null Master Environmental Sciences (MSc)

Master Environmental Sciences (MSc)

 • Natuurwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2022-2023
Wil je bijdragen aan het oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken en zo meewerken aan een betere, duurzame wereld? De Master Environmental Sciences van de Open Universiteit leidt je op tot een kritische en academisch geschoolde milieuprofessional.


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert milieuvraagstukken te analyseren en waar mogelijk oplossingen aan te dragen. Je verzamelt daarbij wetenschappelijke kennis, inzichten en methodes en leert deze ook toe te passen in de maatschappelijke praktijk. Denk hierbij onder meer aan kennis omtrent het klimaat, het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe beleids- of beheersplannen en het ontwikkelen van nieuwe methoden om microplastics in rivierwater te detecteren.  

Milieu en natuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Esther den Heijer

Studente

De startmodules vind ik echt ideaal, zo krijg je snel een goed beeld van wat een studie inhoudt. De combi van verschillende studiekeuzes past perfect bij mij: Environmental Science is een interdisciplinaire studie met een natuurwetenschappelijke en een sociaalwetenschappelijke kant.

Centraal in de opleiding staat de interactie tussen de maatschappij en haar fysieke omgeving. Deze fysieke omgeving is onlosmakelijk verbonden met die maatschappij, bijvoorbeeld via het leveren van energie, water en voedsel. Het bewaken van de kwaliteit van de fysieke omgeving is een essentiële voorwaarde voor een duurzame samenleving. Kenmerkende thema’s van onze opleiding zijn dan ook energie- en waterbeheer, duurzaam ondernemen, risicobeoordeling, gezondheid, natuurbeheer en technologische innovatie. Tijdens de opleiding leer je om milieuvraagstukken te analyseren, maar ook om mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen.
 

Opzet 

Deze masteropleiding bestaat uit een inleidend blok van 15 studiepunten, een differentiatieblok van 10 studiepunten en een afstudeerblok van 35 studiepunten. Het inleidend blok bestaat uit drie verplichte inleidende cursussen die zijn gericht op het verwerven van algemene kennis, inzichten en vaardigheden.
In de cursus Principles of Environmental Sciences krijg je een breed overzicht van de kennis, concepten en methoden die relevant zijn voor de milieuwetenschappen. Het belangrijkste doel is dat je een gemeenschappelijk referentiekader voor de opleiding verwerft, zodat iedereen ‘dezelfde taal spreekt’. De tweede inleidende cursus, Environmental Problems: crossing boundaries between science, policy and society, richt zich op de aanpak van duurzaamheidsvraagstukken als interactieproces tussen wetenschap, beleid en maatschappij. Je krijgt inzicht in de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken, verschillende perspectieven, belangen en actoren die een rol spelen, en leert om te reflecteren op jouw eigen rol als expert. De derde inleidende cursus, Research Methods in Environmental Sciences, richt zich op het selecteren, toepassen, beoordelen en integreren van natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke methodes voor data-verzameling en data-analyse die van belang zijn bij het onderzoeken van complexe milieuvraagstukken.
Het differentiatieblok is een individueel keuzeblok en heeft tot doel om je inhoudelijk voor te bereiden op het onderwerp van je MSc Thesis. Het samenstellen is dus individueel maatwerk.
De cursussen van het afstudeerblok én de MSc Thesis vormen samen een coherent geheel waarin je leert om een onderzoek op te zetten, uit te voeren en hier met vakgenoten over te communiceren. Het kiezen van een geschikt onderwerp voor je MSc Thesis is een belangrijke stap binnen de opleiding. Hiermee geef je een persoonlijke inkleuring aan jouw studie. Uit ervaring weten we dat deze keuze vaak bepalend is voor het verdere verloop van je loopbaan binnen het werkveld.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Je kunt op ieder moment met een variabele cursus starten, mits je aan de ingangseisen voldoet. De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet, is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 
 

Academisch studeren op jouw manier

De Master Environmental Sciences is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Zo worden er regelmatig groepsactiviteiten georganiseerd, zoals themadagen (op zaterdagen in Utrecht), masterclasses en (online) colleges. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding voornamelijk via de online leeromgeving. Behalve de standaardbegeleiding (telefonisch of per e-mail), online begeleiding en de digitale leeromgeving wordt elke cursus begeleid op één van onze vier themadagen. Afhankelijk van de cursus zijn er naast de begeleiding op themadagen ook groepsbijeenkomsten en online klassikale begeleidingen. 
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseur. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Bij elke cursus heb je binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden drie tentamenkansen.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de masteropleiding, dan houden wij vooraf graag een kennismakings- en adviesgesprek met jou. Aanvragen van dit gesprek kan hier. Zodra je aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met je op om een afspraak in te plannen. Tijdens het gesprek kijken we eerst of je op basis van jouw vooropleiding kunt worden toegelaten tot de master. Na je toelating bespreken we in overleg en op basis van jouw specifieke situatie een optimaal studiepad op maat.  

Starten

De opleiding start in september en februari. Een adviesgesprek aanvragen kan gedurende het hele jaar. 

Toelating

Heb je een bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot de premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van de premaster ben je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de Master Environmental Sciences op zak ben je officieel een Master of Science (MSc), een internationaal erkende titel. Je hebt je ontwikkeld tot een kritische en goed uitgeruste milieuprofessional die bijvoorbeeld aan de slag kan als wetenschappelijk onderzoeker, bedrijfsmilieuadviseur, milieuconsultant, milieubeheerder of beleidsmaker. Je bent in staat om de verzamelde kennis toe te passen bij het oplossen van diverse milieuvraagstukken en het realiseren van een duurzame samenleving. 

Waardering

De NVAO heeft de kwaliteit van deze milieugerichte academische masteropleiding als goed beoordeeld.
In de Keuzegids Universiteiten 2022 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Contact

Met vragen over de opleiding kun je terecht bij de studieadviseur Simone Vijgen.