null Certified Professional Course Publiek private samenwerkingen in een innovatieve regio (casus Energietransitie)

PPSEnergie_head_large.jpg

Certified Professional Course Publiek private samenwerkingen in een innovatieve regio (casus Energietransitie)

 • Your Academy
 • 5 EC
 • Taal Nederlands
 • Certificaat
 • Start maart 2022
 • € 1.750,- (eenmalig) / € 1.850,- (5 termijnen)
 • Volledig online
 • Voor dit product gelden ingangseisen

Samen Innoveren

 
In een regio zijn er verschillende stakeholders, zoals burgers, bedrijven, onderwijs, belangengroeperingen en overheid. Al deze stakeholders hebben verschillende belangen. Meestal kunnen de stakeholders hun eigen belangen behartigen en hun eigen doelen bereiken. Soms hebben ze daar anderen bij nodig, dan ontstaan samenwerkingen.
 
Sommige vraagstukken, deze worden ook wel maatschappelijke vraagstukken genoemd, raken (bijna) alle stakeholders in een regio. Denk hierbij aan vraagstukken rondom klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Deze maatschappelijke vraagstukken zijn ‘wicked problems’, omdat ze ingewikkeld in elkaar zitten als gevolg van incomplete, tegenstrijdige en veranderende vereisten en belangen. Om te komen tot oplossingen van deze maatschappelijke vraagstukken is intensieve samenwerking tussen stakeholders noodzakelijk. In deze professional course verdiepen we ons in die samenwerkingsrelaties, waarbij we ons toespitsen op klimaatvraagstukken, en specifiek de energietransitie.


Wat leer je in deze opleiding?

In 2013 heeft de Nederlandse overheid het energieakkoord gesloten. De kern van dit akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Het energieakkoord en het in 2015 in Parijs afgesloten klimaatverdrag zijn de basis voor de energietransitie in Nederland. De term ‘energietransitie’ doelt op het omzetten van het gebruik van fossiele brandstoffen naar gebruik van duurzame energiebronnen. Uitvoering van de afspraken zal resulteren in betaalbare en schone energievoorziening, nieuwe vormen van werkgelegenheid en economische kansen voor Nederland in de duurzame technologiemarkten.
 
Rondom de energietransitie spelen zowel sociale, technologische, economische, geografische en politieke aspecten een rol. Dit maakt de energietransitie een complex vraagstuk, dat niet opgelost kan worden door een enkele stakeholder. Het probleem is complex, vanwege de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op dit moment, de onzekerheid over de huidige technologie en toekomstige technologische ontwikkelingen, de veelheid van stakeholders en de consequenties voor bijvoorbeeld de infrastructuur, het onderwijs en sociaal-economische mogelijkheden. Een transitie, en dus ook de energietransitie, vraagt van stakeholders om los te komen van eigen belangen en tradities en gezamenlijk nieuwe wegen in te slaan. Deze nieuwe weg vereist de medewerking, kennis en inzet van alle stakeholders.
 
We zien daarom ook een toenemende samenwerking als het gaat over duurzame energietransitie. Deze samenwerking werkt het beste regionaal. Regio’s verschillen immers onder andere in samenstelling van de beroepsbevolking, infrastructuur, opleidingsmogelijkheden en de aard van de bedrijvigheid. Hierdoor zijn succesvolle samenwerkingen en opgedane inzichten niet zomaar te kopiëren van de ene regio naar de andere.
 
Tot nu toe hebben we gedaan alsof publiek-private samenwerkingen alleen maar voordelen hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Naast de voordelen roepen publiek-private samenwerkingen ook ethische vragen op. Is het bijvoorbeeld wel democratisch als private partijen zich gaan ‘bemoeien’ met het beleid van de overheid?
 
In deze course gaan we samen met jou dieper in op samenwerkingsrelaties op het gebied van klimaatvraagstukken, specifiek de energietransitie. Je gaat op onderzoek uit bij stakeholders om hun belangen te achterhalen en onderzoekt in hoeverre deze geborgd zijn in een bestaande publiek-private samenwerking. Je gaat voorstellen doen om de publiek-private samenwerking te verbeteren.

  Voor wie is de opleiding bedoeld?

  De course is geschikt voor mensen die zich beroepshalve bezighouden met de energietransitie vanuit overheidsperspectief, onderwijsperspectief en bedrijfsperspectief, zoals beleidsambtenaren, adviseurs, innovatiemanagers, projectmanagers, programmamanagers, kwartiermakers.

  Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

   
  • een mix tussen theorie en praktijk 
  • studeren op academisch niveau
  • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
  • na succesvolle afronding een CPP diploma 
  •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
  • een eerste stap richting een mogelijke MBA

  Leerdoelen

  Dit zijn de leerdoelen van de course:
   
  • een overzicht geven van vraagstukken op het gebied van energietransitie die spelen in je regio.
  • beargumenteren waarom het belangrijk is de energietransitie op regionaal niveau aan te pakken.
  • een bestaande publiek-private samenwerking evalueren.
  • een nieuwe publiek-private samenwerking opstellen, dan wel suggesties te doen ter verbetering van een bestaande samenwerking.
  • een onderbouwde visie geven over de wijze waarop energietransitie in een regio kan worden versneld.
  • beargumenteren op welke wijze (publiek-private) samenwerking kan bijdragen aan het bevorderen van de snelheid van energietransitie in een regio.
  • een beargumenteerd standpunt innemen over ethische dilemma’s die spelen rondom samenwerkingen ter bevordering van de snelheid van energietransitie in een regio

  Studieduur

  Deze course heeft een omvang van 5 ec en een studiebelasting van circa 140 uur. De course start meerdere keren per jaar en kent een rooster van circa 7 weken. Je kunt hierbij rekenen op een studielast van 16-20 uur per week. 

  Toelating

  Een afgeronde bacheloropleiding. Kennis van bedrijfskunde en/of bestuurskunde middels een opleiding en/of werkervaring uit het bedrijfsleven en/of een andere opleidingsachtergrond. Deels wordt er gebruik gemaakt van Engelstalig lesmateriaal. 

  Inschrijfvoorwaarden

  Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

  Starten

  De eerstvolgende start staat gepland voor maart 2022. Wil je het rooster ontvangen? Stuur dan een email naar you@ou.nl

  Aanmelden

  Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
   
  Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

  Prijsinformatie

  De kosten bedragen bij eenmalige betaling € 1.750,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 maandelijkse termijnen van € 370,-. Dit bedrag is all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten en de opleiding is vrijgesteld van BTW. 

  Fiscale aftrekbaarheid

  Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

  Levenlanglerenkrediet

  Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

  Kortingsregeling

  De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

  Diploma

  Na succesvolle afronding van deze course ontvang je een certificaat, welke kan worden ingebracht als specialisatie in yOUrMBA, een praktijkgerichte MBA opleiding op academisch niveau.

  Contact

  Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.