null Certified Professional Course Financieren van Zorg

CPC_FinancierenZorg_head_large.jpg

Certified Professional Course Financieren van Zorg

 • Your Academy
 • 5 EC
 • Taal Nederlands
 • Certificaat
 • Start oktober 2022
 • € 1.750,- (eenmalig) / € 1.850,- (5 termijnen)
 • Volledig online
 • In samenwerking met Veroz
 • Studieduur circa 7 weken
 • Voor dit product gelden ingangseisen
Zorg in Nederland ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden is cruciaal voor een gezonde maatschappij. Mede door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing staat het zorgstelsel al jaren onder druk, waardoor de urgentie van een aantal belangrijke vraagstukken alleen nog maar toeneemt. Hoe besteden we beschikbare financiele middelen zinvol? Hoe kunnen processen rondom zorginkoop en zorgverkoop zo efficient mogelijk worden ingericht? Hoe kunnen we het economisch effect van slimme zorgtechnologie in kaart brengen? Allemaal onderwerpen die in deze Certified Professional Course op een interactieve manier worden besproken op basis van de nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk.
 
De Certified Professional Course (CPC) ‘Financieren van Zorg’ is de tweede in een reeks van vier CPC's van de Your MBA specialisatie Certified Professional Program 'Healthcaremanagement'. Het doel van deze tweede CPC is het vergaren van inzicht in financieringsmodellen, de bekostigingssystematiek en (innovatieve) contracten binnen de zorg. Op basis van de opgedane kennis wordt toegewerkt naar een voorstel voor een innovatief verdienmodel binnen de gezondheidszorg met een presentatie van de daarbij behorende business case.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Ben jij een academicus of zorgprofessional die te maken heeft met zorg en gezondheid? Of werk je buiten de zorg en ben je als ondernemer geïnteresseerd in de mogelijkheden van zorginnovaties binnen de gezondheidszorgsector? En ben je op zoek naar een Healthcare Management programma dat een goede mix biedt van theorie en praktijk, waarbij je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen? Dan is de opleiding Healthcare Management wat je zoekt! De courses worden samen met experts uit het bedrijfsleven, de zorgpraktijk, de wetenschap en de overheid samengesteld en continu doorontwikkeld. Zo sluit het programma Healthcare Management altijd aan bij de meest actuele trends en ontwikkelingen binnen het zorgveld.

Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

 
 • een mix tussen theorie en praktijk 
 • studeren op academisch niveau
 • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • na succesvolle afronding een CPP diploma 
 •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
 • een eerste stap richting een mogelijke MBA
 
Cornelis Boersma

Docent

“Het realiseren van duurzaam betaalbare zorg vraagt om innovatie en ondernemerschap. Ben jij geïnteresseerd in financiële zorgvraagstukken en wil je leren over economische waarde proposities voor zorgoplossingen, dan verwelkomen we je graag bij de cursus 'Financieren van Zorg'.”

Cursusonderdelen

 
Week 1
Digitale startbijeenkomst en introductie college over de betaalbaarheid van zorg
Week 2
Hands-on oefening voor het uitvoeren van een gezondheidseconomische evaluatie.
Week 3
Flipped classroom kennissessies; responsiecollege; kennis zelftoets
Week 4 
Digitaal college verdienmodellen: trends & ontwikkelingen; individuele HTA opdracht (peer-review discussie & presentatie)
Week 5-7 
Groepsopdracht business case innovatieve zorgoplossing (presentatie en eindrapportage)

Partners

Het programma Healthcare Management van Your Academy wordt samen met VEROZ ontwikkeld. VEROZ is het platform van Verenigde Ondernemers in de Zorg. De stichting is een kenniscentrum ter bevordering van innovatie in de zorg. VEROZ richt zich op meer kwaliteit van leven voor hetzelfde of minder geld, met de ambitie om een vliegwiel te creëren: niet alleen praten of te veel problematiseren, maar vooral doen.
 

Studieduur

Deze Certified Professional Course, die tevens onderdeel is van het CPP Healthcare Management, heeft een omvang van 5 ec en een studiebelasting van circa 140 uur. Je doorloopt deze course in circa 7 weken. De studiebelasting bedraagt daarbij 16-20 uur per week.

Begeleiding

Het programma wordt volledig online gegeven en wordt doorlopen volgens een rooster. Je krijgt toegang tot de digitale leeromgeving van de Open Universiteit en krijgt daarbij persoonlijke begeleiding door inhoudsdeskundig universitair docenten. De voertaal van deze course is Nederlands. Er kan wel gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur.

Toelating

Om succesvol deel te namen als toekomstig Healthcare Management expert beschik je over een HBO werk- en denkniveau. Je hebt daarnaast minstent vijf jaar relevante werkervaring. Afhankelijk van jouw achtergrond kan een aanbevelingsbrief van je werkgever, een eigen motivatiebrief met je doelstelling of een intakegesprek met onze studieadviseur onderdeel uitmaken van je toelating tot de opleiding Healthcare Management.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Het volgende startmoment van deze course is in oktober 2022.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De kosten bedragen bij eenmalige betaling € 1.750,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 maandelijkse termijnen van € 370,-. Deze course is vrijgesteld van BTW. 
 

Cursusmateriaal

 
Diverse recente naslagwerken/rapporten worden aangereikt. Tevens wordt in deze course gebruik gemaakt van 2 tekstboeken:
 • Jeurissen P., Maarse H., Tanke M. (2018) Betaalbare zorg. SDU (ISBN: 978 90 1240 161 6)
 • Kemperman J., Geelhoed J., Op ‘T Hoog J. (2014). Briljante Business Modellen in de Zorg (ISBN: 978 94 6220 062 3)

Deze tekstboeken dien je zélf aan te schaffen.

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
 
Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na positieve afronding van deze course ontvang je een deelcertificaat.

Wat kun je met jouw diploma?

Na positieve afronding van deze course ben je in staat om:
 • De verschillende aspecten van markt economie van de gezondheidszorg te beschrijven.
 • De belangrijkste aspecten voor wat betreft zorgverzekeringstelsel en de rol daarvan binnen de gezondheidszorg te duiden.
 • Het belang van gezondheidseconomische evaluaties en de toepassing van verschillende methoden inclusief onzekerheidsanalyse te begrijpen.
 • De concepten en doelen van (vroege) health technology assessment (HTA) te begrijpen en een economische analyse op te zetten en toe te passen en te interpreteren voor een zorginnovatie.
 • Lange termijn plannen en doelstellingen om te zetten in korte termijn plannen.
 • Een budgetplanning en monitoringsproces te implementeren.
 • In samenwerking een praktisch relevant zorgvraagstuk te analyseren, een zorginnovatieve oplossing aan te dragen en een business case te presenteren.
 • Kritisch te reflecteren en presenteren van een deugdelijke business case.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.