null Loopbaanmanagement Actuele Loopbaantheorie

Loopbaanmanagement_head_large.jpg

Loopbaanmanagement Actuele Loopbaantheorie

  • Your Academy
  • 3 EC
  • Taal Nederlands
  • Certificaat
  • Starten op elk gewenst moment (in overleg)
  • € 895,- (Noloc lid € 795,-)
  • Volledig online
  • Inschrijfduur 6 maanden
  • Stapelbaar en bouwblok Master in Loopbaanmanagement
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Loopbanen kunnen vandaag de dag uiteenlopende vormen hebben en ontwikkelingen doormaken. Voor zowel het individu als ook de loopbaanprofessional is het belangrijk om te begrijpen hoe dit door een individu of door een professie ervaren wordt. In dit blok staat centraal hoe daar vanuit gangbare theorie tegenaan gekeken wordt en in hoeverre dit herkenbaar en bruikbaar is voor de (eigen) praktijk.  


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit blok is onderdeel van de Master Loopbaanmanagement. Een leergang op academisch masterniveau voor mensen die werkzaam zijn in het brede gebied van loopbaanmanagement, loopbaanadvisering en loopbaancoaching. De studie is primair gericht op mensen die al een hbo- of universitaire titel of graad behaald hebben of kunnen aantonen dat ze dit niveau in hun beroepspraktijk verworven hebben middels een zogenaamde “EVC”.
Loopbanen kunnen vandaag de dag uiteenlopende vormen hebben en ontwikkelingen doormaken. Voor zowel het individu als ook de loopbaanprofessional is het belangrijk om te begrijpen hoe dit door een individu of door een professie ervaren wordt. In dit blok staat centraal hoe daar vanuit gangbare theorie tegenaan gekeken wordt en in hoeverre dit herkenbaar en bruikbaar is voor de (eigen) praktijk.  
We zullen voor dit blok o.a. gebruik maken van een aantal hoofdstukken van het boek Understanding careers van Inkson, Arnold en Dries (2015). Dit boek is in de eerste druk verschenen in 2007, tot stand gekomen op basis van vele interviews, en recentelijk geactualiseerd. Inkson e.a. hebben de verschillende beroepskeuze- en loopbaantheorieën geordend volgens een negental metaforen: erfenis, cyclus, actie, match,reis, rol, relatie,  bron en verhaal. De belangrijkste waarde van het boek is dat het de volle breedte van het wetenschappelijk denken over loopbanen helder en overzichtelijk samenvat. Zowel het (individueel) psychologische als het organisatorische en sociologische perspectief komt aan de orde.
De belangrijkste stelling van Inkson is dat de verschillende metaforen kunnen helpen om de veelzijdigheid van loopbanen beter te begrijpen. Hij heeft niet de intentie of de pretentie te komen tot een uniform verklaringsmodel voor loopbaanontwikkeling.Zijn indeling in metaforen poogt enerzijds professionals methodische handvatten te geven in hun begeleiding en anderzijds leerlingen, studenten, werknemers en werkzoekenden inzichten te geven in hun mogelijkheden om hun loopbaan (pro)actief te sturen.
In dit blok zullen een viertal metaforen nader uitgediept worden; daarnaast aan u de vraag twee metaforen te kiezen die u in het boek van Inkson aanspreken c.q. in uw professionele praktijk relevant lijken. Voor een verkennend beeld van de metaforen kunt u bij de zelfstudie opdracht terecht bij het eerste hoofdstuk ‘Career and metaphor’ en bij een artikel ‘Loopbanen inbeelden’ (Post, 2007), waarin het boek van Inkson is samengevat en een kort interview met hem is opgenomen. 

Leerdoelen

- inzicht in de belangrijkste stromingen en theoretische concepten in het(wetenschappelijk) denken over loopbanen en loopbaanontwikkeling
- inzicht in de belangrijkste (hoofd)lijnen die in dit denken en het hieraan gekoppelde debat te onderscheiden zijn
- zicht op de relevantie van deze stromingen en concepten voor het verklaren of beschrijven van individuele loopbanen
- zicht op de actuele ontwikkelingen in loopbaantheorie
- het kunnen vertalen van loopbaanervaringen naar metaforen en de betekenis en consequenties daarvan in theorie
- het kunnen vertalen van loopbaanervaringen naar metaforen en de betekenis daarvanvoor de praktijk

Studieduur

Wij adviseren een studietempo van 8 tot 12 uur per week, waarmee u dit blok in 7 tot 10 weken kunt afronden.
U heeft 6 maanden inschrijfrechten

Begeleiding

U doorloopt de digitale yOUlearn module zelfstandig via zogenaamde studietaken. Bij de studietaken komt u verschillende opdrachten tegen, variërend van lezen/leren tot het uitschrijven van de antwoorden op verschillende (samenhangende) vragen. Tijdens de module kunt u bij de begeleidende docent terecht voor vragen.

Toelating

HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

U kunt per direct starten op elk gewenst moment.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

De prijs bij eenmalige betaling is € 895,- en inclusief elektronische leeromgeving, begeleiding en tentamen. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, maar exclusief het tekstboek, waarvan in deze course gebruik wordt gemaakt:
 
- Inkson, K., Dries, N., & Arnold, J. (2014). Understanding careers: Metaphors of working lives. Sage
ISBN 978 14 462 8292 2
 
Dit tekstboek dien je dus zélf aan te schaffen.
 
Indien je Noloc lid bent, kun je gebruik maken van € 100,- korting voor de losse onderdelen van de Master Loopbaanmanagement (excl. Thesis). Voor meer informatie zie website Noloc.

Diploma

Tijdens de cursus kunt u bij de begeleidende docent terecht voor vragen. De docent kijkt ook de door u uitgewerkte opdrachten na en stelt het eindcijfer vast. U hoeft dus niet apart op tentamen te komen, de cursus wijst de weg en de opdrachten zijn geïntegreerd. Na succesvolle afronding van de cursus ontvangt u een certificaat van de OU. De doorlopen cursus kan ingebracht worden in / maakt onderdeel uit van de opleiding Master in Loopbaanmanagement.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.