zestiende eeuw heeft ontwikkeld en welke rol processen van beeldvorming tijdens de Nederlandse Opstand hierin hebben gespeeld

· historische of literaire bronnen interpreteren en contextualiseren aan de hand van wetenschappelijke literatuur over de ontwikkeling van het Nederlandse zelfbeeld in de tweede helft van de achttiende eeuw

· een opdracht of lesplan ontwerpen voor leerlingen over de thematiek van deze Certified Professional Course.

Studieduur

Inschrijfduur 3 maanden,

Begeleiding

Je kunt per direct starten en wordt individueel begeleid via een online leeromgeving.
Je docent is Dhr. dr. P. de Bruijn.

Toelating

Inschrijven is mogelijk voor iedereen (geen ingangseisen).

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Je kunt per direct starten en wordt individueel begeleid via een online leeromgeving.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 299,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.
Prijs is inclusief elektronische leeromgeving en begeleiding.

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
 
Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Je stuurt diverse opdrachten in. Na afronding ontvang je een certificaat.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.