null Gjalt-Jorn Peters spreker op inspiratiedag rond studenten, drugs en alcohol

Home_LivePerroncollege_07112018_head_large.jpg
Gjalt-Jorn Peters spreker op inspiratiedag rond studenten, drugs en alcohol
Het studentenleven gaat vaak gepaard met alcohol- en drugsgebruik. Een cultuurverandering is nodig om dit te veranderen. Universitair docent Gjalt-Jorn Peters vertelt op 2 november 2020 tijdens de Inspiratiedag van het Trimbos-instituut hoe je dit kan realiseren.

Voorkomen, beperken, verhelpen

Gjalt-Jorn Peters is een van de sprekers tijdens deze inspiratiedag. Centrale vraag van de dag is: wat kunnen onderwijsinstellingen en verenigingen doen om problemen door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, beperken en verhelpen. Naast universiteiten en hogescholen richt de dag zich ook op introductiecommissies, besturen van studentenverenigingen en instellingen voor verslavingszorg. De deelnemers worden bijgepraat onder andere wet- en regelgeving, signaleren en bespreekbaar maken van riskant middelengebruik.

Meer weten?

De inspiratiedag wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut en vindt plaats op 2 november 2020 in Utrecht. Kijk voor meer informatie op de conferentiesite.