null Horizon 2020-project EIFFEL officieel van start

NW_gebruik_AI_klimaatadaptie_head_large.jpg
Horizon 2020-project EIFFEL officieel van start
Het onderzoeksproject EIFFEL is op 22 en 23 juni 2021 officieel van start gegaan. In dit project onderzoekt de Open Universiteit samen met achttien Europese instellingen hoe de klimaatgegevens die de EU verzamelt slimmer en gemakkelijker te gebruiken zijn door mensen uit de praktijk. Het project wordt gefinancierd in het kader van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

Onderzoek Open Universiteit

Binnen het EIFFEL-project kijkt het OU-onderzoeksteam naar de behoefte en het gebruik van klimaatdata door waterprofessionals in het stroomgebied van de Aa/Weerijs (Brabant). Ze doet dit samen met twee Nederlandse projectpartners: het klimaatadaptatieteam van de Provincie Noord-Brabant en het IHE Delft Institute for Water Education. Dr. ir. Angelique Lansu, universitair docent aan de faculteit Bètawetenschappen (vakgroep Milieuwetenschappen) van de Open Universiteit, leidt het onderzoeksteam naar het gebruik van die klimaatgegevens in vijf Europese regionale en lokale klimaatprojecten.

Gebruik van AI tools

Hierbij richt het team zich ook op het testen van het gebruik van tools die op basis van AI die mondiale klimaatdata beter beschikbaar stellen. De gebruikers krijgen zo de kans om lokale en regionale data over de effecten van klimaatadaptie weer terug te leveren aan de klimaatmodellen. Hierbij ligt de focus op veranderingen van koolstof (carbon) in de bodem bij herstel van ecosystemen.

Duurzame ontwikkeling

Het doel van EIFFEL sluit aan op de doelstellingen die de VN heeft opgesteld op het gebied van duurzame ontwikkeling, de Overeenkomst van Parijs en het Sendaï-kader voor de beperking van het risico op rampen. Het project is gericht op stedelijke, regionale, nationale en grensoverschrijdende schaal, met het oog op het opschalen van de reikwijdte en de resultaten naar grotere gebieden en naar een pan-Europese schaal.

EU Interreg Co-Adapt

Dit EIFFEL onderzoek grenst aan het werk van de vakgroep Milieuwetenschappen binnen het EU Interreg onderzoeksproject Co-Adapt: Climate Adaptation Through Co-creation. Daarin onderzoeken ze in acht Europese stroomgebieden, waaronder het gebied van de Aa/Weerijs, hoe stakeholders gezamenlijk – ondersteund door tools, komen tot natuurlijk oplossingen tegen droogte en overstromingen. Naast onderzoeksleider Angelique Lansu bestaat het team onder meer uit promovenda Borjana Bogatinoska, prof. dr. Stefan Dekker en dr. Jikke van Wijnen.

EIFFEL

EIFFEL is de afkorting voor rEvealIng the role oF geoss as the deFault digital portal for building climateE change adaption & mitigation appLications, ofwel het onthullen van de rol van geoss (wereldwijde aardobservatiesystemen) als standaard digitaal portaal voor het bouwen van toepassingen voor aanpassing aan en beperking van de klimaatverandering. Het project wordt gecoördineerd door het Griekse Institute of Communication and Computer Systems (ICCS) van de National Technical University of Athens (NTUA) en wordt met bijna 5 miljoen euro gefinancierd door Horizon 2020. De in totaal negentien partners die zich voor dit project hebben verenigd zijn afkomstig uit acht Europese landen.