null Kunst en identiteit in het interbellum

Kunst en identiteit in het interbellum
Cultuurwetenschappen | 7,5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CM0403
Prijsindicatie € 486
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Kunst en architectuur, maar ook moderne media zoals fotografie en film, hebben in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw in belangrijke mate bijgedragen aan de constructie en verspreiding van collectieve beelden en aan de identiteitsvorming van sociale, politieke en religieuze groepen. In deze cursus leren studenten om die 'artistieke identiteiten' op te sporen, te beschrijven, te analyseren en tevens te positioneren binnen het wetenschappelijk discours. Er wordt aandacht besteed aan zowel identiteiten van grote gemeenschappen - socialisten, communisten, katholieken, nationalisten en regionalisten - als aan identiteiten van kleinere groepen zoals theosofen en vrijmetselaars. Ook komt 'gender' aan bod.
De cursus onderzoekt de motieven en krachten die inwerkten op de totstandkoming van 'artistieke identiteit': opdrachtgever, kunstenaar, locatie, functie en publiek en hun rollen bij de gerealiseerde vormentaal en beeldprogramma's.
De cursus omvat drie delen die elk even belangrijk en noodzakelijk zijn:
a) een kennisdeel met relevante wetenschappelijke literatuur over kunst en identiteit. Dit deel fungeert als theoretisch kader. Naast algemene literatuur bevat dit deel ook studies die ingaan op de subthema's katholicisme, socialisme, gender, 'kleine religies' en regionalisme/localisme.
b) een onderzoeksdeel. Studenten doen in aansluiting bij de artikelen uit de reader zelf onderzoek. Ze kiezen daarbij voor één van de onder 'a' genoemde subthema's en ontwikkelen een plan voor een individueel uit te voeren practicum. Studenten vertrekken bij 'de objecten zelf', dat wil zeggen bij het visueel analyseren van de concrete kunstwerken (schilderijen, beelden, foto's, gebouwen, exposities en/of artistieke ensembles). Ook kan historisch bronnenmateriaal (bv. een serie catalogi of een kunsttijdschrift uit het interbellum) worden onderzocht. Inzichten uit het theoretisch deel moeten nadrukkelijk worden verwerkt.
c) een schrijfdeel. Op basis van de in het practicum verworven gegevens, schrijven studenten een wetenschappelijk(e) rapportage c.q. artikel van 3500 woorden. Deze opzet garandeert dat stapsgewijs wordt toegewerkt naar het eindresultaat. De cursus bereidt nadrukkelijk voor op de masterscriptie.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart en wordt pas in het volgend academisch jaar opnieuw aangeboden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus heeft een vast startmoment, namelijk 1 september (kwartiel 1).; het doel is om circa vijf maanden later de cursus af te ronden. Er zijn drie verplichte bijeenkomsten.

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. J. Pouls
1. wo 16-09-2020 / 10.00-15.00 uur

Utrecht
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. J. Pouls
1. wo 28-10-2020 / 10.00-15.00 uur
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. J. Pouls
1. wo 16-12-2020 / 10.00-12.00 uur

Docenten

Dr. Jos Pouls.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Iedere fase van de cursus kent een specifieke opdracht. Als eindopdracht schrijft u een wetenschappelijke rapportage c.q. artikel.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De reader bij het kennisdeel wordt op papier uitgeleverd. Daarnaast ontvangen studenten een 'voorbeeldenbundel' met eerder door studenten geschreven artikelen. Alle andere benodigde materialen staan in de digitale leeromgeving.