null Master Computer Science (MSc)

Master Computer Science (MSc)

 • Informatica
 • Deeltijd
 • 120 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Ben jij toe aan een serieuze verdiepingsslag op het vlak van softwaretechnologie, kunstmatige intelligentie en informatiesystemen? Met de Master Computer Science van de Open Universiteit groei je uit tot een academisch ingenieur en expert. Iemand die optimaal gebruik maakt van wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken om elke bestaande en nieuwe uitdaging het hoofd te kunnen bieden! 


Wat leer je in deze opleiding?

Je gaat onder meer aan de slag met het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten in de informatica aan de hand van actuele vraagstukken. Daarbij leer je om systemen te ontwikkelen met gebruikmaking van de meest actuele technieken en inzichten. Ook leer je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De opleiding is geschikt voor iedereen die een bachelor in de informatica of een verwant gebied heeft en werkzaam is in de ICT. Heb je een hbo-bachelor, dan volg je eerst een schakelprogrammapremaster om kennisdeficiënties op te vullen zodat je de juiste voorkennis hebt voor de cursussen in het masterprogramma. Je wordt opgeleid tot academische ingenieur die nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kan bieden door het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve systemen.

Computer science studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Lucas Vos

Student

“Als je studeren leuk vindt, is de Open Universiteit de meest perfecte uni. Je kunt zelf je tempo bepalen, dus lekker hard gaan. Dat is fijn voor computernerds zoals ik, die vaak makkelijk leren.”

Deze master is een brede opleiding op het snijvlak van informatietechnologie, software engineering, kunstmatige intelligentie en bedrijfskunde. De focus van de opleiding ligt op deelgebieden van de informatica die voor de beroepsuitoefening van belang zijn. Verdieping, specialisatie en academische vaardigheden staan centraal in de opleiding. Daarbij krijg je zelf een grote rol en verantwoordelijkheid in het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten op actuele vraagstukken uit de praktijk of uit onderzoek bij de Open Universiteit. 
 

Opzet

 
In de Master Computer Science gaan theorie en toepassing in de praktijk hand in hand. Veel onderwerpen die aan bod komen herken je uit je eigen beroepspraktijk. De opleiding biedt een unieke combinatie aan van de vakgebieden informatietechnologie, software engineering, kunstmatige intelligentie en bedrijfskunde. Het programma bestaat uit een verplicht deel waarin je je verdiept in software engineering, kunstmatige intelligentie, informatiesystemen en bedrijfsprocessen. Vervolgens kun je in een keuzedeel kiezen voor verdere specialisatie in een gebied dat aansluit bij je eigen opleidingsbehoefte, werkervaring en interesses. Je kunt daarbij kiezen uit kunstmatige intelligentie, beveiliging en verificatie, data science, informatiesystemen en sourcing van IT-systemen.
 
In het bedrijfsleven bestaat een grote vraag naar geschoolde informatici. Het brede karakter en de focus van de opleiding dragen bij aan een goede aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt. Softwaresystemen worden steeds groter en complexer. Steeds meer functies van de apparaten die we dagelijks gebruiken, van auto tot magnetron, worden gedeeltelijk in hardware en gedeeltelijk in software gerealiseerd. Programmeertalen en ontwerpdisciplines die eerder voldeden, zijn nu hopeloos verouderd. De rol van data science en kunstmatige intelligentie neemt sterk toe. Bedrijven hebben daarom behoefte aan mensen die een goed overzicht hebben over het vakgebied én in staat zijn om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor het bedrijf. Tegelijk worstelen bedrijven en overheidsinstellingen met complexe (automatiserings)projecten en de uitdagingen die technologische vernieuwingen met zich meebrengen. Dit alles vraagt om een actuele academische scholing. 
 
In de opleiding ontwikkel je de academische vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Deze vaardigheden oefen je bijvoorbeeld aan de hand van schrijfopdrachten, peer reviews of het geven van een presentatie. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht, waarin onderzoek en praktijk samenkomen. 
We bieden de opleiding Computer Science aan in vijf varianten waaruit je kunt kiezen: Artificial Intelligence, Security and Verification, Information Systems Management, Data Science Management en Sourcing.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Je kunt op ieder moment met een variabele cursus starten. De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De omvang van de Master Computer Science is 120 studiepunten, één studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Dit komt  overeen met 2 jaar voltijd studeren. Veel studenten volgen de studie in deeltijd naast een baan in de IT; gemiddeld besteden zij zo’n 15-20 uur per week aan de studie. In dat studietempo kun je de opleiding in 4 tot 6 jaar afronden. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De Master Computer Science is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt een persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Samen met je studieadviseur – jouw vaste aanspreekpunt – bepaal je jouw studiedoel en -tempo. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseur. En voor inhoudelijke vragen over je studie staan de docenten voor je klaar. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de regionale studiecentra, practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens de verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gesprekvoering en gesprekmodellen. 
 

Studiedag  

Voor alle studenten zijn er vier studiedagen, telkens aan het begin van een kwartiel.   
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Artificial Intelligence, Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Tentaminering

Je sluit de meeste cursussen af met een opdracht en een enkele keer leg je een schriftelijk tentamen af. Die schriftelijke tentamens vinden plaats op vaste data in een van onze studiecentra. Je sluit een cursus af in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Je kunt tweemaal herkansen: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van 12 maanden is verstreken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de Master Computer Science? Dan helpen onze studieadviseurs je graag op weg. Op basis van je vooropleiding, persoonlijke situatie en beschikbare tijd bekijken zij samen met jou wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij je past. Je krijgt dan ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een inschatting van de studiekosten. Een advies aanvragen kan gedurende het hele jaar. 
Na toelating spreek je met de studieadviseur een individueel studieplan af.
De opleiding start in september en februari.

Toelating

Wil je een masteropleiding gaan volgen, dan dien je eerst te worden toegelaten. Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. De premaster moet afgerond zijn voordat je aan de master begint. Vraag voordat je toelating gaat aanvragen altijd een adviesgesprek aan. Hierin wordt onder andere besproken hoe je premaster er naar verwachting uit zal zien.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de Master Computer Science op zak mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. Als academisch ingenieur kun je nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kan bieden door het ontwerpen en ontwikkelen van software- en informatiesystemen van hoge kwaliteit. Je bent bekend met methoden en technieken voor kunstmatige intelligentie en kunt die in brede context toepassen. 
Je kunt onder meer aan de slag als software engineer, software- of informatiearchitect, CIO, tester of docent informatica. 

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2022 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met drs. Henk Frederiks.