null Loopbaanmanagement Arbeidsmarkt, arbeidsrelaties en arbeidsorganisaties

Loopbaanmanagement_head_large.jpg

Loopbaanmanagement Arbeidsmarkt, arbeidsrelaties en arbeidsorganisaties

 • Your Academy
 • 3 EC
 • Taal Nederlands
 • Certificaat
 • Starten op elk gewenst moment (in overleg)
 • € 895,- (Noloc lid € 795,-)
 • Volledig online
 • Inschrijfduur 6 maanden
 • Stapelbaar en bouwblok Master in Loopbaanmanagement
 • Voor dit product gelden ingangseisen
Dit blok Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsrelaties en arbeidsorganisaties bestaat in feite uit drie delen. De delen gaan over: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in arbeidsrelaties, en in arbeidsorganisaties.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit blok is onderdeel van de Master Loopbaanmanagement. Een leergang op academisch masterniveau voor mensen die werkzaam zijn in het brede gebied van loopbaanmanagement, loopbaanadvisering en loopbaancoaching. De studie is primair gericht op mensen die al een hbo- of universitaire titel of graad behaald hebben of kunnen aantonen dat ze dit niveau in hun beroepspraktijk verworven hebben middels een zogenaamde “EVC”.
Het blok Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsrelaties en arbeidsorganisaties bestaat in feite uit drie delen. De delen gaan over: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in arbeidsrelaties, en in arbeidsorganisaties. Hieronder vindt u van elk deel een nadere toelichting over de inhoud en de leerdoelen.
 
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 
Wat is dat eigenlijk: de arbeidsmarkt? Waar kan ik die vinden? En wat kan ik er kopen of verkopen? Een buitenaards wezen zou die vragen kunnen stellen en hoe voor de hand liggend ze ook zijn, het antwoord erop is allesbehalve eenvoudig te geven. De arbeidsmarkt is namelijk geen fysieke plek, maar een abstracte verzameling van deelmarkten met allemaal eigen regels en procedures, die qua vorm ver afstaat van de markt op zaterdag. Wie loopbanen begeleidt moet besef hebben van dat idee dat de arbeidsmarkt wordt genoemd. Daarom beginnen we deze studietaak met een overzicht waarin de opeenvolgende fasen en theorieën met betrekking tot de arbeidsmarkt de revue passeren. Daarna zullen we ingaan op wat de toekomst in petto heeft, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. En ten slotte proberen we een antwoord te vinden op de vraag hoe je als loopbaanbegeleider vat kunt krijgen op die arbeidsmarkt om zo dat inzicht ten nutte te maken voor je cliënten.
 
Ontwikkelingen in arbeidsorganisaties
 
Hoewel het aandeel van zelfstandigen groeiende is, vindt nog steeds het overgrote deel van werk in georganiseerd verband plaats. Terwijl kennis van de arbeidsmarkt, zie andere module, vooral inzicht geeft in de aanbodzijde, is kennis van organisaties van belang om inzicht te krijgen in de vraagzijde naar arbeid en hoe die zich aan het ontwikkelen is. Hoe werk georganiseerd wordt, bepaalt in belangrijke mate wat voor werk voorhanden is en hoe beroepen en functies zich zullen ontwikkelen. In dit deel gaan we daarom in op de arbeidsorganisatie: eerst door weer eens in de tijd terug te kijken om vervolgens na te gaan welke ontwikkelingen zich nu en in de nabije toekomst voor zullen doen en daarmee het aanzien van werk zullen bepalen.
 
Ontwikkelingen in arbeidsrelaties
 
Arbeidsrelaties zijn de relaties die werkgevers aangaan met werknemers om zich zo te verzekeren van arbeid. De meest gebruikelijke vorm is om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, waardoor iemand in dienst komt van de ander. Maar daarnaast zijn nog andere vormen van ‘inhuur’ van arbeid mogelijk, zoals in juridische zin sprake kan zijn van het verlenen van enkele diensten of het aannemen van werk. In dit deel gaan we in op de aard van arbeidsrelaties en de ontwikkeling die deze momenteel doormaakt. Dat doen we vanuit een aantal invalshoeken. In de eerste plaats is er natuurlijk sprake van een relatie in juridische zin: het eerder genoemde onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomsten voor het verlenen van diensten/ aannemen van werk komt daar vandaan. Maar een arbeidsrelatie is ook een psychologisch fenomeen: wanneer mensen een bepaalde baan aannemen hebben ze bepaalde verwachtingen, net zo goed als de werkgever ook verwachtingen heeft van zijn nieuw aangenomen werknemer. Er is met andere woorden naast een juridisch contract ook sprake van een psychologisch contract. En ten slotte is een arbeidsrelatie onderwerp van studie vanuit de organisatietheorie: waarom en wanneer gaat iemand een arbeidsrelatie aan en welke soorten van arbeidsrelaties kan men onderscheiden. Voor loopbaanprofessionals is kennis van soorten van arbeidsrelaties van belang omdat het juridisch verschillende gevolgen kan hebben, omdat het de verwachtingen van partijen kleurt en omdat er door andere opvattingen over organiseren nieuw soortige (psychologische) contracten ontstaan.

  Leerdoelen

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
   
  Na het doorlopen van dit blok of deel ervan:
  • kent u de opeenvolgende fasen die de arbeidsmarkt heeft doorgemaakt
  • kent u de opeenvolgende theorieën die over de werking van de arbeidsmarkt ontwikkeld zijn
  • kent u de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
  • bent u in staat een gericht arbeidsmarktadvies samen te stellen op basis van betrouwbare en valide arbeidsmarktinformatie
  Ontwikkelingen in arbeidsorganisaties
   
  Na het doorlopen van dit blok of deel ervan:
  • heeft u inzicht in de invloed van arbeidsorganisaties op de aard van werk en beroepen;
  • kent u opeenvolgende manieren van organiseren
  • kunt u de consequenties van deze organisatieopvattingen voor de aard van het werk in kaart brengen;
  • bent u op de hoogte van recente ontwikkelingen in arbeidsorganisaties
  • kunt u een betoog opzetten wat de consequenties zijn van deze opvattingen voor de aard van toekomstig werk.
  Ontwikkelingen in arbeidsrelaties
   
  Na het doorlopen van dit blok of deel ervan:
  • heeft u inzicht in de dimensies van een arbeidsrelatie
  • kent u de belangrijkste verschillen tussen arbeidsrelaties in juridische zin;
  • weet u wat onder een psychologisch contract wordt verstaan;
  • kent u de mogelijke gevolgen van een schending van een psychologisch contract;
  • weet u welke soorten arbeidsrelaties er in de organisatietheorie worden onderscheiden;
  • en kent u de gevolgen van deze verschillende soorten voor het psychologisch contract;
  • weet u welke ontwikkelingen in arbeidsrelaties gaande zijn en welke gevolgen dat heeft voor de aard van arbeidsrelaties zowel in juridische als psychologische zin
  • kunt u arbeidsrelaties analyseren aan de hand van uw eigen cliëntenbestand of in een organisatie.

  Studieduur

  Wij adviseren een studietempo van 8 tot 12 uur per week, waarmee u dit blok in 7 tot 10 weken kunt afronden.
  U heeft 6 maanden inschrijfrechten

  Begeleiding

  U doorloopt de digitale yOUlearn cursus zelfstandig via zogenaamde studietaken. Bij de studietaken komt u verschillende opdrachten tegen, variërend van lezen/leren tot het uitschrijven van de antwoorden op verschillende (samenhangende) vragen. Tijdens de studie van dit blok kunt u bij de begeleidende docent terecht voor vragen.

  Tentaminering

  Tijdens de studie kunt u bij de begeleidende docent terecht voor vragen. De docent kijkt ook de door u uitgewerkte opdrachten na en stelt het eindcijfer vast. U hoeft dus niet apart op tentamen te komen, de opdrachten zijn geïntegreerd.

  Toelating

  HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring.

  Inschrijfvoorwaarden

  Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

  Starten

  U kunt per direct starten op elk gewenst moment.

  Aanmelden

  Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
   
  Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

  Prijsinformatie

  Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 895,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.
  Prijs is inclusief elektronische leeromgeving, begeleiding en tentamen.
   
  Indien u Noloc lid bent, kunt u gebruik maken van € 100,- korting voor de losse onderdelen van de Master Loopbaanmanagement (excl. Thesis). Voor meer informatie zie website Noloc.

  Diploma

  Na succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van de OU. Dit blok kan ingebracht worden in / maakt onderdeel uit van de opleiding Master in Loopbaanmanagement.

  Contact

  Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.