null TOTAAL overzicht Certified Professional Programs

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
TOTAAL overzicht Certified Professional Programs
  • Your Academy
  • nvt
Onze programmalijn Certified Professional Program is gericht op toepassing van wetenschappelijke kennis in de context van je eigen beroepspraktijk. Je leert alleen wat je nog niét kunt. Je brengt je eigen casus in en kunt thuis of op je werkplek studeren. Zo maakt de Open Universiteit studielast tot studielust.
Professional Programs bieden een aantrekkelijke mix van academisch cursusmateriaal en praktijkgerichte opdrachten. Je verwerft snel en efficiënt competenties door een combinatie van online activerend onderwijs en contactmomenten. De programma's zijn uitermate geschikt voor professionalisering en toegesneden op je organisatie, je situatie en wensen.
 
Certified Professional Programs zijn praktijkgerichte trajecten op academisch niveau die je naast je werk kunt volgen. Een studie die gericht is op toepassing van wetenschappelijke kennis in de context van de eigen beroepspraktijk.
Er zijn Certified Professional Programs binnen het wetenschapgebied van Management, Informatica en Natuurwetenschappen.
 
Managementwetenschappen
Deze CPP's kunnen ook ingebracht worden in Your MBA. Your MBA (60 ec) bestaat uit een stamjaar “Applied Studies in Management”, een specialisatie waarin bovenstaande CPP’s ingebracht kunnen worden en een MBA Thesis.
 
Heb je vragen of behoefte aan advies omtrent de MBA? Neem dan contact op met onze studieadviseur Loes Moritz via you@ou.nl of 045-576 2777.
 
Informatica & Informatiekunde
Natuur- en Milieuwetenschappen
  • Circulaire economie (verwacht in 2020)