null December uitgave OnderwijsInnovatie

ALG_OnderwijsInnovatie_4_17_head_large.jpg
Leren
December uitgave OnderwijsInnovatie
Op 19 december verschijnt de vierde editie en tevens laatste editie in 2017 van het tijdschrift OnderwijsInnovatie. Het blad is ook online te lezen via onze website.

In dit nummer

In dit nummer onder andere:

  • Een interview: Nederland zakte dit jaar op de ranglijst voor landen met gendergelijkheid. Vooral op de arbeidsmarkt gaat het mis. Hans de Boer (VNO-NCW) en Claartje Vinkenburg (VU) vertellen wat hieraan gedaan kan worden.
  • Over onderwijs: o.a. een artikel over hoe je een volledige hogeschool én haar omgeving in beweging krijgt? Hogeschool PXL vond het antwoord op deze vraag in het innovatieproject ‘PXL Breekt Uit’ waarin de gebouwen van de hogeschool op slot gaan, maar alle activiteiten wel gewoon doorgaan.
  • Over onderzoek o.a.: De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het project Onderzoekende Professional. Hierin is gezocht naar concretisering van de onderzoekende houding bij aankomend professionals.
  • Het Praktisch artikel: Het waarborgen van de beroepsbekwaamheid van toekomstig gediplomeerden is voor opleidingen met een beroepsoriëntatie een actueel vraagstuk. Dit artikel biedt een praktische handreiking om stapsgewijs en continu de eisen aan de beroepsbekwaamheid in kaart te brengen die met name geschikt is voor brede opleidingen, maar ook aangrijpingspunten biedt voor beroepsspecifieke opleidingen zoals bedrijfseconomie, bedrijfskunde en commerciële economie.

En verder

  • De opinie van Rob Martens: In het boek ‘De gelukkige school’ worden de lotgevallen van Iederwijs en haar oprichters beschreven. Het laat volgens Martens een onthutsend beeld zien van een overheid die een potje maakte van haar kerntaak de vrijheid van onderwijs te garanderen.
  • Daarnaast het onderwijs- en onderzoeksnieuws, de column van Ferry Haan en meer interessante artikelen.

OI online lezen

Lees het tijdschrift OnderwijsInnovatie online via onze website.