null Certified Professional Program Java- en app-programmeur

Informatica_Java_Programmeur_head_large.jpg

Certified Professional Program Java- en app-programmeur

  • Informatica
  • Contractonderwijs
  • Taal Nederlands
  • Alléén maatwerkprogramma mogelijk
  • 600 studie uren
  • Prijs op aanvraag
  • Mix van online en face 2 face bijeenkomsten
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Java is de meest gebruikte programmeertaal en wordt ingezet op een groot aantal platformen, zoals voor de ontwikkeling smartphone apps, desktop programma's en cloud services. Het Certified Professional Program Java- en app-programmeur is een echte aanrader voor wie wil leren programmeren met Java! In de opleiding doe je niet alleen theoretische, maar ook praktische Javakennis op. Je leert code schrijven én doordacht ontwerpen. Bovendien krijg je inzicht in hoe je efficiënt nieuwe kennis op kunt doen in de snel veranderende wereld van IT! Wil jij je ontwikkelen als volwaardig Javaprogrammeur? En wil je leren om zelf apps te programmeren? Dan is de opleiding Java- en app-programmeur echt iets voor jou.


Wat leer je in deze opleiding?

Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Om een goed objectgeoriënteerd programma te schrijven is het niet voldoende om de syntaxis van Java te beheersen. Het vraagt ook om kennis van objectgeoriënteerd ontwerpen en begrip van objectgeoriënteerde (OO) principes zoals klasse, instantie, attribuut, methode en overerving. De ervaring leert dat studenten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om deze principes onder de knie te krijgen. Wanneer je je deze OO-principes eenmaal eigen gemaakt hebt, heb je een goede basis om ook andere objectgeoriënteerde programmeertalen zoals C# te leren gebruiken. Het Certified Professional Program leidt je op tot een volwaardig Java- en app-programmeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid, zowel op het gebied van ontwerpen als programmeren. Je kunt deze opleiding ook in twee delen volgen.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding Java- en app-programmeur is geschikt voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot Javaprogrammeur. Je wilt je graag verdiepen in objectgeoriënteerd programmeren, bijvoorbeeld om moderne (mobiele) toepassingen te ontwikkelen die gebruik maken van Java. Deze opleiding is ook geschikt voor meer klassiek opgeleide programmeurs die objectgeoriënteerd willen leren programmeren.
In het Certified Professional Program Java- en app-programmeur wordt gebruikgemaakt van zowel bestaande cursussen als speciaal voor dit programma ontwikkelde cursussen, in combinatie met aparte begeleidingsbijeenkomsten, praktijkgerichte opdrachten en alternatieve vormen van toetsing.

Opbouw

De volledige opleiding bestaat uit twee onderdelen, die je ook afzonderlijk kunt volgen.

Deel 1: Objectgeoriënteerd programmeren met Java (11,5 EC)

In deel 1, Objectgeoriënteerd programmeren met Java, leer je de basiskennis en -vaardigheden die een Javaprogrammeur moet beheersen. Dit deel bestaat uit vier modulen:

Inleiding objectgeoriënteerde analyse en ontwerp met UML (2 EC)

Je raakt bekend met de beginselen van objectoriëntatie en het analyseren en ontwerpen van objectgeoriënteerde informatiesystemen. Om de resultaten van analyse en ontwerp vast te leggen wordt de Unified Modeling Language (UML) gebruikt.

Objectgeoriënteerd programmeren (5 EC)

Je begint met programmeren in Java. Je leert om vanuit een gegeven specificatie zelfstandig een objectgeoriënteerd programma te ontwerpen en implementeren in Java. Je gebruikt hierbij de uitgebreide Javabibliotheek.

Overerving en foutafhandeling (2,5 EC)

Je bouwt je kennis een vaardigheden van objectoriëntatie en Java verder uit. De programma’s worden groter en complexer. Daarbij wordt een goed ontwerp steeds belangrijker. De behandelde onderwerpen zijn onder meer: overerving, interfaces, polymorfisme, generieke klassen en het afhandelen van fouten.

Inleiding datastructuren en algoritmen (2 EC)

Je maakt kennis met datastructuren zoals tabellen en bomen, aan de hand van de collection classes uit de Javabibliotheek. Verder wordt gekeken naar algoritmen om efficiënt problemen op te lossen.

Deel 2: Geavanceerde Javatechnieken en app-ontwikkeling (10 EC)

In deel 2, Geavanceerde Javatechnieken en app-ontwikkeling verkrijg je inzicht in een aantal onderwerpen die voor grotere en complexere programma's van belang kunnen zijn, maar nog niet behandeld zijn in deel 1. In deel 2 wordt ook de omschakeling naar het ontwikkelen van apps gemaakt. Dit onderdeel bestaat uit twee modulen:

Geavanceerde Javatechnieken (2,5 EC)

Je leert een aantal complexere Javatechnieken te gebruiken in je programma's. Denk hierbij onder andere aan: concurrency, event handling en de koppeling met een database.

Applab (7,5 EC)

Je bouwt je kennis een vaardigheden van objectoriëntatie en Java verder uit. De programma’s worden groter en complexer. Daarbij wordt een goed ontwerp steeds belangrijker. De behandelde onderwerpen zijn onder meer: overerving, interfaces, polymorfisme, generieke klassen en het afhandelen van fouten.

Studieduur

De opleiding vergt een tijdsinvestering van gemiddeld 10-15 uur per week. Wanneer je weinig programmeerervaring hebt kan dit hoger uitvallen. De opleiding duurt circa 18 maanden.

Begeleiding

De opleiding wordt intensief begeleid door middel van tweewekelijkse begeleidingsavonden. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst bestudeer je een deel van het speciaal voor zelfstudie ontwikkelde materiaal van de Open Universiteit. Bij iedere bijeenkomst lever je een programmeer- of ontwerpopdracht in. Zo wordt steeds een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk, inzicht en vaardigheid. Tijdens de bijeenkomsten worden de belangrijkste theoretische onderwerpen belicht, ontvang je feedback op de ingeleverde opdrachten en wordt in groepjes gewerkt aan nieuwe opdrachten. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Ieder deel van de opleiding wordt afgesloten met een toets. Om in aanmerking te komen voor certificering moet je voor alle toetsen en opdrachten een voldoende hebben gehaald. De opleiding maakt gebruik van de digitale leeromgeving yOUlearn.
De opleiding Java- en app-programmeur wordt begeleid door ervaren universitair docenten.

Toetsing

Opdrachten en toetsen.

Toelating

Om dit programma te kunnen doorlopen, is het wenselijk dat je werkzaam bent in de ICT en weet wat programmeren inhoudt. Wanneer je niet werkzaam bent in de ICT kun je de opleiding ook volgen, maar dan zal deze iets meer inspanning vergen. Daarnaast moet je beschikken over uitstekende analytische vaardigheden en er plezier in hebben om abstracte problemen op te lossen. Een deel van het studiemateriaal is Engels. Daarom is leesvaardigheid in het Engels noodzakelijk.
 
Heb je behoefte aan advies of overleg? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze docenten via de rode knop 'Contact' op deze pagina.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Aanmelden

Dit programma wordt niet meer aan individuele studenten aangeboden, maar alleen nog als maatwerkprogramma middels groepsinschrijving of een incompany traject. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons opnemen via de rode knop 'Contact' op deze pagina.

Prijsinformatie

Prijs op aanvraag.
 
De prijs is all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten en de opleiding is vrijgesteld van BTW. 

Diploma

Wanneer je geslaagd bent voor alle toetsen en opdrachten van de complete opleiding ontvang je het diploma Certified Professional Program Gecertificeerd Java- en app-programmeur. Daarnaast verkrijg je deelcertificaten die vrijstelling opleveren voor 3 cursussen van de Bacheloropleiding Informatica.

Contact

Dit programma wordt niet meer aan individuele studenten aangeboden, maar alleen nog als maatwerkprogramma middels groepsinschrijving of een incompany traject. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons opnemen via de rode knop 'Contact' op deze pagina.