Thema_ScholingLeraren_14480_head_large.jpg
Cursussen voor leraren Mens en maatschappij of geschiedenis
 

Speciaal voor docenten in de mens- en maatschappijvakken die zich vakinhoudelijk verder willen professionaliseren hebben we drie cursussen ontwikkeld over actuele thema’s. In deze cursussen maak je kennis met de meest recente wetenschappelijke inzichten.

De cursussen gaan respectievelijk over de veranderende betekenisgeving aan de dekolonisatie van Indonesië, ontwikkelingen in de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, en processen van nationale identiteitsvorming vanaf de vroegmoderne tijd tot nu. Hoewel het aanbod vooral is gericht op leraren geschiedenis, kunnen ze door de interdisciplinaire insteek ook interessant en relevant zijn voor docenten Maatschappijleer, Nederlands of Moderne vreemde talen.

Opzet van de cursussen

De cursussen hebben een omvang van 1 EC (ca. 28 studie-uren) en zijn gericht op zelfstudie. Via de leeromgeving yOUlearn verwerk je wetenschappelijke literatuur, krantenartikelen en videofragmenten. De stof is onderverdeeld in afgeronde leereenheden, die worden afgesloten met een zelftoets of (instuur)opdracht. Aan het einde van de cursus schrijf je een eindopdracht, bijvoorbeeld een essay.