null Certified Professional Course Ontwikkelingen in arbeidsorganisaties (deel 2)

Loopbaanmanagement_head_large.jpg

Certified Professional Course Ontwikkelingen in arbeidsorganisaties (deel 2)

  • Your Academy
  • 1 EC
  • Taal Nederlands
  • Certificaat
  • Starten op elk gewenst moment (in overleg)
  • € 299,-
  • Volledig online
  • Inschrijfduur 3 maanden
  • Stapelbaar en bouwblok voor Master in Loopbaanmanagement
Deze course is een van de drie waarin een drietal contextvariabelen worden behandeld. Met contextvariabelen bedoelen we die omgevingsdomeinen waarbinnen loopbanen zich doorgaans voltrekken. Bij het tweede domein, dat van de arbeidsorganisatie, is misschien wat minder direct duidelijk wat de relatie is met loopbaanbegeleiding.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Iedereen die zich wil verdiepen in managementthema's. In principe vereist deze course dus geen voorkennis.

Deze course is een van de drie, waarin een drietal contextvariabelen worden behandeld. Met contextvariabelen bedoelen we die omgevingsdomeinen waarbinnen loopbanen zich doorgaans voltrekken.

Het eerste domein is de arbeidsmarkt en daarvan is de invloed op loopbanen natuurlijk het meest voor de hand liggend. Na een scholingsperiode betreden nieuwkomers de arbeidsmarkt op zoek naar een bij hen passende baan. Kennis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en van de structuur en werking van die arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde wil men mensen adequaat bij hun loopbaan kunnen begeleiden.

Bij het tweede domein, dat van de arbeidsorganisatie, is misschien wat minder direct duidelijk wat de relatie is met loopbaanbegeleiding. De arbeidsorganisatie is eigenlijk de natuurlijke tegenhanger van de arbeidsmarkt, omdat binnen arbeidsorgansiaties de vraag naar arbeid wordt gevormd. Ontwikkelingen in arbeidsorganisaties bepalen de aard en inhoud van de functievorming en daarmee ook de aard en inhoud van de arbeidsvraag, die aan de arbeidsmarkt gesteld wordt.

Bij het derde domein zoomen we in feite nog wat verder in door ons te concentreren op de wijze waarop werkgevers met werknemers relaties met elkaar aangaan. Dat doen we vanuit een aantal invalshoeken. In de eerste plaats is er natuurlijk sprake van een relatie in juridische zin. Maar een arbeidsrelatie is ook een psychologisch fenomeen: wanneer mensen een bepaalde baan aannemen hebben ze bepaalde verwachtingen, net zo goed als de werkgever ook verwachtingen heeft van zijn nieuw aangenomen werknemer. Er is met andere woorden naast een juridisch contract ook sprake van een psychologisch contract. En ten slotte is een arbeidsrelatie onderwerp van studie vanuit de organisatietheorie: waarom en wanneer gaat iemand een arbeidsrelatie aan en welke soorten van arbeidsrelaties kan men onderscheiden. Voor loopbaanprofessionals is kennis van soorten van arbeidsrelaties van belang omdat het juridisch verschillende gevolgen kan hebben, omdat het de verwachtingen van partijen kleurt en omdat er door andere opvattingen over organiseren nieuwsoortige (psychologische) contracten ontstaan.

Hoewel de drie thema's nauw met elkaar samenhangen, vormt iedere course een op zichzelf staand geheel en kan deze dus ook als zodanig bestudeerd worden.

Studieduur

Inschrijfduur 3 maanden.

Begeleiding

Volledig online inclusief begeleiding.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Je kunt starten op elk gewenst moment (in overleg).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 299,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.
Prijs is inclusief elektronische leeromgeving en begeleiding.

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats hiervan komt het STAP-budget.
 
Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget is een subsidie voor werkenden en werkzoekenden voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Nu de fiscale aftrek scholingskosten per 1 januari 2022 vervalt, vervangt het STAP-budget deze regeling. Meer informatie lees je op de website van rijksoverheid.nl.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na positieve afronding van deze course ontvang je een certificaat. Dit kan worden ingebracht / maakt onderdeel uit van de opleiding Master in Loopbaanmanagement.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.