null Master Gezondheidswetenschappen

Master Gezondheidswetenschappen

 • Gezondheidswetenschappen
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • 28 uur per studiepunt
 • 2 jaar (bij 30 EC/jaar)
 • 67,14 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Online leeromgeving
 • Academisch jaar 2022-2023
Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat elk kind een gezond lunchtrommeltje mee naar school krijgt? Dat we via slimme data-analyse ziektes kunnen opsporen nog voordat er klachten zijn? En we meer mensen aan het bewegen krijgen? De master Gezondheidswetenschappen zoomt in op de complexe vraagstukken van nu binnen de publieke gezondheid en zorg. Je leert vanuit diverse invalshoeken kritisch naar de zorg van de toekomst te kijken. En op basis van wetenschappelijk onderzoek met multidisciplinaire oplossingen te komen.  


Wat leer je in deze opleiding?

Om de effectiviteit en kwaliteit van zorg te verbeteren, is er behoefte aan onafhankelijke denkers die met een ruime blik naar gezondheid kijken. De masteropleiding Gezondheidswetenschappen start daarom met een brede wetenschappelijke basis. Je verwerft niet alleen academische kennis op het gebied van zorg en publieke gezondheid, maar ook op het terrein van relevante vakken zoals psychologie, management, recht, informatica en informatiekunde.  

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Misschien werk je al in de zorg, misschien ook niet. Deze opleiding is bedoeld voor mensen met een hart voor zorg en gezondheid. Voor ambitieuze, onafhankelijke denkers die hun kennis willen verbreden om straks  bij te dragen aan een effectief en toekomstbestendig zorg- en gezondheidssysteem.

Gezondheidswetenschappen studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Gilian Burger

Studente

Ik wil mij meer ontwikkelen in de beleidsmatige kant van zorg. Deze opleiding kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar gezondheidsbevordering en preventie. De combinatie van psychologie, sociologie, management en informatietechnologie preekt mij aan. Ook naar data science en e-health ben ik erg nieuwsgierig.


In de masteropleiding Gezondheidswetenschappen verwerf je eerst een brede wetenschappelijke basis. Na een half jaar kies je uit twee specialisaties: Gezondheidsbevordering of Management & Kwaliteitszorg.
 • Gezondheidsbevordering gaat dieper in op het stimuleren van een gezonde leefstijl en effectieve zorgverlening. Daarbij ligt de focus sterk op e-health en data science. 
 • Management & Kwaliteitszorg is specifiek gericht op de snelle digitale transformatie in de zorg en wat daarbij komt kijken op het terrein van beleid, governance en recht. Zo krijg je onder andere inzicht in wat er nodig is om de digitalisering van zorgprocessen te bewerkstelligen. Met als doel: de kwaliteit van zorg en de gezondheid van mensen verbeteren.   
De opleiding haakt sterk in op wat vandaag de dag speelt in de zorgpraktijk. In de cursus Project werk je samen met medestudenten uit beide specialisaties aan de oplossing van een relevant zorg- of gezondheidsvraagstuk. Je sluit de opleiding af met een afstudeeronderzoek, waarin je jouw academische kennis en vaardigheden toepast om een actueel probleem uit de zorg of de publieke gezondheid te doorgronden.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De masteropleiding Gezondheidswetenschappen bestaat uit twee brede, vakinhoudelijke cursussen, drie specialisatiecursussen, het project gericht op actuele problematiek en het afstudeertraject.  Elk jaar is ingedeeld in vier kwartielen. Alle cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd.   

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang je over de masteropleiding doet, bepaal je zelf. De deeltijdopleiding heeft in totaal 60 studiepunten, evenveel als een éénjarige voltijdopleiding. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Je kunt de opleiding in twee jaar afronden als je met gemiddeld 20 uur studie per week 30 studiepunten per jaar behaalt. Vertragen of versnellen is enigszins mogelijk. Een studieadviseur van Gezondheidswetenschappen kan daarover adviseren, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Je studie is daardoor altijd in te passen in je leven en je werk.  

Academisch studeren op jouw manier

De masteropleiding Gezondheidswetenschappen is een opleiding met veel online elementen. Je studeert waar en wanneer je wilt. En kunt je studie dus combineren met je baan en sociale activiteiten. Je bestudeert lesmateriaal, maakt online opdrachten, volgt enkele fysieke bijeenkomsten en hebt online contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie en eventueel in overleg met een studieadviseur van Gezondheidswetenschappen. Flexibel en op maat studeren dus!    

Begeleiding

Online studeren betekent niet dat je er alleen voor staat. Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving en online bijeenkomsten. Een enkele keer zijn er bijeenkomsten in een van de studiecentra. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder onderwijskwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen of een bijzondere verplichting in de vorm van een (schrijf)opdracht, zoals een rapport of een paper. Voor iedere cursus heb je drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens en zie je in jouw studiepad welke vakken je nog moet volgen en welke je al hebt behaald. Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot algemene opleidingsinformatie en tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven, met het studiemateriaal. Ook heb je hier contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU heb je bovendien toegang tot een uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, en maak je tentamens. Je kunt hier ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. En dit is de plek voor fysieke begeleidingsbijeenkomsten. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Starten

Wil je meer informatie over de masteropleiding Gezondheidswetenschappen, meld je dan aan voor een telefonisch adviesgesprek met een studieadviseur. Tijdens het gesprek bekijken we de mogelijkheden van toelating op basis van je vooropleiding. Mogelijk moet je eerst een premaster volgen. De masteropleiding kun je het beste in september starten, maar er is enige flexibiliteit mogelijk. 

Voorkennis

Leesvaardigheid in Engels op niveau B2 is nodig om de Engelstalige tekstboeken en artikelen goed te begrijpen.

Toelating

Met een wo-bacheloropleiding in de Gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare opleiding word je direct toegelaten tot de master. Heb je een ander hbo- of wo-diploma van een verwante opleiding, dan kun je mogelijk worden toegelaten met een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding (zie ook de studiegids voor meer informatie).
 

Vrijstelling

In de master wordt in principe geen vrijstelling verleend.

Collegegeld

De Open Universiteit berekent het collegegeld per studiepunt. Welk tarief voor jou van toepassing is, hangt af van je vooropleiding en nationaliteit. Echter, omdat het tekort aan goede arbeidskrachten groot is, stimuleert de overheid mensen om een opleiding te volgen in de gezondheidszorg of publieke gezondheid. Heb je een masteropleiding op een ander vakgebied dan het onderwijs of de zorg en maak je hiermee een overstap? Dan betaal je mogelijk voor de opleiding Gezondheidswetenschappen toch het lagere wettelijke collegegeld. Je betaalt per cursus en het studiemateriaal, de begeleiding, 12 maanden inschrijfduur en drie tentamenkansen zijn bij de prijs inbegrepen. 
Bereken zelf je kosten.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Na afronding van de opleiding ben je Master of Science (MSc). Met deze academische titel kun je bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, adviseur of manager impact hebben op zorg en gezondheid. Je kunt werken in multidisciplinaire teams van bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, GGD en gezondheidsinstellingen. Maar je kunt ook docent of onderzoeker worden bij een universiteit, hbo-instelling of onderzoeksinstituut. In alle gevallen kun je op academisch niveau communiceren, processen doorgronden, verschillen overbruggen en op zoek gaan naar oplossingen.

Waardering

De Open Universiteit is een van de veertien universiteiten verenigd in de Universiteiten van Nederland. De onderwijsprestaties van de veertien universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. In de Keuzegids Masters  scoort de Open Universiteit vaak in de top van de veertien universiteiten. 

Contact

Heb je vragen over de master Gezondheidswetenschappen, neem dan contact op met een studieadviseur.

Accreditatie

De masteropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychology geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.