null Master Business Process Management and IT (MSc)

INK_MABPM_head_large.jpg

Master Business Process Management and IT (MSc)

 • Informatiekunde
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Wil je als business analist, procesmanager of ICT-consultant beter kunnen inspelen op de stormachtige ontwikkelingen in de informatie- en internettechnologie? En tegelijk doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau? De Master Business Process Management and IT van de Open Universiteit opent deuren voor je! 


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen te analyseren, nieuwe werksystemen te ontwerpen en bestaande te herontwerpen. Bovendien leer je hoe dit alles bij kan dragen aan een sterke positie van jouw organisatie ten opzichte van de concurrentie. Natuurlijk verken je daarbij de wereld van de Big Data, de toepassing van data-analyse binnen organisaties en de inrichting en sturing daarvan.  

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding is geschikt voor onder andere IT-analisten, business-analisten, proceseigenaars en consultants.

Business Process Management and IT studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Thijs Assies

Alumnus

'Een voordeel van de Open Universiteit is dat je geen reistijd hebt voor je colleges. Dat is naast mijn drukke baan toch wel erg fijn.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

In deze master draait het om de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen. De opleiding analyseert deze met het oog op de aansluiting tussen de procesdoelstellingen en -uitkomsten en de mogelijke verbeteringen door middel van innovatieve inzet van IT. Je ontwerpt nieuwe of herontwerpt bestaande werksystemen. Daarbij houd je expliciet rekening met de wijze waarop verbeteringen voor de organisatie gerealiseerd kunnen worden en hoe de organisatiebrede impact van nieuwe IT-faciliteiten goed ingebed kan worden. Naast deze meer analytische competenties is het ook noodzakelijk dat je in staat bent om met diverse belanghebbenden overeenstemming te bereiken. In deze opleiding dragen we hier aan bij door regelmatig in groepen te werken.
 
In de masteropleiding Business Process Management & IT leer je (op wetenschappelijk verantwoorde wijze) bij te dragen aan verbetering (qua effectiviteit, efficiëntie en vernieuwing) van op IT gebaseerde bedrijfsprocessen. En dat kun je doen in een omgeving die gekenschetst wordt door snel veranderende IT als basis-productietechnologie en door de toenemende beschikbaarheid van grote hoeveelheden relevante data. De cursussen Enterprise Architecture en Bedrijfsprocessen geven hiervoor een basis. Je leert daarbij de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen te analyseren, nieuwe werksystemen te ontwerpen en bestaande te herontwerpen, expliciet rekening houdend met de manier waarop je verbeteringen voor de organisatie kunt realiseren en bijvoorbeeld de organisatiebrede impact van nieuwe IT-faciliteiten goed kunt inbedden. Het programma biedt vervolgens een aantal keuzemogelijkheden, waardoor je de inhoud beter kunt laten aansluiten bij jouw eigen behoeften. In alle gevallen ontstaat een samenhangend en relevant programma. De eerste keuzeoptie is die uit een drietal cursussen: Business Intelligence, Information Security Management en Digital Transformation. Daarnaast kun je kiezen uit een drietal varianten, ieder bestaand uit een blok van twee cursussen. Het eerste blok, data science, gaat eerst in op data-analyse en kijkt vervolgens naar de inrichting van data governance. Het tweede blok, informatiesystemen, kijkt eerst naar bedrijfslogica en vervolgens naar de inrichting van IT governance. Het derde blok tenslotte, sourcing, kijkt eerst naar performancemeting en vervolgens naar sourcing governance. Bij de meeste cursussen werk je aan een concrete opdracht, die ook uit de eigen organisatie kan komen. Je sluit de opleiding af met een afstudeeronderzoek, waarin je jouw academische kennis toepast op een wetenschappelijk en praktisch relevant probleem.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding omvat 60 studiepunten en is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Je kunt op ieder moment met een variabele cursus starten. De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De Master Business Process Management and IT is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving en ondersteund door online bijeenkomsten. Bij de meeste cursussen werk je in groepen van vier aan opdrachten. Eén van de voordelen van samenwerken is dat je de complexe stof beter kunt verwerken door met elkaar te discussiëren, te reflecteren en door elkaar constructieve feedback te geven. Door actief samen te werken, houd je elkaar scherp en ben je actief met de leerstof bezig en dit zorgt ervoor dat de informatie beter blijft hangen. Je moet dan natuurlijk wel tijdens de begeleidingsperiode van de cursus beschikbaar zijn en samen met je collega-studenten de verantwoordelijkheid nemen voor een goed product.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een of meer opdrachten in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Je kunt tweemaal herkansen: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je je aanmelden voor de masteropleiding Business Process Management and IT, dan kun je vooraf een kennismakings- en adviesgesprek aanvragen. Zodra je aanvraag door ons is ontvangen, krijg je terugkoppeling of je toelaatbaar bent op grond van de door jou afgeronde vooropleiding. Je kunt dan contact opnemen met een studieadviseur voor een adviesgesprek. Tijdens dit adviesgesprek bespreken we op basis van jouw specifieke situatie een optimaal studiepad. Je krijgt ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een inschatting van de studiekosten.
De master start in september en februari. Een adviesgesprek aanvragen kan gedurende het hele jaar. 

Voorkennis

Voor een masteropleiding is formele toelating vereist. Je moet namelijk de juiste vooropleiding hebben. Verder moet je 18 jaar of ouder zijn en moet je de Nederlandse en Engelse taal goed beheersen.

Toelating

Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de masteropleiding BPMIT. Ook als je een bachelordiploma hebt van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Vrijstelling

Je krijgt alleen een vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende
cursus op wo-masterniveau elders hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moeten ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de mastercursus.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de Master Business Process Management and IT op zak mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. Als IT- of business-analist ben je nu beter in staat de wensen van de business te vertalen naar IT-eisen. Ook kun je vanuit je kennis van nieuwe IT-mogelijkheden beter aanbevelingen doen voor nieuwe businesskansen. Tegelijk kun je als proceseigenaar de behoeften vanuit het bedrijfsproces vertalen naar de IT-ondersteuning en inschatten hoe je dat proces kunt verbeteren met de inzet van IT. Bovendien kun je op een hoger niveau met klanten communiceren, hun problemen en processen begrijpen, hun onderlinge verschillen overbruggen en daardoor waarde toevoegen, zowel aan de business- als IT-kant.

Titel

Na afronding van de opleiding ontvang je het getuigschrift Masteropleiding Business Process Management and IT met daarop de aantekening ‘variant Information Systems Management’, ‘variant Data Science Management’ of ‘variant Sourcing Management’, afhankelijk voor welke variant je hebt gekozen. Als afgestudeerde mag je dan de titel Master of Science (MSc) in Business Process Management and IT voeren. Deze titel is internationaal erkend. Je mag in plaats daarvan ook kiezen voor het voeren van de Nederlandse titel doctorandus (drs.).

Waardering

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Het programma BPMIT wordt daar altijd als goed gewaardeerd (met een score van 4 op een schaal van 1-5). In de Keuzegids Universiteiten 2022 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de Master Business Process Management and IT start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Business Process Management and IT geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.