null Master Onderwijswetenschappen

OW_MAOW_head_large.jpg

Master Onderwijswetenschappen

 • Onderwijswetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
De moderne samenleving heeft behoefte aan effectieve, aantrekkelijke en efficiënte leeromgevingen op scholen, de werkplek, thuis en onderweg. Wil jij straks als expert zorgen voor deze hoognodige omgevingen? Ga dan voor de Master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit! 


Wat leer je in deze opleiding?

Je maakt kennis met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en leert hoe je deze in een onderzoek of ontwerp gebruikt. Tegelijk werk je aan je academische en beroepsgerichte competenties en leer je hoe je leersituaties en leeromgevingen kunt analyseren, ontwerpen, inrichten en verbeteren. Elektronische systemen en hulpmiddelen zijn daarbij niet meer weg te denken. Je verwerft kennis, inzichten en vaardigheden op al deze terreinen, die je door middel van opdrachten integreert.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De master is met name bedoeld voor docenten in BO, VO, MBO, HBO en bedrijfsopleidingen/HRD, die via een premaster de masteropleiding volgen. Ben je al werkzaam in het onderwijs of in de wereld van de bedrijfsopleidingen/HRD, dan is dit een groot voordeel, want kennis van en ervaring met de praktijk van leren en opleiden is jou al bekend.

Onderwijs studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Jolanda Bongaerts

Alumnus

'Ik wou een nóg betere leerkracht worden.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

 Deze opleiding is een interdisciplinaire, wetenschappelijke masteropleiding die de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), onderwijskunde, onderwijstechnologie en organisatie bundelt. Invalshoek is het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, inrichten en/of verbeteren van leersituaties en leeromgevingen. Elektronische systemen en hulpmiddelen zijn daarbij niet meer weg te denken. De master richt zich op het onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief en is competentie- en productgericht.
Tijdens de studie werk je aan het vervaardigen van concrete opdrachten. Als student kun je ook eigen projecten(na goedkeuring door de begeleider) inbrengen, die bijvoorbeeld in de eigen werksituatie kunnen worden uitgevoerd. 


Opzet

De opleiding start met de cursus Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk, daarna volgen de cursussen Methoden voor onderwijsonderzoek gevolgd door een keuzemogelijkheid tussen Ontwerpen van Onderwijs of Onderwijs ontwerpen en innoveren met ICT en Atelier. In het tweede jaar volg je de cursus Trends en bezoek je o.a. wetenschappelijke conferenties. Je sluit af met het schrijven van een onderzoeksvoorstel, dat een vervolg krijgt in het afstudeeronderzoek.

Je geeft zelf een richting aan de studie door een gedegen oriëntatie op enkele relevante onderwijskundige thema's. Indien je geïnteresseerd bent in de rol van technologie bij leren heb je de mogelijkheid om te kiezen voor de technologische variant. In de gebonden keuze kan zodoende één cursus gekozen worden uit Ontwerpen van onderwijs en Onderwijs ontwerpen en innoveren met ICT. Kies je voor de technologische variant dan betekent dat dat je in de vervolgcursussen kiest voor meer technologische aspecten van het domein, zoals digitaal toetsen, de rol van learning analytics of het ontwerpen van serious games. Je leert de mogelijkheden van technologie in het onderwijs op waarde te schatten, daarmee gepaard gaande ethische dilemma’s te onderbouwen en onderwijsontwerpen met gebruik van technologie uit te werken.

Tijdens de opleiding kijk je naar onderwijs vanuit de leersituatie die leerlingen en studenten wordt aangeboden. Over elke leerervaring, les, cursus, stage of opleiding wordt van tevoren nagedacht en worden relevante vragen gesteld als: Om wat voor ‘lerenden’ gaat het? Waar bevinden die zich? Wat kunnen en weten ze wel en wat niet? Wat kan beter? Wat willen we bereiken? Wat is ons onderwijskundig concept? Hoe vertalen we dat? Wat wordt er van de docenten verwacht? Hoe gaan we dat invoeren? Uiteindelijk gaat het om het creëren van een optimale leeromgeving. 
In de master kijk je vanuit twee perspectieven: het ontwerp- en het onderzoeksperspectief. Immers, een goede ontwerpoplossing vraagt ook om gedegen onderzoek. 
Tijdens je leerproces maak je allerlei producten en voer je diverse onderzoeken uit in je eigen werkomgeving of bij een ander instituut. Je treedt toe tot een gemeenschap van studenten, wetenschappers, onderzoekers en ontwerpers die elkaar op allerlei plekken en via allerlei kanalen ontmoeten. Zo bouw je jouw netwerk voor nu en de toekomst steeds verder op. Daarbij leer je onder meer om problemen uit de beroepspraktijk te vertalen naar onderzoekbare vragen ten behoeve van verdere kennis- en praxisontwikkeling, de onderzoeksvragen empirisch onderzoekbaar te maken, een onderzoeksmethodiek uit te werken en het onderzoek uit te voeren. Ook ben je straks in staat om ontwerpvraagstukken op te lossen, rekening houdend met implementatie en evaluatie.
 
Je kunt ook kiezen voor een technologische variant met meer aandacht voor onderwijstechnologie. Je krijgt inzicht in theorieën en actuele ontwikkelingen op het gebied van leertechnologie en hun betekenis voor het ontwerp van onderwijs. De actuele ontwikkelingen die in de cursus aan bod komen sluiten direct aan bij de belangrijkste topics van het state-of-the-art onderzoek van de faculteit, zoals learning analytics, artificial intelligence, en immersive learning. 

Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. In het tweede jaar werk je aan een laatste cursus (Trends) en aan de masterthesis. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. In het jaarrooster zie je in welk kwartiel een cursus is ingepland en wordt begeleid.  

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De Master Onderwijswetenschappen is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar (virtuele) colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je kunt zelf bepalen hoeveel cursussen je per jaar volgt. Om je te helpen in jouw planning hebben we temposchema’s beschikbaar. Ook kunnen onze studieadviseurs een planning op maat voor je maken. Samen met de studieadviseur bekijk je jouw meest ideale studietraject, rekening houdend met jouw persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra en landelijke studiedagen. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.

Tentaminering

Alle mastercursussen Onderwijswetenschappen worden afgesloten met een bijzondere opdracht. De begeleiding van vaste cursussen (7,5 studiepunten (EC)) bestrijkt één kwartiel. Je kunt tweemaal herkansen: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van twaalf maanden is verstreken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je in de premaster - indien gewenst - tentamens afleggen. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de master Onderwijswetenschappen? Vraag dan eerst advies bij een van onze studieadviseurs. Op basis van je vooropleiding, persoonlijke situatie en beschikbare tijd bekijken zij samen met jou wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij je past. Je krijgt ook informatie over de toelatingsprocedure en mogelijke vrijstellingen. Je kunt starten in september en februari. Een adviesgesprek aanvragen kan gedurende het hele jaar via onderwijswetenschappen@ou.nl.

Toelating

Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Verwante opleidingen zijn (Toegepaste) Onderwijskunde, Onderwijswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijstechnologie, (Onderwijs)psychologie.
Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de master Onderwijswetenschappen op zak mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. Je kunt nu als expert en pionier zorg gaan dragen voor nieuwe gebieden van leren en gebruik van nieuwe media. Bijvoorbeeld door nieuwe leeromgevingen te construeren waarmee mensen effectief en efficiënt kennis kunnen verwerven en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen. Je kunt gaan werken op scholen, bij softwarebedrijven, adviesbureaus en financiële instellingen. Ga je door voor een PhD, dan krijg je bovendien toegang tot banen bij universiteiten, overheidsinstellingen en als onderzoeker in de particuliere sector.

Diploma

Getuigschrift wo-master.

Titel

Als afgestudeerde mag je de titel Master of Science (MSc) in Educational Sciences voeren. Deze titel is internationaal erkend.

Waardering

In de Keuzegids Masters 2022 krijgt de master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit een goede beoordeling en staat de opleiding op de eerste plaats in de ranglijst van het vakgebied.  
Vooral op de aspecten inhoud van het programma, docenten, wetenschappelijke vorming en communicatie met studenten oogst Onderwijswetenschappen positieve waarderingen in de gids.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de Master Onderwijswetenschappen start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Onderwijswetenschappen geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.