Thema_Lesbevoegdheid_14580_head_large.jpg
Educatieve minor Geschiedenis of Nederlands
Bestudeert u de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen en wilt u óók een tweedegraads bevoegdheid halen? Dat kan bij de schoolvakken Geschiedenis of Nederlands. Het reguliere bachelorprogramma bevat dan een aantal geselecteerde cursussen die u moet afronden om deze bevoegdheid te behalen. U bent dan bevoegd om les te geven in het vmbo-tl en de onderbouw van havo en vwo. De kaderopleidingen van het vmbo en het volwassenenonderwijs vallen daarbuiten.

Bachelor met educatieve minor

Als u kiest voor het opnemen van een educatieve minor in uw bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, legt u ook de inhoud van het postpropedeutisch deel van de bachelor voor een belangrijk deel vast. De benodigde kennis van het vakgebied staat dan in het curriculum opgenomen.

Zie de beschrijving van de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen.

Opbouw van de educatieve minor

Propedeuse 60 EC
Verschilt niet van andere varianten
Postpropedeuse 120 EC
blok 'verdieping' 45 EC Verplichte cursussen waarvoor de educatieve minor wordt behaald
blok 'verbreding' 20 EC Keuze uit andere CW-disciplines
blok 'integratie' 10 EC Verplichte interdisciplinaire cursussen
blok 'didactiek' 30 EC Verplichte didactische cursussen
scriptie 15 EC Onderzoekspracticum


Zie de pdf van het programma Educatieve variant Geschiedenis-Nederlands 2019-2020.

Educatieve minor ná de bachelor

Heeft u uw bachelor Algemene cultuurwetenschappen inmiddels afgerond maar wilt u toch uw tweedegraads bevoegdheid halen? Informeer dan bij de studieadviseur van Cultuurwetenschappen welke mogelijkheden hiervoor bestaan.

Doorstromen naar de master

Heeft u de bachelor met de educatieve variant afgerond en vult u de master ook weer inhoudelijk in met de disciplines cultuurgeschiedenis of letterkunde? Dan kunt u bij het afronden kiezen voor een educatieve master die opleidt tot een eerstegraads bevoegdheid. Bij de Open Universiteit wordt deze master niet aangeboden. Vraag bij de universiteit van uw keuze hoe uw educatieve minor aansluit aan de gewenste master aldaar.