null Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering

Certified Professional Course psychologie van organisatieverandering

  • Your Academy
  • 5 EC
  • Taal Nederlands/Engels
  • Bewijs van deelname/certificaat
  • Volgend startmoment nog onbekend
  • € 1.995,- (eenmalig) / € 2.048,- (4 termijnen)
  • Volledig online
  • In samenwerking met Kwatee
  • Inschrijfduur 6 maanden
Organisaties zijn voortdurend in verandering. Soms is veranderen voor de organisatie puur een kwestie van overleven. Soms kiest een organisatie er bewust voor om voortdurend te veranderen om zo te blijven groeien en bloeien. Maar veranderen is niet eenvoudig. Er spelen allerlei psychologische processen die het succes van de verandering beïnvloeden. Culturele en politieke factoren spelen een rol, maar ook individuele factoren: bij medewerkers kan weerstand ontstaan tegen de verandering.

Als organisaties succesvol willen veranderen is inzicht in deze psychologische processen van groot belang. In deze course ontwikkel je dit inzicht. Je leert hoe je die inzichten in de praktijk kunt toepassen. Daarbij word je gecoacht in je persoonlijke effectiviteit en leer je ook coachingsvaardigheden in te zetten bij het begeleiden van veranderingsprocessen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze course is bedoeld voor eenieder die betrokken is bij verandering in zijn of haar organisatie: voor degene die zoekt naar een wetenschappelijke onderbouwing om met verandering om te gaan, die wil weten wat dit betekent voor de organisatie, voor de mensen die er werken, maar ook voor de veranderaar zelf. En voor degene die actief wil bijdragen aan het succes van een voorgenomen organisatieverandering. We denken daarbij aan managers, projectleiders, teamleiders, HR-managers, procesmanagers, leidinggevenden, stafmedewerkers, organisatieadviseurs, coaches en loopbaanbegeleiders.
Deze course combineert de theoretische inzichten vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie met de inzichten en ervaringen uit de (coachings)praktijk. Tijdens de cursus wordt een vertaalslag gemaakt van de theorie naar je eigen beroepspraktijk. Deze combinatie zorgt voor een optimaal leerresultaat. Tevens kun je deelnemen aan een drijfverentest. Deze test geeft inzicht in je persoonlijke voorkeuren en stijl: hoe geef je (bege)leiding aan de veranderingen in je werkomgeving? Hoe zet je daarbij de eigen kwaliteiten en vaardigheden optimaal in? Na afloop kun je vanuit een wetenschappelijke basis bijdragen aan het welslagen van veranderingen in je organisatie, waarbij je rekening houdt met het welzijn van de betrokken medewerkers. De praktijkbijeenkomsten worden aangeboden in samenwerking met Coachingsbureau Kwatee.
 
Het cursusmateriaal bestaat uit: handboek, digitaal werkboek, toegang tot de digitale leeromgeving en een cursusmap met schrijfboekje. Een Engelstalig tekstboek [Myers, P., Hulks, S., & Wiggins, L. (2012). Organizational Change. Perspectives on theory and practice. Oxford: Oxford University Press] is tevens onderdeel.

Partners

De Open Universiteit werkt in deze course samen met Kwatee. Zij zijn betrokken bij de praktijkbijeenkomsten waarin de cursisten aan hun vaardigheden werken. Kwatee biedt coaching- en leertrajecten voor individuen en teams. Rode draad in de trajecten is het vinden van authenticiteit. Meer informatie is te vinden op www.kwatee.nl.

Studieduur

De opleiding duurt vijf maanden. Er zijn vier praktijkbijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een studiebelasting van zes uur, inclusief twee uur voorbereidingstijd. Daarnaast zijn er intervisie-opdrachten die je zelf kunt inplannen met medecursisten en zijn er ook oefengesprekken die je voert in je dagelijkse praktijk. Indien je besluit om ook de theoretische module ‘Psychologie van organisatieverandering’ bij de Open Universiteit met een opdracht af te ronden, dien je rekening te houden met een bijkomende studiebelasting van 100 à 120 uur.

Begeleiding

Combinatie van zelfstudie en online contactonderwijs.
Groepsgrootte: 12 tot 16 personen.

Begeleidingsbijeenkomsten

Een volgend startmoment is nog onbekend. Het rooster van de dagen en tijdstippen van het theorie en praktijkgedeelte zijn nog in ontwikkeling.

Toetsing

Tentamenvorm is een opdracht.
Data: volgens afspraak.

Toelating

Er gelden geen formele ingangseisen: de cursus doet geen beroep op specifieke voorkennis. Deelnemers moeten er wel rekening mee houden dat het een leergang is op hbo/wo-niveau. Passieve kennis van de Engelse taal is vereist voor het begrijpen van de studieliteratuur.

Inschrijfvoorwaarden

Lees voordat je je gaat aanmelden eerst de inschrijvingsvoorwaarden.

Starten

Een volgend startmoment is nog onbekend.

Aanmelden

Aanmelden is voorlopig niet mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina, aangezien een volgend startmoment nog onbekend is. 

Prijsinformatie

De kosten van deze course bedraagt bij eenmalige betaling € 1.995,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 4 maandelijkse termijnen van € 512,-. Deze course is vrijgesteld van BTW. 
 
Dit bedrag is exclusief het tekstboek, waarvan in deze course gebruik wordt gemaakt:
 
-  Myers, Piers, Organizational Change Perspectives on Theory and Practice
ISBN 978 01 995 7378 3
 
Dit tekstboek dien je dus zélf aan te schaffen.
 
Ben je al ingeschreven voor de reguliere theoretische Bachelor cursus 'Psychologie van organisatieverandering' of heb je deze al afgerond, neem dan contact op met ons Team Professional Programs.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Je krijgt een bewijs van deelname voor deze course, indien je de opdrachten uit de vier verdiepings- en praktijkbijeenkomsten heeft afgerond.
Sluit je daarnaast de tentamenopdracht van de theoretische module ‘Psychologie van organisatieverandering’ met een voldoende af, dan ontvang je een afzonderlijk, officieel cursuscertificaat van de Open Universiteit. Dit certificaat kun je bij de Open Universiteit inbrengen in de master of science opleiding Psychology, variant Arbeids- en organisatiepsychologie.
 
De theoretische cursus is door het Nederlandse Instituut voor Psychologen geaccrediteerd voor registratie/herregistratie van psychologen in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP. De theoretische cursus levert 140 punten op voor de categorie A&O Kennis.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.

Met vragen over het praktijkgedeelte kun je contact opnemen met onze samenwerkingspartner Kwatee, Marjolein van der Maesen de Sombreff of Sander van der Sleen, T +31681249496 / +31646081811 of E info@kwatee.nl