null Unieke cursus Klimaatwinnaars

SA_Klimaatwinnaars_17182_head_large.jpg
Unieke cursus Klimaatwinnaars
Meld je nu aan voor een unieke klimaatcursus bij de Open Universiteit!
Vooral door de gevolgen van de coronacrisis krijgen veel landen, waaronder Nederland, te maken met een economische recessie. Dit zou voor iedereen, ondernemers, werknemers, zzp’ers, maar ook voor mensen die nog een opleiding volgen een extra reden moeten zijn om in nieuwe kennis te gaan investeren die nu, maar ook voor de toekomst in alle opzichten waardevol is. De digitale studie Klimaatwinnaars van de OU is op dit terrein een uitstekende investering.

Wil je aan de slag met je eigen casus en wil je daarbij begeleid worden dan kun je de gecertificeerde variant voor 450 Euro volgen.

Unieke cursus Klimaatwinnaars

Alle bedrijven, overheden en andere organisaties moeten voldoende kennis van zaken hebben op het terrein van klimaatverandering en het klimaatbeleid. De digitale basiscursus Klimaatwinnaars van de OU is speciaal ontwikkeld om in deze kennis te voorzien. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd digitaal smartbook met verschillende voordelen, zoals een voorleesfunctie in verschillende talen, toelichtende filmpjes, een koppeling met de sociale media en een update-systeem waarmee de inhoud snel kan worden aangepast aan actuele ontwikkelingen.
Voor de cursus gelden geen opleidingseisen. Gezien de inhoud is Klimaatwinnaars in beginsel voor iedereen een waardevolle cursus. Vooral voor medewerkers in het bedrijfsleven, de overheid en andere organisaties is het een aantrekkelijke korte studie. Daarmee worden ze snel geïnformeerd over de algemene, maar ook bedrijfskundige aspecten van klimaatverandering.

Je kan Klimaatwinnaars op twee manieren volgen:

Optie 1: Een digitale basisstudie

In deze korte online studie die je binnen een maand af kunt ronden, wordt je op een praktische wijze geïnformeerd over alle belangrijke aspecten van klimaatverandering en het klimaatbeleid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd digitaal smartbook met verschillende voordelen, zoals een voorleesfunctie in verschillende talen, toelichtende filmpjes, en een koppeling met de sociale media en actuele updates.

Your Academy
Taal: Nederlands
Starten: op ieder gewenst moment
Studieduur: 1 maand
Kosten: Gratis
Volledig online

Optie 2: Een uitgebreidere cursus met begeleiding, opdracht en persoonlijke feedback

De cursus 'Klimaatwinnaars' bestaat uit zes modules. We maken daarbij gebruik van de leeromgeving van de Open Universiteit, yOUlearn. Je bestudeert de inhoud van een smartbook en je maakt binnen yOUlearn verschillende opdrachten en (zelf)toetsen. Je hebt ook de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen.

Your Academy
1 EC
Taal: Nederlands
Cursuscertificaat
Starten: op ieder gewenst moment
Studieduur: ca. 7 weken
Kosten: € 450,-
Volledig online

Naar de cursus

"Klimaatwinnaars gaan zorgen dat wij vanuit de achterste
linies nu de sprint naar voren maken, en leading worden
in de wereld energietransitie, laten zien dat het een business
case is, dat het geld oplevert, en dat we daar als Nederland een heel belangrijke rol in spelen"
Ruud Koornstra

Ruud Koornstra, Nationale Energiecommissaris