null Focusopleiding Digitale transformatie

HEADER_INF_head_large.jpg

Focusopleiding Digitale transformatie

  • Informatiekunde
  • Voltijd/deeltijd
  • FOIKDT-2021-2022
  • 15 EC
  • Nederlands
  • Academisch jaar 2021-2022
  • 28 uur per studiepunt
  • Bepaal zelf je studietempo
  • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
Digitalisering dringt steeds verder door in organisaties en verander- en verbeterprojecten kennen daardoor bijna altijd een grote IT-component. Het initiëren en aansturen van dergelijke projecten vraagt derhalve een combinatie van kennis van organisaties, werkprocessen, medewerkers en IT. Dit betekent bijvoorbeeld dat er bij aanvang van een project al nagedacht dient te worden hoe IT kan worden ingezet om de verandering te ondersteunen en hoe deze kan helpen bij het bereiken van de strategische organisatiedoelstellingen. Gedurende de uitvoering van het project dienen bij het herontwerp van de organisatie de nieuwe werkprocessen en het IT landschap hand in hand te worden ontworpen. Daarnaast vergt het ook een specifieke projectmanagement aanpak die rekening houdt met de IT-component in het project. Al deze aspecten komen aan de orde in deze focusopleiding.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze focusopleiding richt zich op iedereen die in zijn werk te maken krijgt met verander- en verbeterprojecten waarin IT een grote rol speelt: dit betreft zowel medewerkers van de lijnorganisatie als van de IT-afdeling. Voor de niet-IT’er geldt dat basiskennis van IT noodzakelijk is om de impact ervan op de organisatie te kunnen inschatten en om als gesprekspartner van de IT-afdeling te kunnen fungeren. Anderzijds is de focusopleiding ook geschikt voor de data-analist, business-analist, projectmedewerker en junior adviseur die door wil groeien richting een managementfunctie als het gaat om het initiëren en aansturen van (grote) verandertrajecten waarin informatietechnologie een belangrijke rol speelt.
Deze focusopleiding bestaat uit een aantal cursussen uit onze bacheloropleiding Informatiekunde. Hieronder wordt kort de inhoud van elk van de cursussen toegelicht.   
 
Projectmanagement: implementatie van ERP-systemen 
Enterprise Resource Planning-systemen (ERP-systemen) worden sinds het einde van de twintigste eeuw steeds meer toegepast als integrale vervanging van een samenraapsel van zelfbouwsystemen en aangekochte, gespecialiseerde systemen. Deze cursus biedt inzicht in de mogelijke consequenties van een ERP-implementatie in een organisatie, met het accent op het project waarmee het systeem geïmplementeerd wordt.  

Strategisch informatiemanagement 
In deze cursus wordt ingegaan op de ontwikkeling van de informatiemanagement-functie binnen de organisatie, de verschillende strategische keuzes waar de informatiemanager voor staat en het vormgeven van de informatiestrategie.  

Enterprise modeling 
Grip krijgen op de structuur en inrichting van informatiesystemen en organisaties (enterprises) lijkt veelal een complexe aangelegenheid. Dit verandert echter op het moment dat de structuur en relaties tussen entiteiten duidelijk zichtbaar worden. Dat is nu precies waar Enterprise modeling over gaat! 
 

Opbouw

Deze focusopleiding bestaat uit twee cursussen die binnen een vaste periode worden gegeven en uit één cursus die op elk willekeurig moment kan worden gestart. Het verdient echter de aanbeveling om met een van de vaste cursussen te starten. Deze cursussen zijn door hun opzet beter geschikt als kennismaking met studeren aan de Open Universiteit. Als er met een van de cursussen met een vast startmoment wordt gestart, dan ziet de planning er als volgt uit:
 
Kwartiel 1, september 2021
Kwartiel 2, november 2021 óf
kwartiel 4, april 2022
Kwartiel 3, februari 2022
Strategisch Informatiemanagement (5 EC) Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen (5 EC) Enterprise modeling (5 EC)
 
Kwartiel 3, februari 2022
Kwartiel 4, april 2022 óf
kwartiel 2, november 2022
Kwartiel 1, september 2022
Enterprise modeling (5 EC) Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen (5 EC) Strategisch Informatiemanagement (5 EC)
De cursus met een variabel startmoment is Projectmanagement: implementatie van ERP-systemen. Hoewel deze cursus op elk moment wordt gestart, is het aan te bevelen om deze cursus binnen een kwartiel te plannen. Zo ontstaat er geen overlap met de andere cursussen en is de studielast goed verdeeld.

Studieduur

Het programma bestaat uit drie cursussen van wetenschappelijk bachelorniveau en hebben elk een omvang van 5 studiepunten. Dit betekent dat de studielast van elk van deze cursussen 140 uur is en in totaal 420 uur bedraagt. Bij het nominaal doorlopen van het programma kan dit binnen driekwart jaar tot een jaar worden afgerond. Hierbij wordt uitgegaan van 12 tot 14 uur studielast per week op het moment dat de cursussen worden gevolgd.

Begeleiding

Online via de digitale leeromgeving.

Tentaminering

De cursussen van deze focusopleiding worden afgerond met een tentamen en hiervoor ontvang je een certificaat. Hieronder staat een overzicht van het soort tentamen dat je bij de verschillende cursussen kunt verwachten
-    Strategisch informatiemanagement (IB3402) – schriftelijk (open vragen) + opdracht 
-    Enterprise modeling (IB2102) – opdracht 
-    Projectmanagement: implementatie van ERP-systemen (MB1902) – individueel geroosterd tentamen (open vragen)
Voor elke cursus gelden drie tentamenkansen binnen de inschrijvingstermijn van 1 jaar. Om tentamen te kunnen doen, dien je je apart aan te melden voor elk tentamen (het aanmelden voor de cursus leidt dus niet automatisch tot inschrijven voor het tentamen). 

Lees meer informatie over tentamens en aanmelden.

Aanmelden

Je meldt je online aan voor deze focusopleiding. Je krijgt dan in MijnOU de beschikking over een 'studiepad'. Via dit studiepad meld je je vervolgens per cursus aan. Voor de cursussen met een vast startmoment (Strategisch informatiemanagement en Enterprise modeling) adviseren wij je aan te melden tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Aanmelden na het startmoment is niet meer mogelijk. Voor de cursus Projectmanagement: implementatie van ERP-systemen (variabel startmoment) kun je je op elk gewenst moment aanmelden. Houd daarbij wel rekening met geplande tentamendata.
Wil je starten met de opleiding, klik dan op Aanmelden. 

Starten

Kwartiel 1 (september) of Kwartiel 3 (februari).

Toelating

18 jaar of ouder, geen andere toelatingseisen.

Vrijstelling

Gezien de relatief kleine omvang van een focusopleiding verlenen wij géén vrijstelling op grond van elders behaalde studieresultaten voor één of meer cursussen binnen een focusopleiding. 
Vrijstellingen kun je wel aanvragen als je een bachelor- of masteropleiding wilt volgen.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Diploma

Als je alle certificaten hebt behaald van de cursussen van deze focusopleiding, kun je een focusdiploma aanvragen. Dit diploma betekent dat je kennis op het desbetreffende terrein op bachelorniveau ligt. 
Indien je later alsnog kiest voor de hele bacheloropleiding, mag je de certificaten die je in een focusopleiding hebt behaald ook inbrengen in het programma van de bachelor.