null Employability: werken aan een innovatieve en lerende regio

MW_BijzHoogleraar_JolStoffers_16056_head_large.jpg
Samenleving
Employability: werken aan een innovatieve en lerende regio
Prof. dr. Jol Stoffers, per 1 juli 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Employability in de context van een innovatieve en lerende regio aan de Open Universiteit, over een veranderende economie en regionale arbeidsmarkt.

'De contouren van onze veranderende wereld worden steeds beter zichtbaar. Duurzaamheid, digitalisering, energietransitie, een krappe arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen zijn voor mij trefwoorden. Het is mijn overtuiging dat werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en de landelijke en regionale overheid op zoek moeten gaan naar antwoorden, alternatieve oplossingen en vernieuwende concepten om te zorgen dat de regionale arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld die in de provincie Limburg, toekomstbestendig wordt. Welke kennis en inzichten hebben arbeidsmarktactoren, beleidsbepalers binnen de instituten nodig om te weten of ze binnen deze nieuwe ontwikkelingen de juiste dingen doen en de dingen goed doen? Hoe zet je regionale ambities om in draagvlak en meetbare resultaten?

Sleutel voor mij zijn 'employabele' werknemers - mensen met adequate competenties en kwalificaties - welke direct bijdragen aan het succes van organisaties en daarmee aan een innovatieve en lerende regio. Mensen zijn van doorslaggevende betekenis om regionale ambities ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. In de komende jaren wil ik daar op basis van mijn onderzoeksagenda, samen met mijn collega’s, een bijdrage aan leveren.'

Employability in de context van een innovatieve en lerende regio

Jol Stoffers over zijn leerstoel: 'Het terrein van onderzoek van mijn leerstoel sluit goed aan op de drie speerpunten van het onderzoeksprogramma van de faculteit Management, Science & Technology (MST): learning, resilience en innovation. Dit onderzoek draagt bij aan de veerkracht en het leerproces van regionale arbeidsmarktpartijen en -instituten en bevordert de employability (arbeidsmarktpositie) van (toekomstige) werknemers. Zoals wellicht bekend, MST wil gerichter inspelen op inhoudelijke en onderwijsvragen van regionale stakeholders, branches en organisaties. Met mijn leerstoel komen we dan ook tegemoet aan de ontwikkelingen in het beroepenveld van professionals die werkzaam zijn op het vlak van de arbeidsmarkt, employability en HRM.'

Accenten in het Onderwijs

Jol Stoffers: 'Zuyd Hogeschool en de faculteit MST hebben in het verleden succesvol initiatieven ontwikkeld in het masteronderwijs. Ik ga in overleg een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderwijs en zeker ook aan de uitvoering daarvan. In de combinatie en samenwerking tussen Zuyd en faculteit MST zie ik mogelijkheden voor onderwijs aan professionals vanuit een derde geldstroom, mede ingegeven door de zeer snelle maatschappelijke ontwikkelingen.'

Accenten in het Onderzoek

Jol Stoffers: 'Het doel van de bijzondere leerstoel is kennisontwikkeling omtrent de wijze waarop regionale arbeidsmarktactoren en -instituties condities kunnen genereren, opdat de employability, de arbeidsmarktpositie, van (potentiële) werknemers kan worden bevorderd. Hiermee gaat de leerstoel in op de regionale contextuele condities en in mindere mate op de individuele aspecten van employability.

Denk bijvoorbeeld aan beleidsinterventies die nodig zijn om employability van uiteenlopende -voor de regio relevante- categorieën van (potentiële) werknemers te bevorderen. En welke differentiatie naar bepaalde doelgroepkenmerken dan mogelijk is. 

Samenwerking Zuyd Hogeschool – Management, Science & Technology levert synergie op voor onderzoek en onderwijs

De leerstoel is ingesteld door Zuyd Hogeschool en ondergebracht bij het wetenschapsgebied Managementwetenschappen van de faculteit MST. Met de benoeming realiseren MST en Zuyd Hogeschool een versterking van de samenwerking van regionale kennispartners. Jol Stoffers: 'Vanuit mijn rol als 'spin in het web' kan samenwerking worden geïntensiveerd en synergie worden gerealiseerd. Denk aan het onderzoek betreffende regionale employability en de vertaling van onderzoeksresultaten naar onderwijs voor professionals en regionale stakeholders.'

Over Jol Stoffers

Prof. dr. Jol Stoffers (1969) promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij het Institute for Management Research op het thema employability en innovatievermogen. Stoffers is lector aan de Zuyd Hogeschool met de leeropdracht Employability, tevens bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Employability in de context van een innovatieve en lerende regio’ bij de Open Universiteit. Hij geeft leiding aan het lectoraat Employability en is programmamanager van de masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change van Zuyd Hogeschool. Daarnaast is hij verbonden aan sociaaleconomisch kenniscentrum NEIMED en is research fellow bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek en (inter)nationale publicaties richten zich op thema’s als arbeidsmarkt, employability en human resource management.