null Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie

Master Psychology - variant Arbeids- en organisatiepsychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Heb je een wetenschappelijke bacheloropleiding in de psychologie afgerond en ben je toe aan je volgende stap? De mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Open Universiteit leidt je op tot een expert in personele kwesties en het oplossen van problemen in kleine en grote organisaties.
 
Momenteel zijn in Nederland zo’n 9 miljoen mensen aan het werk (of op zoek naar werk). Dat is ongeveer 70 procent van de mensen tussen de 15 en 75 jaar. De laatste jaren is de dynamiek rondom werk toegenomen door factoren zoals economische instabiliteit, technologische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie en veranderde wet- en regelgeving. Dit heeft onder andere tot gevolg dat organisaties voortdurend in beweging zijn, het aantal flexcontracten en zzp‘ers is toegenomen en mensen langer moeten doorwerken. Wat betekent dit voor organisaties en vooral: wat betekent dit voor  werkenden?


Wat leer je in deze opleiding?

Je ziet hoe organisaties voortdurend in beweging zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor de organisaties zelf, maar vooral ook voor de medewerkers. Daarbij ontwikkel je jouw competenties als professional en leer je wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op diverse domeinen. Je ontwikkelt kennis en inzicht van psychologische vraagstukken en leert hier kritisch op te reflecteren. Daarbij  bestudeer je theorieën en hun onderlinge samenhang en ontwikkel je voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden, diagnostiek en interventies. Tegelijk stel je zelfstandig rapportages op en ben je op de hoogte van de beroepsethische regels.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Marita van Polen

Naast haar werk als specialistisch verpleegkundige zorgde haar studie aan de OU ervoor dat ze als junior arbeids- en organisatieadviseur aan de slag kon.

“Er zit een groot verschil tussen functioneren en floreren.”

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert gedrag, denken en emoties van mensen in relatie tot werk om tot een optimale afstemming te komen zodat werkenden zo lang mogelijk gezond en productief kunnen blijven. De arbeidspsychologie houdt zich vooral bezig met de invloed van het werk op het functioneren en welzijn van de werknemer. Zo wordt bestudeerd hoe de werksituatie tot een burn-out kan leiden of de persoonlijke ontwikkeling juist stimuleert. In de personeelspsychologie gaat het om vraagstukken met betrekking tot het individu, waarbij de ‘fit’ tussen individu en het werk centraal staat, zoals selectie, opleiden, inzetbaarheid, mobiliteit en loopbaankeuze. De organisatiepsychologie tenslotte richt zich op het gedrag van medewerkers in relatie tot elkaar en de betreffende organisatie. Daarbij komen zaken als leiderschap, samenwerking in teams, conflicthantering, organisatiecultuur en organisatieverandering aan bod. 
 

Opzet

 
In de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie staat de relatie tussen theorie en praktijk centraal. Organisaties zijn voortdurend in beweging, het aantal flexcontracten en zzp’ers is toegenomen en mensen moeten langer doorwerken. Door het bestuderen van levensechte casussen leer je theorie en praktijk toe te passen en de praktijk ook te vertalen naar theoretische modellen. Je kunt ‘evidence based’ advies geven over mogelijke oplossingen en interventies op onderwerpen waar organisaties en werkenden mee te maken hebben.
De mastervariant bestaat uit vier cursussen, Psychologie van organisatieverandering, Psychologie van duurzame inzetbaarheid, Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie en Loopbaanbegeleiding: theorie en praktijk. De combinatie van theorie en praktijk zorgt voor inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping. Je loopt namelijk ook stage, ontwikkelt  vaardigheden en competenties voor professioneel handelen en doet een afstudeeronderzoek waarover je een scriptie schrijft.
 

Opbouw

De opleiding is in deeltijd verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Vertragen en versnellen is in de masterfase in overleg met jouw studieadviseur enigszins mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens de zomerstop of naast een andere cursus een variabele cursus starten die je zelfstandig bestudeert. De opleiding bestaat dus uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, scriptieplan en masterscriptie.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten of landelijke studiedagen. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij een studieadviseur.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn per cursus. Je sluit de opleiding af met de masterthesis (afstudeeronderzoek). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. 

Digitale omgeving

Als student heb je via je mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens, en zie je in jouw studiepad welke vakken je nog moet volgen en welke je al hebt behaald. Via de online leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is.

Starten

Wil je starten met de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie? Maak dan een MijnOU-account aan en meld je aan via de knop Aanmelden. Als je aan de voorwaarden (zie onder Toelating) voldoet, kun je rechtstreeks worden toegelaten tot de master of in aanmerking komen voor een individueel schakelprogramma of verkort bachelortraject. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master of premaster. Nadat je formeel bent toegelaten kun je je aanmelden voor een mastercursus. Je kunt op meerdere momenten starten met de mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie.
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.
Hoogleraar Karen van Dam over Arbeids- en organisatiepsychologie

Toelating

Heb je de bacheloropleiding Psychologie afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master Arbeids- en organisatiepsychologie. Ook met een gelijkwaardig getuigschrift, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten, soms na een individueel schakelprogramma. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot de Premaster Arbeids- en organisatiepsychologie of een verkorte bachelor Psychologie. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding Arbeids- en organisatiepsychologie. Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren.  

Vrijstelling

In de master kun je alleen vrijstelling krijgen voor cursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moet ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de mastercursus aan de Open Universiteit.
 

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een diploma van de mastervariant Arbeids- en Organisatiepsychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel.
Afgestudeerde arbeids- en organisatiepsychologen kunnen bijvoorbeeld gaan werken:
–    op afdelingen personeel & organisatie of human resources van (grotere) organisaties in de profit- en non-profitsector en bij private en overheidsorganisaties. Daar werken zij mee aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het personeelsbeleid en adviseren over kwesties op organisatieniveau;
–     bij adviesbureaus waar zij klantorganisaties adviseren en begeleiden op het gebied van:
•    werkplekinterventies; ziekteverzuim en re-integratie;
•    personele aangelegenheden, zoals werving en selectie, loopbaanbegeleiding, coaching;
•    organisatieontwikkeling: leiderschap, besluitvorming, teamwork, conflictmanagement;
•    organisatie(her)ontwerp: invoeren en begeleiden van organisatie-/cultuurverandering.
–    op onderzoeksafdelingen van organisaties en adviesbureaus waar zij beleidsondersteunend en beleidsevaluerend onderzoek doen op het brede terrein van de A&O-psychologie.
–    bij instellingen voor hoger onderwijs als docent voor A&O-psychologie en verwante studierichtingen.
Marita van Polen, alumna Arbeids-en organisatiepsychologie

Waardering


In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de opleiding Psychologie al jarenlang goed. Ook in de gids van 2021 worden de inhoud van het programma, de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, de manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming positief gewaardeerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.
 

Accreditatie

De masteropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.