null Certified Professional Program Onderwijsinnovatie

OW_CPPOWI_head_large.jpg

Certified Professional Program Onderwijsinnovatie

  • Onderwijswetenschappen
  • Contractonderwijs
  • Taal Nederlands
  • 560 studie uren
  • 7.600,- (eenmalig) / € 7.800,- (10 termijnen)
  • Volledig online
  • Eigen casus
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Onze maatschappij is altijd in beweging. Snelle technologische en globaliserende ontwikkelingen maken voortdurende innovatie op onderwijsgebied gewenst en noodzakelijk. Het dreigende lerarentekort, digitalisering en veranderende inzichten in didactiek vragen om onderwijstalenten die strategische doelen weten te stellen, smart denken en het onderwijs duurzaam innoveren. Wil jij je innovatiepotentieel als (toekomstig) leidinggevende een boost geven? In ons programma Onderwijsinnovatie vind je de ideale mix tussen theorie en praktijk. Zo help je jezelf én het onderwijs een stap vooruit!


Wat leer je in deze opleiding?

Innovatie heeft invloed op alle niveaus van de onderwijsorganisatie en kan zelfs leiden tot nieuwe businessmodellen voor het onderwijs. Dit programma geeft jou als onderwijsprofessional handvatten om vraagstukken als stevige werkdruk, een diverse doelgroep en een hoge kwaliteitsvraag innovatief te benaderen en managen. Tijdens het programma verbeter je je innovatiepotentieel door strategische doelen te stellen, een activerende didactiek te realiseren en het innovatiebeleid van jouw organisatie te optimaliseren. Je ontdekt op welke niveaus binnen de organisatie innovatie invloed heeft: van Innoveren binnen de onderwijsorganisatie, Blended learning en Curriculuminnovaties tot Toetsen en beoordelen. De menselijke factor binnen het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. In dit programma krijg je meer inzicht en training in jouw rol als innovatiemanager, het motiveren van docenten en leren innoveren. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wil jij als (aankomend) leidinggevende je innovatiepotentieel verbeteren? Wanneer je op zoek bent naar een mix tussen praktijk en theorie en graag het geleerde in praktijk wil brengen, is dit het programma voor jou!
 
Dit programma is ontworpen voor en mét innoverende onderwijstalenten. Het programma is gericht op training van je eigen innovatiepotentieel. Tijdens de cursus verbind je wetenschappelijke kennis over onderwijsinnovatie met je eigen praktijk. Je wordt hierin gefaciliteerd door onze eigen onderwijstalenten: docenten die beschikken over de laatste academische inzichten én een stevige praktijkervaring. 
 

Interesse?

 
Belangstelling voor het Certified Professional Program Onderwijsinnovatie?
Neem dan contact met ons op via de rode knop 'Contact' op deze pagina. 
Drs. Wilfred Rubens

docent module Innoveren binnen het onderwijs en Blended learning als onderwijsinnovatie

“Waarom is een bepaalde onderwijsinnovatie bij de ene school wel een succes, maar bij de andere niet? Als je dit programma hebt doorlopen, kun je een antwoord geven op deze vraag. En belangrijker: je bent beter in staat verbeteringen binnen je onderwijsorganisatie met succes door te voeren.”

Dit programma bestaat uit vier cursussen. In de afzonderlijke cursussen wordt ingegaan op vragen als ‘Wat is het belang van onderwijsinnovaties?’, ‘Hoe implementeer je blended learning in je organisatie?’, ‘Hoe ontwerp je een eigen curriculuminnovatie?’ en ‘Welke innovatiemogelijkheden zijn er voor toetsen en beoordelen?’
 

Opbouw

Innoveren binnen het onderwijs
Wat is het belang van vernieuwing en wanneer is er sprake van een onderwijsinnovatie? Op welke niveaus ontstaat er innovatie binnen het onderwijs? Deze course gaat algemeen in op vernieuwen binnen het onderwijs.
In de course Innoveren binnen het onderwijs analyseer je succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties aan de hand van cases en artikelen. Waarom slaagt een onderwijsinnovatie binnen de ene school wel en bij de andere school niet? Je ontwikkelt in de cursus een praktisch model van succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties op schoolniveau. Als onderwijstalent maak je op basis van dat model een plan van aanpak voor een concrete innovatie binnen je eigen organisatie.

Blended learning als onderwijsinnovatie
Complexe leertechnologie, waarin face-to-face en ICT-gebaseerde leeractiviteiten, materialen en tools gecombineerd worden, speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Face-to-face onderwijs en innoverend online leren maken een substantieel deel uit van onderwijzen of opleiden. Idealiter versterken een activerende didactiek en technologie elkaar ook. Hoe implementeer je blended learning als onderwijsinnovatie binnen jouw organisatie?

In de cursus Blended learning als onderwijsinnovatie maak je kennis met praktische modellen voor de implementatie van blended learning in jouw organisatie. Als innovatiemanager ga je aan de slag met het analyseren van een aantal cases op het gebied van blended learning als onderwijsinnovatie. De cursus behandelt daarbij ook de bijkomende factoren die een rol spelen. Je ontwikkelt een projectplan voor het invoeren van een complexe leertechnologie in je eigen onderwijsorganisatie, bijvoorbeeld een digitale leeromgeving of online toetsapplicatie.

Kwaliteit van onderwijsinnovaties
Innovaties zijn van invloed op de kwaliteit van het onderwijs. De afgelopen decennia zijn diverse onderwijsinnovaties geïnitieerd. Vanuit nationaal onderwijsbeleid bijvoorbeeld de Mammoetwet, het Studiehuis, Passend Onderwijs en recentelijk Curriculum.nu. Daarnaast zijn er ook scholen die zelf onderwijsinnovaties starten. Denk daarbij aan de invoering van het Agora-concept binnen de vmbo-school Niekée in Roermond of aan de leerhuizen van het Vathorst College. In deze cursus maak je kennis met het begrip onderwijskwaliteit, en met verschillende invullingen van kwaliteit voor diverse belanghebbenden. Hoe kun je bepalen wat de gevolgen zijn van onderwijsinnovaties op de kwaliteit van het onderwijs? Hoe verhouden deze innovaties zich tot bestaande, vaak externe, kwaliteitskaders en –eisen, zoals die van de Inspectie van Onderwijs? Hoe kun je de kwaliteit van de innovatie zelf analyseren? Waaraan moet de kwaliteit van een innovatieproces voldoen? Welke kaders, concepten en instrumenten kun je gebruiken om de kwaliteit en de invloed van gestrande en succesvolle onderwijsinnovaties op die kwaliteit te analyseren? Daarbij kijken we ook naar jouw praktijkervaringen. Je past kaders, concepten en instrumenten ook op de eigen situatie toe.

Verandering in de toetscultuur: een blik op formatief toetsen
Onderwijsprofessionals beschouwen toetsen steeds vaker als een leeractiviteit. Het is meer dan een manier om leerlingen aan het eind van een leertraject te beoordelen. Hoe innoveer je toetsen in het onderwijs zo dat ze voorkennis activeren, helpen leerstof te verwerken en de eigen ontwikkeling monitoren?
In de cursus 'Verandering in de poetscultuur: een blik op formatief toetsen’ leer je als student Onderwijsinnovatie wat er allemaal komt kijken bij het innoveren van toetsen en beoordelen. De kwaliteit van toetsen in het onderwijs heeft de afgelopen jaren enorm veel aandacht gekregen. En de manier waarop we met toetsen omgaan is ook sterk veranderd. Feedback is belangrijker geworden in het onderwijs en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. In deze cursus onderzoek je een aantal innovatieve benaderingen van toetsing. We bespreken kansen en belemmeringen voor onderwijsorganisaties op het gebied van toets- en beoordelingsinnovaties. Daarnaast staan we stil bij het invoeren van innovaties op het gebied van toetsen en beoordelen.

Studieduur

Dit programma heeft een studiebelasting van circa 560 uur. Je doorloopt dit programma volgens een rooster.
Samen met onze studieadviseur kun je jouw studieplanning opstellen.

Begeleiding

Dit programma beschikt over een online leeromgeving waarin je persoonlijke begeleiding krijgt van een inhoudsdeskundig universitair docent. De voertaal van dit programma is Nederlands. Er kan wel gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur.

Toelating

Als onderwijstalent beschik je over een HBO werk- en denkniveau om succesvol deel te nemen aan dit programma. Je hebt daarnaast minstens vier jaar relevante werkervaring in het onderwijs. Afhankelijk van jouw achtergrond kan een aanbevelingsbrief van je werkgever, een eigen motivatiebrief met je doelstelling of een intakegesprek met onze studieadviseur onderdeel uitmaken van je toelating tot het programma Onderwijsinnovatie.  

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Aanmelden

Wil je in contact komen met het Business Team voor meer informatie over het Certified Professional Program Onderwijsinnovatie? Neem dan contact met ons op via de rode knop 'Contact' op deze pagina. 
 
Ook voor een groepsinschrijving of een incompany-traject kun je contact met ons opnemen.

Prijsinformatie

De opleidingskosten van dit programma bedraagt bij eenmalige betaling € 7.600,-. Wil je liever in termijnen betalen? Dat is geen probleem. Je betaalt dan in 10 maandelijkse termijnen van € 780,-.
 
Over deze bedragen is geen btw verschuldigd, maar zijn wel exclusief de kosten van (eventuele) tekstboeken, waarvan in dit programma gebruik wordt gemaakt. 
 
In de course Innoveren binnen het onderwijs wordt gebruik gemaakt van het tekstboek:
- Pathways to Personalization - by Rubin & Sanford
ISBN 978 16 825 3247 8
 
In de course Verandering in de toetscultuur: een blik op formatief toetsen wordt gebruik gemaakt van het tekstboek:
- Common Formative Assessment: A Toolkit for Professional Learning Communities at Work / ​​​​Bailey, Jakicic
1e druk oktober 2010 
ISBN 978 19 367 6514 0
 
Deze tekstboeken dien je dus zélf aan te schaffen.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Bij succesvolle afronding van het programma behaal je het diploma Certified Professional Program Onderwijsinnovatie. Je ontvangt bovendien deelcertificaten voor elke course.

Contact

Wil je in contact komen met het Business Team voor meer informatie over het Certified Professional Program Onderwijsinnovatie? Neem dan contact met ons op via de rode knop 'Contact' op deze pagina. 
 
Ook voor een groepsinschrijving of een incompany-traject kun je contact met ons opnemen.