null Informatica studiedag op 4 september

INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Informatica studiedag op 4 september
Ieder kwartiel is er aan het begin van de onderwijsperiode een 'Informatica studiedag' voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering.

Op de Informatica studiedagen zijn er cursusbijeenkomsten, plenaire presentaties, afstudeerpresentaties, workshops, voorlichtingsactiviteiten, en dergelijke. Een prima gelegenheid dus om een nieuw onderwijskwartiel te starten. Studenten en docenten ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en werken een dag in een stimulerende atmosfeer.

In verband met de Corona pandemie zal de studiedag op de middag en avond van vrijdag 4 september 2020 geheel online zijn.

Zie Informatica studiedag voor meer informatie.