null Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie

Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Ben je als psycholoog toe aan een verdiepingsslag op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie? Ben je daarbij geïnteresseerd in gezondheid en vind je ook dat medicatie niet altijd de oplossing is? Kies dan voor de mastervariant Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit en help mee Nederland gezonder te maken!


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert hoe het gedrag van mensen samenhangt met gezondheid en ziekte, waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt en hoe eHealth bijvoorbeeld bij kan dragen aan het bevorderen van gezondheid. Daarbij leer je aan de hand van praktijkcursussen om op een systematische en wetenschappelijke manier gezondheidspsychologische interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren, bijvoorbeeld een aanpak om bewegen te bevorderen of eenzaamheid bij ouderen te verminderen. De vernieuwde mastervariant sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in het werkveld en de wetenschap. Zodat je als academisch geschoold professional actuele vraagstukken op het vlak van gezondheid aan kunt pakken, gezondheidsverschillen kunt verkleinen én de zorg in ons land betaalbaar weet te houden.  

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Lilian Lechner

Hoogleraar

“Wilt u meer weten over onze opleiding en ons docententeam virtueel ontmoeten? Bekijk dan onze online meet & greet.”

De opleiding richt zich op het beïnvloeden van gedrag dat een gunstig dan wel ongunstig effect kan hebben op onze gezondheid. Hoe kunnen we mensen stimuleren gezonder te leven en mee te werken aan de vroegtijdige opsporing van ziekte? Hoe kun je patiënten het beste begeleiden in het optimaal leren omgaan met alle aspecten van hun ziekte? Gezondheidspsychologie is gericht op primaire, secundaire en tertiaire preventie: het voorkomen van ziekte, het vroegtijdig ontdekken van ziekte en, indien nodig, het optimaal functioneren met een ziekte.
 

Opzet

 
In de mastervariant Gezondheidspsychologie bestudeer je menselijk gedrag in samenhang met gezondheid en ziekte. Alledaagse gedragingen die de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden staan centraal. Je kijkt naar gedrag dat gezondheid, herstel van ziekte of het leren omgaan met ziekte kan bevorderen. Je zoekt naar verklaringen waarom mensen zich op (ongezond) gedragen en je geeft handvatten hoe gedrag planmatig en academisch onderbouwd aangepast kan worden. Preventie en interventie zijn sleutelwoorden in de opleiding.
In de opleiding bestudeer je ‘evidence based’ praktijkrelevante kwesties op basis van theoretische inzichten. De vier mastercursussen Gezondheidsbevordering: theorie en toepassing, Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel, Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie en Interventies in de praktijk: positieve gezondheid zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping. Je loopt stage en je schrijft een scriptie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen. 
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Opbouw

De opleiding is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen of parallel aan een kwartielcursus een variabele cursus te starten. De opleiding bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, scriptieplan en masterscriptie. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Gezondheidspsychologie is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten of landelijke studiedagen. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn. Het scriptieplan bereidt je voor op de masterthesis en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiek-casussen. Je sluit de opleiding af met het empirisch afstudeeronderzoek, ofwel de masterthesis.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie, meld je dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur. Tijdens het gesprek bekijken we of je op basis van je vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master of dat je een premaster kunt volgen. Ben je toelaatbaar, dan wordt op basis van jouw specifieke situatie een voor jou optimaal studie-pad besproken. Op basis van dit studiepad meld je jezelf aan voor de opleiding en de cursussen. In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we jou om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal twee maanden voor de start van de opleiding of premaster) formeel toelating tot de master of premaster aan. 
Je kunt op diverse momenten starten met de master.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, omdat je tijdens de studie diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen gaat gebruiken.

Toelating

Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Vrijstelling

Je krijgt alleen vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende
cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moet ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de psychologie-mastercursus.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de mastervariant Gezondheidspsychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel. De studie biedt je uitstekende  toekomstmogelijkheden. Je kunt werken in multidisciplinaire teams van verschillende instellingen in de (geestelijke) gezondheidszorg. Denk aan instellingen als een GGD, Integraal Kanker Centrum, RIAGG, preventieafdelingen in gemeenten en gezondheidsinstellingen of de afdelingen patiëntenvoorlichting en medische psychologie in een ziekenhuis. Maar ook organisaties die zich richten op leefstijlcoaching of eHealth-interventies of (ondersteuning van) praktijkhulpverleners bij een huisartsenpraktijk. De functie die je kunt gaan doen, kan variëren van adviseur c.q. beleidsmedewerker tot coördinator, gezondheids- of leefstijlcoach. Daarnaast is het ook heel goed mogelijk om docent of onderzoeker te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo-instelling of een onderzoeksinstituut.
"Het is toch altijd blijven kriebelen, die andere studie.". Student Janet Boekhout

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de masteropleiding Psychologie al jarenlang hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, kwaliteitszorg en studielast. In 2018 was de master zelfs de hoogst gewaardeerde masteropleiding Psychology in de Nationale Studenten Enquête 2018. De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Meer informatie

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de mastervariant Gezondheidspsychologie start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs. 

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychologie, variant gezondheidspsychologie, geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.