null Certified Professional Course Goed en fout in de Tweede Wereldoorlog: historiografie en discussie

Certified Professional Course Goed en fout in de Tweede Wereldoorlog: historiografie en discussie

  • Your Academy
  • 1 EC
  • Taal Nederlands
  • Certificaat
  • Starten op elk gewenst moment (in overleg)
  • € 299,-
  • Volledig online
  • Inschrijfduur 3 maanden
Deze Certified Professional Course gaat over het debat van ‘goed en fout’ in de rol van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Centraal staan onder andere het historiografische debat over het aandeel van de Joodse raad in de deportatie van Joodse mensen, en de discussie over wat de Nederlandse bevolking van de Jodenvervolging wist. Het antwoord van Loe de Jong op deze vragen in zijn seriewerk Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1939-1945 is door historici zoals Hans Blom en Chris van der Heijden betwist, maar werd later weer gerehabiliteerd, onder andere door Bart van der Boom. Toch had ook Bart van der Boom niet het laatste woord in het debat over goed en fout in de Tweede Wereldoorlog. In deze cursus verdiept u zich in het werk van deze historici en de reacties daarop, om vervolgens zelf een gemotiveerd oordeel te kunnen vormen over dit debat.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze Certified Professional Course is met name ontwikkeld als vakinhoudelijke nascholing voor docenten Geschiedenis.

De geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd lange tijd gekenmerkt door een sterk contrast tussen ‘goed en fout’. Het begrippenpaar wordt gebruikt om een duidelijk onderscheid te maken tussen mensen die zich in deze periode verzetten tegen de Duitse bezetter en diegenen die er juist mee collaboreerden. Hoewel de termen ook tijdens de Tweede Wereldoorlog al werden gebruikt, zorgde het standaardwerk van Loe de Jong ervoor dat ze in de naoorlogse historiografie over deze geschiedenis lang zouden domineren. In 1983 stelde de historicus Hans Blom in zijn oratie de vraag of er wellicht ook andere inzichten uit het onderzoek naar de Duitse bezetting naar voor zouden kunnen komen. Ruim twintig jaar later moest hij concluderen dat de thematiek van ‘goed en fout’ het wetenschappelijk onderzoek naar oorlog en bezetting nog steeds zou beheersen. Ook in recente publicaties staat deze thematiek vaak nog centraal. Zo beargumenteerde Chris van der Heijden dat er geen sprake is van een zwart-wit-beeld, maar van een grijs verleden en ontspon zich een felle discussie over een publicatie van Bart van der Boom uit 2012 waarin hij analyseerde wat ‘gewone Nederlanders’ zouden hebben geweten van de Holocaust.

Tijdens de studie traceert u de ontwikkeling van het historiografisch debat over ‘goed en fout’ in de Tweede Wereldoorlog. U verdiept zich in de oorspronkelijke teksten van de genoemde historici en in de reacties die op hun werk zijn gekomen. Op basis van deze literatuur en enkele recensies bepaalt u uw eigen positie in dit complexe debat. Tenslotte analyseert u hoe deze historiografische discussie vorm krijgt in uw eigen lesmaterialen.

Het studiemateriaal bestaat uit literatuur in de vorm van pdf-bestanden die beschikbaar worden gesteld op yOUlearn, de digitale leeromgeving van de Open Universiteit. Hierin zijn ook links opgenomen naar materiaal buiten de elektronische leeromgeving.

Leerdoelen

Na afloop kunt U:

· in eigen woorden reproduceren en uitleggen welke verschillende fases de historiografie van de Tweede wereldoorlog in Nederland kende

· een gemotiveerd oordeel vormen over het debat over goed en fout in de Tweede Wereldoorlog

· met behulp van een set gegeven recensies het werk van Bart van der Boom positioneren in het debat over goed en fout in de Tweede Wereldoorlog

· analyseren hoe de historiografische discussie over goed en fout in de Tweede Wereldoorlog zich manifesteert in eigen lesmaterialen.

Studieduur

Inschrijfduur 3 maanden.

Begeleiding

U kunt per direct starten en wordt individueel begeleid via een online leeromgeving.
Uw docent is Dhr. dr. P. de Bruijn.

Toelating

Inschrijven is mogelijk voor iedereen (geen ingangseisen).

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

U kunt per direct starten en wordt individueel begeleid via een online leeromgeving.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 299,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.
Prijs is inclusief elektronische leeromgeving en begeleiding.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

U maakt opdrachten op basis van gelezen literatuur. Na afronding ontvangt u een certificaat.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.