null Certified Professional Program Aankomend Toezichthouder in de zorg

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Certified Professional Program Aankomend Toezichthouder in de zorg
  • Managementwetenschappen
  • 10 EC
  • Vanaf € 0
Neem je je functie als ervaren toezichthouder in de zorg serieus, dan investeer je in een degelijk ontwikkelprogramma, dat naadloos aansluit bij reeds verworven kennis en kunde. Tijdens de intervisies wordt stevig doorgepakt op rolreflectie en er worden handvatten en ondersteuning gegeven bij het oplossen van actuele, complexe vraagstukken en dilemma’s.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Ben jij een ervaren bestuurder in de zorg en wil je serieus investeren in je ontwikkeling?
Je hebt meer dan drie jaar actuele ervaring in een bestuurdersrol bij een (middel-) grote zorginstelling. Je ambieert een of meerdere toezichthoudende rollen in de zorg. Je bent je bewust van de steeds hoger eisen die aan die rol worden gesteld met de daar bijbehorende aansprakelijkheid. Je wilt je impact vergroten. Vakmatige verdieping zie je als verrijking en je vergaart graag de tools om die te vertalen naar de praktijk. Ben jij de toekomstige toezichthouder die samen met gelijkgestemden wil werken aan een nog krachtiger fundament als toezichthouder of commissaris? Dan is dit dé opleiding voor jou.
Hét ontwikkel en intervisie programma voor aankomende toezichthouders in de zorg, specifiek voor ervaren bestuurders in de zorg die een toezichthoudende rol willen vervullen.
 
In een dynamische zorgomgeving waar cliënten voortdurend de beste passende zorg, maatschappij en wetgeving continu steeds hogere eisen stelt, binnen een complexe samenhang van diverse interne en externe stakeholders, weeg je als toezichthouder of commissaris vele belangen. Je stelt kritische vragen en houdt plannen tegen het licht om de organisatie te ondersteunen succesvol te zijn. De toezichthouder staat steeds dichter bij de organisatie en ook toenemende aansprakelijkheid stelt hogere eisen aan de rol.
 
Neem je je functie als toezichthouder in de zorg serieus, dan investeer je in een degelijk ontwikkelprogramma, dat naadloos aansluit bij reeds verworven kennis en kunde als ervaren bestuurder in de zorg. Tijdens de intervisies wordt stevig doorgepakt op rolreflectie en er worden handvatten en ondersteuning gegeven bij het oplossen van actuele, complexe vraagstukken en dilemma’s.
 
De complexe casuïstiek is gebaseerd op situaties uit de werkelijkheid en daagt je uit om vanuit verschillende paradigma’s, betere oplossingen te ontdekken en verkennen. Daarnaast ontwikkel je je skill set in interactie met peers, experts, professoren en inspirerende sprekers, onder andere op het gebied van het herkennen en gebruiken van “soft signals”. Het programma bevat deelname aan een excellente online community, ruime online media & documentatie en jaarlijks drie actieve en intensieve intervisiedagen, met inspirerende sprekers.
Jaarlijks wordt er een ASTZ zorgcongres georganiseerd. Alle deelnemers aan de ASTZ programma’s hebben vrije toegang tot het congres en leveren door het jaar heen een belangrijke bijdrage aan de inhoud van het zorgcongres, dat specifiek bedoeld is voor leidinggevenden in de zorg. Op deze manier is er een bredere leerervaring binnen zorginstellingen op de specifieke thema’s uit de ASTZ programma’s. ASTZ levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg.

Opbouw

De sessies
Het programma bevat jaarlijks zes dagdelen aan bijeenkomsten verdeeld over drie dagen. Het dagprogramma bestaat uit een aantal sessies, waarin afwisselend intervisie, inspiratie en masterclasses zijn geprogrammeerd. Het volledige programma duurt 48 maanden, echter ieder jaar wordt een volledige cyclus afgerond. In alle sessies staan complete casussen centraal, waarin alle thema’s vanuit verschillende perspectieven belicht worden.
De sessies worden dus niet arbitrair opgehakt in verschillende academische thema’s, maar bevatten altijd een keur aan thema’s gecombineerd. Op deze manier wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd. Het gaat erom dat binnen de (wettelijke) kaders er verschillende paradigma’s bestaan van waaruit de casus bekeken kan worden. De verschillende paradigma’s bevatten ook ieder andere oplossingen die we samen verkennen. Onder begeleiding van experts en professoren.
 
De community
Naast deze dagdelen is er tevens een actieve online community waar je dagelijks kunt participeren aan discussies. Ook het inbrengen van eigen dilemma’s en vraagstukken kan desgewenst anoniem behoort tot de mogelijkheden. Het doel van de community is een voortdurende steun in de rug bij de dagelijkse vraagstukken. Daarnaast is de community van belang bij de programmering van ASTZ. Niet alles is in beton gegoten en er is ruimte om actuele thema’s op te nemen in het curriculum.
 
Co-creatie
Er wordt voortdurend samengewerkt met expertgroepen die medeverantwoordelijk zijn voor de aard van de thema’s, de kwaliteit en realiteitszin. Deze expertgroep daagt het ASTZ team voortdurend uit

Partners

De ShareLife Health Academy heeft samen met een groep ervaren toezichthouders in de zorg en de Open Universiteit, een uniek zorgprogramma ontwikkeld. Speciaal voor senior toezichthouders in de zorg en ervaren bestuurders die een toezichthoudende rol ambiëren.
 
De Academie voor Senior Toezichthouders in de Zorg (ASTZ) leert deelnemers om goed getimed de juiste vragen stellen binnen hun organisatie. Het programma legt een duidelijke focus op zgn. soft signals en soft skills. Deelnemers leren soft signals te herkennen en krijgen concrete ondersteuning bij het opbouwen van prettige en professionele relaties binnen hun organisatie. Het ASTZ programma onderscheidt zich van andere aanbieders door zich nadrukkelijk niet te richten op de traditionele portefeuilles Finance, Vastgoed, Kwaliteit&Veiligheidenzovoort. ASTZ kiest voor een geïntegreerde aanpak die een toezichthouder verdieping, verbreding en inspiratie geeft.
 

Begeleiding

Het programma Nieuwe Toezichthouder Zorg wordt aangeboden in de vorm van blended learning. Dit houdt in dat online activerend onderwijs wordt gecombineerd met interactieve bijeenkomsten. Zo kun je enerzijds leren waar en wanneer je dat zelf wilt en je hebt anderzijds ook persoonlijk contact met mededeelnemers en docenten. Het gecombineerde online programma en de vrijheid je tijd zelf in te delen zorgen ervoor dat de opleiding goed te combineren is met een drukke baan.

Toelating

Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring opgedaan in een toezichthoudende rol bij een (middel-) grote zorginstelling in Nederland.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Het programma Aankomend toezicht in de zorg gaat van start in januari 2020 .Voor meer info en startmomenten bekijk het rooster

Prijsinformatie

De opleidingskosten bedragen €14.400,-. Wil je liever in termijnen betalen? Dat is geen probleem. Je betaalt dan in 4 jaarlijkse termijnen van €3600,-. Andere afspraken omtrent de betaling kunnen worden gemaakt met ons team. Stuur een mail naar: mst@ou.nl
 
Er zijn geen bijkomende kosten en de opleiding is vrijgesteld van BTW. Betaal je de opleiding zelf? Dan zijn de studiekosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van €15.000,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst en zoek op: studiekosten.
 
Let op: De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) en Levenlanglerenkrediet (LLLK) zijn niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Bij succesvolle afronding van de opleiding behaal je het Certificaat Toezichthouder in de zorg. Dit certificaat kan ingebracht worden als specialisatie in yOUrMBA

Contact

Wilt u graag meer informatie over een specifiek Professional Program, een brochure of een vrijblijvend adviesgesprek (met een docent) of onze studieadviseur Loes Moritz, neem dan contact op met ons Team Professional Programs via you@ou.nl of 045-5762777.