null Certified Professional Course Publiek private samenwerkingen in een innovatieve regio

Publiek_private_samenwerkingen_arbeidsmarkt_head_large.jpg

Certified Professional Course Publiek private samenwerkingen in een innovatieve regio

 • Your Academy
 • 5 EC
 • Taal Nederlands
 • Certificaat
 • Starten: doorlopend
 • € 1.750,- (eenmalig) / € 1.850,- (5 termijnen)
 • Volledig online
 • Inschrijfduur 6 maanden
 • Voor dit product gelden ingangseisen
In een regio zijn verschillende stakeholders, zoals burgers, bedrijven, onderwijs en overheid. Al deze stakeholders hebben verschillende belangen. Meestal kunnen de stakeholders hun eigen belangen behartigen en hun eigen doelen bereiken. Soms hebben ze daar anderen bij nodig. Dan ontstaan samenwerkingen.
 
Sommige vraagstukken, deze worden ook wel maatschappelijke vraagstukken genoemd, raken (bijna) alle actoren in een regio. Denk hierbij aan duurzaamheid, discriminatie, gezondheidsvraagstukken en arbeidsmarktvraagstukken. Deze maatschappelijke vraagstukken zijn ‘wicked problems’, omdat ze ingewikkeld in elkaar zit en er niet een eenvoudige oplossing te bedenken is. Om te komen tot oplossingen van deze maatschappelijke vraagstukken is samenwerking noodzakelijk. In deze cursus verdiepen we ons in arbeidsmarktvraagstukken.


Wat leer je in deze opleiding?

Het is nog niet zo heel erg lang dat de overheid deze maatschappelijke problemen probeert aan te pakken in samenwerking met andere arbeidsmarktactoren. Vroeger probeerde iedere stakeholder op de arbeidsmarkt zelf het gedeelte van het arbeidsmarktvraagstuk op te lossen: de overheid gaf uitkeringen; bedrijfsleven leidde intern op, onderwijs kwam er zelf achter welke vaardigheden studenten moesten ontwikkelen en burgers besloten zelf of ze wel of niet weer een cursus wilden volgen. Tegenwoordig gaan de (technologische) ontwikkelingen zo snel, veranderen de benodigde vaardigheden zo snel, neemt de vraag naar arbeid zo snel toe, dat samenwerking met andere arbeidsmarktactoren nodig is om de eigen doelen te bereiken.
 
We zien daarom een toenemende samenwerking als het gaat over arbeidsmarktvraagstukken. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld. Arbeidsmarktactoren krijgen ook steeds beter door hoe ze de samenwerking kunnen opstarten en tot een succes maken. Deze samenwerking is vaak regionaal. Regio’s verschillen onder andere in samenstelling van de beroepsbevolking, infrastructuur, opleidingsmogelijkheden en bedrijvigheid, hierdoor kunnen we succesvolle samenwerkingen en opgedane inzichten niet zo maar kopiëren van de ene regio naar de andere.
 
Tot nu toe hebben we gedaan alsof publiek-private samenwerkingen alleen maar voordelen hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Naast de nadelen die publiek-private samenwerkingen hebben, zitten er ook ethische vragen aan publiek-private samenwerkingen: is het bijvoorbeeld wel democratisch als private partijen zich gaan ‘bemoeien’ met het beleid van de overheid?
 
In deze cursus gaan we samen met jou dieper in op samenwerkingsrelaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Je gaat op onderzoek uit bij arbeidsmarktactoren om hun belangen te achterhalen en onderzoek je in hoeverre deze geborgd zijn in een bestaande publiek-private samenwerking. Je gaat voorstellen doen om de publiek-private samenwerking te verbeteren.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De module is geschikt voor mensen die zich beroepshalve bezig houden met de arbeidsmarkt vanuit overheidsperspectief, onderwijsperspectief en bedrijfsperspectief, zoals beleidsambtenaren, HRM-professionals, programmamanagers.

Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

 
 • een mix tussen theorie en praktijk 
 • studeren op academisch niveau
 • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • na succesvolle afronding een CPP diploma 
 •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
 • een eerste stap richting een mogelijke MBA

Leerdoelen

Dit zijn de leerdoelen van de module:
 
 • Een overzicht te geven van arbeidsmarktvraagstukken die spelen in de eigen regio
 • Te beargumenteren waarom het belangrijk is de arbeidsmarkvraagstukken op regionaal niveau aan te pakken
 • Een bestaande publiek-private samenwerking evalueren
 • Een nieuwe publiek-private samenwerking opstellen, dan wel suggesties te doen ter verbetering van een bestaande samenwerking.
 • Een onderbouwde visie geven over de wijze waarop employability in een regio kan worden bevorderd
 • Beargumenteren op welke wijze (publiek-private) samenwerking kan bijdragen aan het bevorderen van employability van een regio
 • Een beargumenteerd standpunt in te nemen over ethische dilemma’s die spelen rondom samenwerkingen ter bevordering van employability in een regio

Studieduur

Deze (losse) module heeft een omvang van 5 ec en een studiebelasting van circa 140 uur. Hiervoor krijg je 6 maanden inschrijfrechten en ook hier geldt dat je daarbinnen zelf kunt bepalen waar, wanneer en in welk tempo je studeert. Wij adviseren om minimaal 12 uur per week voor je studie vrij te maken.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Op elk gewenst moment (in overleg) vanaf 1 september 2020

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De kosten bedragen bij eenmalige betaling € 1.750,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 maandelijkse termijnen van € 370,-. Dit bedrag is all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten en de opleiding is vrijgesteld van BTW. 

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Na succesvolle afronding van deze module ontvang je een certificaat, welke kan worden ingebracht als specialisatie in yOUrMBA, een praktijkgerichte MBA opleiding op academisch niveau.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.