null Certified Professional Program Healthcare Management

VEROZ_NEW_head_large.jpg
Certified Professional Program Healthcare Management
 • Your Academy
 • 20 EC
 • Taal Nederlands
 • CPP diploma
 • Start november 2020
 • 6.495,- (eenmalig) / € 6.700,- (10 termijnen)
 • Volledig online
 • In samenwerking met Veroz
 • Inschrijfduur 12 maanden
 • Stapelbaar
De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Ondernemerschap en innovatie zijn van onmiskenbaar belang voor de transformatie naar een duurzame gezondheidszorg. Ben jij de gezondheidsprofessional die deel wil uitmaken van een ‘Coalition of the Doing’? Ontwikkel jij je tot de healthcare manager die meehelpt aan het optimaliseren van de zorg waardeketen? Ga jij een bijdrage leveren aan het realiseren van maximale gezondheidswinst per geïnvesteerde euro? Met het Professional Program Healthcare management stap je goed voorbereid de toekomst van de zorg in! In Nederland moeten we steeds meer doen met minder mensen. Dat geldt zeker ook voor de zorg. De trend van alsmaar toenemende zorgkosten stelt ons voor een belangrijke uitdaging in de zorginnovatie. Hoe houden we zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar? Hoe bieden we zorg op maat, zowel patiënten als zorgverleners profiteren van zorginnovaties? De urgentie om van zorgdilemma’s en paradoxen te bewegen naar een toekomstbestendige Nederlandse gezondheidszorg wordt steeds beter zichtbaar. Duurzame samenwerkingsverbanden en een shift van de focus op zorg naar preventie en vitaliteitsbevordering is harder nodig dan ooit tevoren. Tegenover de zorguitdagingen op het gebied van de ‘cure and care’ staan ontwikkelingen in de gezondheidszorg die elkaar steeds sneller opvolgen. De introductie van innovatieve technologieën, productinnovaties, nieuwe samenwerkingsverbanden en business-modellen bieden steeds meer mogelijkheden. Dit vergt wendbaarheid en flexibiliteit vanuit een zorgsysteem gedacht en vanuit zorgpartijen. Als healthcare manager is het van belang om vroegtijdig zicht te hebben op nieuwe trends en innovatieve ontwikkelingen, of zelfs het voortouw nemen in het realiseren van een verandering in de zorg. Hiervoor is ondernemerschap en innovatie cruciaal!

Wat leer je in deze opleiding?

In een veranderend zorgklimaat kent ondernemerschap vele verschijningsvormen. Dat kan gaan over het ontwikkelen van zorginnovaties, maar gaat ook over ondernemend denken en werken in de zorg. Hoe kunnen productinnovaties zoals e-health, sociale innovaties en innovatieve verdienmodellen een instrumentele bijdrage leveren aan een toekomstbestendige zorg. Hierbij speelt de gehele zorgwaardeketen van vitaliteitsbevordering, preventie, diagnostiek, behandeling en monitoring een belangrijke rol. De zorg maakt deel uit van een zorg-ecosysteem, waarbij samenwerking vanuit een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap gedacht enorm veel potentie heeft. Hoe kunnen ondernemerschap en innovatie hier een instrumentele rol bij spelen? En hoe stel je patiënten, zorgconsumenten en dus mensen in staat een regierol te pakken als het gaat over ziekte en gezondheid? Het Professional Program Healthcare Management biedt inzicht in de mogelijkheden om de zorg te innoveren binnen de uitdagingen en kansen die het zorgveld biedt. Het programma Healthcare Management traint jouw skills in vier modules: Oriënteren op het Zorgveld, Financieren van Zorg, Organiseren van (zorg)Innovatie en Digitaliseren en Zorg.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Ben jij een jonge academicus of zorgprofessional die te maken heeft met zorg en gezondheid? Of werk je buiten de zorg en ben je als ondernemer geïnteresseerd in de mogelijkheden van zorginnovaties binnen de gezondheidszorgsector? En ben je op zoek naar een Healthcare Management programma dat een goede mix biedt van theorie en praktijk, waarbij je het geleerde direct in de praktijk kunt brengen? Dan is de opleiding Healthcare Management wat je zoekt! De courses Oriënteren op het Zorgveld, Financieren van Zorg, Organiseren van (zorg)Innovatie en Digitaliseren en Zorg worden samen met experts uit het bedrijfsleven, de zorgpraktijk, de wetenschap en de overheid samengesteld en continu doorontwikkeld. Zo sluit het programma Healthcare Management altijd aan bij de meest actuele trends en ontwikkelingen binnen het zorgveld.

Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

 
 • een mix tussen theorie en praktijk 
 • studeren op academisch niveau
 • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • na succesvolle afronding een CPP diploma 
 •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
 • een eerste stap richting een mogelijke MBA
 
Dr. Ir. D.A.J. Dohmen

Hoofddocent CPP Transformatie & Ondernemerschap in de Zorg

“Het echte verschil tussen ideeën en innovatie zit hem erin dat innovatie blijvend verankerd is. Om die transformatie te kunnen realiseren in het complexe veld van de zorg, is een breed scala van competenties en bagage nodig. En dat is precies wat deze modules beogen jou te bieden”

Dr. C. Boersma

Hoofddocent CPP Transformatie & Ondernemerschap in de Zorg

“Transformatie van zorg door ondernemerschap en innovatie is nodig vanuit zowel een zorg, maatschappelijk en economisch perspectief”

Het programma Healthcare Management bestaat uit 4 courses, die je ook los kunt volgen. Nadat je alle 4 de courses succesvol afgesloten hebt, ontvang je het Certified Professional Program diploma Healthcare Management. Op basis van de courses krijg je inzicht in verschillende vormen van zorginnovatie en de rol van ondernemerschap en innovatie in de praktijk. Je leert succesvol om te gaan met ondernemerschap en innovatie binnen de zorg, waarbij je in staat bent als zorgmanager bij te dragen aan de gezondheidszorg doelstellingen van jouw organisatie. Je krijgt inzicht in financieringsmodellen, de organisatie van en samenwerking binnen het zorgveld en de rol die digitalisering daarin kan spelen. In de opleiding Healthcare Management bieden we de volgende courses aan: Oriënteren op het Zorgveld, Financieren van Zorg, Organiseren van (zorg)Innovatie en Digitaliseren en Zorg. Deze onderdelen zijn gericht op het doorgronden van het complexe en dynamische zorgveld. Je krijgt inzicht in de kansen en bedreigingen voor ondernemerschap, innovatie en hoe je ondernemerschap en innovatiekracht stimuleert binnen de zorg.

Opbouw

Het doel van de “Oriënteren” module is het doorgronden van het complexe en dynamische zorgveld inclusief trends en ontwikkelingen, waardoor duidelijk wordt waar en hoe ondernemerschap en innovatie in de zorg bij kan dragen aan gezondheidszorg doelstellingen. Hier zullen ook de randvoorwaarden voor duurzaam succes aan de orde komen.

Financieren van Zorg
Het doel van de ”Financieren” module is het vergaren van inzicht in financieringsmodellen, de bekostigingssystematiek en (innovatieve) contracten binnen de zorg. Op basis hiervan wordt toegewerkt naar een voorstel voor een innovatief verdienmodel binnen de gezondheidszorg.
 
Organiseren van (zorg)Innovatie
Het doel van de “Organiseren” module is het leren innoveren, organiseren en samenwerken binnen de gezondheidszorg en wellicht daarbuiten (bv. sociaal domein). Na deze module heb je een goed beeld bij de randvoorwaarden voor succesvolle samenwerkingsverbanden en governance structuren en de rol van ondernemerschap en innovatie daarbij.

Digitaliseren en Zorg
Het doel van de “Digitaliseren” module is het leren begrijpen van de (on)mogelijkheden van ontwikkelingen op het gebied van E-Health, Big data en hoe technologische vooruitgang een antwoord kan bieden op de zorguitdagingen die we voor ons zien. Als je deze module hebt afgerond, heb je een concreet zorginnovatieplan uitgewerkt waarbij de (zorg)consument centraal staat en overzie je waar dat een impact oplevert voor het zorgveld en de zorgpartijen daarbinnen.

Partners

Het programma Healthcare Management van yOUrAcademy wordt samen met VEROZ ontwikkeld. VEROZ is het platform van Verenigde Ondernemers in de Zorg. De stichting is een kenniscentrum ter bevordering van innovatie in de zorg. VEROZ richt zich op meer kwaliteit van leven voor hetzelfde of minder geld, met de ambitie om een vliegwiel te creëren: niet alleen praten of te veel problematiseren, maar vooral doen.
 

Studieduur

Het programma Healthcare Management kent een omvang van 20 ec, wat gelijkstaat aan een studiebelasting van circa 560 uur. Je krijgt 12 maanden inschrijfrechten en kunt daarbinnen zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo je studeert. Wij adviseren om minimaal 12 uur per week voor je studie vrij te maken.
 
Je kunt de courses Oriënteren op het Zorgveld, Financieren van Zorg, Organiseren van (zorg)Innovatie en Digitaliseren en Zorg ook los volgen. Een losse course heeft een omvang van 5 ec en een studiebelasting van circa 140 uur. Hiervoor krijg je 6 maanden inschrijfrechten en ook hier geldt dat je daarbinnen zelf kunt bepalen waar, wanneer en in welk tempo je studeert.

Begeleiding

Het Certified Professional Program Healthcare Management beschikt over een online leeromgeving waarin je persoonlijke begeleiding ontvangt van een inhoudsdeskundig universitair docent. Je kunt de keuzemodules Oriënteren op het Zorgveld, Financieren van Zorg, Organiseren van (zorg)Innovatie en Digitaliseren en Zorg zelfstandig en in je eigen tempo doorlopen. De voertaal van deze courses is Nederlands. Er kan wel gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur.

Studieadvies

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor een vrijblijvend adviesgesprek met een docent of onze studieadviseur, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.

Toelating

Als toekomstig healthcare management expert beschik je over een HBO werk- en denkniveau om succesvol deel te nemen aan de courses Oriënteren op het Zorgveld, Financieren van Zorg, Organiseren van (zorg)Innovatie en Digitaliseren en Zorg. Je hebt daarnaast minstent vijf jaar relevante werkervaring. Afhankelijk van jouw achtergrond kan een aanbevelingsbrief van je werkgever, een eigen motivatiebrief met je doelstelling of een intakegesprek met onze studieadviseur onderdeel uitmaken van je toelating tot de opleiding Healthcare Management.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

Het programma is momenteel nog in ontwikkeling. De Healthcare Management opleiding bestaat uit vier onderdelen, die je kunt inbrengen als volledige specialisatie voor Your MBA. Het eerste onderdeel Oriënteren op het Zorgveld gaat in november 2020 van start.
 
De geplande startdata van de andere courses die onderdeel zijn van dit programma:
Financieren van Zorg: januari 2021
Organiseren van Innovatie in de Zorg: maart 2021
Digitaliseren en Zorg: mei 2021

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De opleidingskosten voor dit programma bedragen bij eenmalige betaling € 6.495,-.
Het is tevens mogelijk om te betalen in 10 maandelijkse termijnen van € 670,-.
 
Kies je voor een losse course dan bedragen de opleidingskosten bij eenmalige betaling € 1.750,-. of 5 maandelijkse termijnen van € 370,-.
 
Over deze bedragen is geen btw verschuldigd, maar zijn wel exclusief de kosten van (eventuele) tekstboeken, waarvan in dit programma gebruik wordt gemaakt. Op de pagina’s van de losse courses is de informatie van de betreffende tekstboeken, indien daar gebruik van wordt gemaakt, terug te vinden.
 
Deze tekstboeken dien je dus zélf aan te schaffen.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Het Certified Professional Program Healthcare Management is onderdeel van yOUrMBA, een praktijkgerichte MBA opleiding op academisch niveau. Het programma Healthcare Management is echter ook los te volgen. Na succesvolle afronding van de vier losse courses ontvang je een Certified Professional Program diploma Healthcare Management. Naast het CPP diploma ontvang je deelcertificaten voor elk van de courses. Dit diploma kan ingebracht worden als volledige specialisatie in yOUrMBA.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.