null Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie

PSY_MAPGZ_head_large.jpg

Master Psychology - variant Gezondheidspsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2023-2024
Ben je als psycholoog toe aan een verdiepingsslag op het vlak van onderzoek, diagnose en interventie? Ben je daarbij geïnteresseerd in gezondheid en vind je ook dat medicatie niet altijd de oplossing is? Kies dan voor de mastervariant Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit en help mee Nederland gezonder te maken!


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert hoe het gedrag van mensen samenhangt met gezondheid en ziekte, waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt en hoe bijvoorbeeld e-health kan bijdragen aan het bevorderen van gezondheid. Daarbij leer je aan de hand van praktijkcursussen om op een systematische en wetenschappelijke manier gezondheidspsychologische interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Denk bijvoorbeeld aan een aanpak om bewegen te bevorderen of om eenzaamheid bij ouderen te verminderen. Deze mastervariant sluit nauw aan bij de ontwikkelingen in het werkveld en de wetenschap. Na het volgen van de master kun je als academisch geschoolde professional actuele vraagstukken op het vlak van gezondheid aanpakken, gezondheidsverschillen verkleinen én meehelpen de zorg in ons land betaalbaar te houden.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Gezondheidspsychologie is relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in psychologische en sociale aspecten van gezondheid en ziekte, gelinkt aan actuele gezondheidsvraagstukken. Gezondheid wordt breed beschouwd. De gezondheidspsychologie probeert gezondheid te bevorderen om enerzijds gezondheidsproblemen te voorkomen en anderzijds mensen met gezondheidsproblemen in staat te stellen zo optimaal mogelijk te functioneren.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Sandy Heylen

Student

'Door de studie heb ik ervaren dat ik onderzoek enorm leuk en interessant vind. Het geeft me energie. Nooit gedacht dat ik het zo boeiend zou vinden. Ik ga mij inzetten om mensen, vooral jongeren, te helpen een gezond leven te leiden en mentaal weerbaar te worden.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

De opleiding richt zich op gedrag dat onze gezondheid gunstig of juist ongunstig kan beïnvloeden. Hoe kunnen we mensen stimuleren gezonder te leven en mee te werken aan de vroegtijdige opsporing van ziekte? Hoe kun je patiënten het beste begeleiden in het optimaal leren omgaan met alle aspecten van hun ziekte? Gezondheidspsychologie is gericht op primaire, secundaire en tertiaire preventie: het voorkomen van ziekte, het vroegtijdig ontdekken van ziekte en, indien nodig, het optimaal functioneren met een ziekte.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Opzet

 
In de mastervariant Gezondheidspsychologie bestudeer je menselijk gedrag in samenhang met gezondheid en ziekte. Alledaagse gedragingen die de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kunnen beïnvloeden staan centraal. Je kijkt naar gedrag dat gezondheid, herstel van ziekte of het leren omgaan met ziekte kan bevorderen. Je zoekt naar verklaringen waarom mensen zich (ongezond) gedragen en je geeft handvatten om manieren om gedrag planmatig en academisch onderbouwd te kunnen aanpassen. Preventie en interventie zijn sleutelwoorden in de opleiding.
Je bestudeert ‘evidence based’ praktijkrelevante kwesties op basis van theoretische inzichten en een planmatige, wetenschappelijke aanpak.
De mastervariant bestaat uit vier mastercursussen: Gezondheidsbevordering (theorie en toepassing), Psychosociale begeleiding bij ziekte en herstel, Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie en Positieve gezondheid: eigen regie. Deze zorgen voor de inhoudelijke en wetenschappelijke verdieping van je kennis. Daarnaast loop je in de masterfase stage en doe je een afstudeeronderzoek waarover je een scriptie (masterthesis) schrijft. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen.
 

 

Opbouw

De masteropleiding is opgezet als deeltijdopleiding verdeeld over twee academische jaren. De opleiding bestaat uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, een onderzoekspracticum scriptieplan en een masterthesis. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Vertragen of versnellen is enigszins mogelijk, maar is ook afhankelijk van je stage en hoe lang je over het scriptietraject doet. Vraag eventueel advies aan een studieadviseur van Psychologie.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De masteropleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op, evenveel als in een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studiebelasting van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden met gemiddeld 20 uur studie per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment (zie jaarrooster). Je tempo hangt ook van de manier waarop je je stage invult en de tijd die je nodig hebt voor je masterthesis.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Gezondheidspsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie, eventueel in overleg met een studieadviseur. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Via de digitale leeromgeving kom je in contact met je docenten en medestudenten. Binnen elke cursus is de docent je aanspreekpunt. De studieadviseurs van de faculteit Psychologie kunnen je helpen bij vragen over de studieaanpak en -planning. Elke mastercursus bestaat uit individuele en groepsactiviteiten. Je bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast kom je twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (virtuele) bijeenkomsten waarin je de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. Je bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. Groepsactiviteiten vinden meestal online en soms fysiek plaats in de avonduren en in het weekend. Online sessies worden opgenomen zodat ze achteraf te bekijken zijn. Bij cursussen met (verplichte) praktijkbijeenkomsten in een studiecentrum zijn de data zeer lang van tevoren bekend.

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is in de master vaak een combinatie van tentamenvormen, zoals een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. 
 
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem) In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen. Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. De tentamens zijn in het Nederlands.
 
Je sluit de opleiding af met een masterthesis (afstudeeronderzoek en scriptie). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Je hebt toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt in de studiecentra ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Om te kunnen starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie moet je eerst toelating aanvragen via de knop Aanmelden. Hiervoor moet je een mijnOU-account aanmaken. Vraag ruim twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master. Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor een mastercursus. Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.
Lees meer over aanmelden.
 
Met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten tot de mastervariant Gezondheidspsychologie. 
 
Heb je een wo-bacheloropleiding in de Psychologie van een andere universiteit afgerond? Dan kun je mogelijk ook rechtstreeks worden toegelaten tot de master, of in aanmerking komen voor een individuele premaster. Na het afronden van de individuele premaster kun je instromen in de mastervariant. 
 
Heb je géén bachelordiploma Psychologie, maar wel een andere verwante hbo- of wo-bachelor afgerond? Dan kom je misschien in aanmerking voor de Premaster Gezondheidspsychologie (55 of 60 studiepunten) die na afronding toegang geeft tot de bijbehorende mastervariant. De premaster Gezondheidspsychologie bestaat uit een programma met cursussen uit de bachelor dat speciaal is afgestemd op de bijbehorende mastervariant. Je hoeft geen bachelordiploma te behalen. Dit is voor een beperkt aantal vooropleidingen mogelijk. 
 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan met een studieadviseur of kijk bij Psychologie studeren.

Starten

Je kunt op meerdere momenten starten met de mastervariant Gezondheidspsychologie. 
Kijk ook in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse taal de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.

Vrijstelling

In de master krijg je alleen vrijstelling voor cursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol hebt afgerond. De cursus moet in inhoud, omvang en niveau overeenkomen met de mastercursus aan de Open Universiteit. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kun je vrijstelling in de master aanvragen bij je toelatingsverzoek (kosten 161 euro).

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Bereken zelf je kosten.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van financiering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is aan verandering onderhevig. Voor meer informatie over de lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de postmaster tot gz-psycholoog, die in de huidige situatie nodig is voor een BIG-registratie en de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog), verwijzen we naar de website van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen: progapv.nl.
 
Om op de hoogte te blijven kun je je via die website ook abonneren op de nieuwsbrief van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). Zodra de gevolgen voor de opleidingen Psychologie duidelijk worden, vermelden we dat hier en via de informatiekanalen voor studenten Psychologie.
 
Voor wie in België aan de slag wil als (klinisch) psycholoog: kijk voor actuele informatie op ou.be.
 
De studie biedt je uitstekende toekomstmogelijkheden. Je kunt werken in multidisciplinaire teams van verschillende instellingen in de (geestelijke) gezondheidszorg. Denk aan instellingen als een GGD, Integraal Kanker Centrum, RIAGG, preventieafdelingen van gemeenten en gezondheidsinstellingen, of de afdelingen patiëntenvoorlichting en medische psychologie in een ziekenhuis. Gezondheidspsychologen werken ook bij organisaties die zich richten op leefstijlcoaching en e-health-interventies of als (ondersteuning van) praktijkhulpverleners bij een huisartsenpraktijk. De functie kan variëren van adviseur of beleidsmedewerker tot coördinator, gezondheids- of leefstijlcoach. Daarnaast is het ook heel goed mogelijk om docent of onderzoeker te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo-instelling of een onderzoeksinstituut.
 
Beroepen waaraan je onder meer kunt denken zijn:   
- gezondheidscoach bij een bedrijf of in eigen praktijk 
- ontwikkelaar van voorlichtingsmateriaal bijvoorbeeld bij KWF Kankerbestrijding
- trainer bij een arbodienst
- psycholoog in de ouderenzorg 
- adviseur of consultant voor gemeenten of grote bedrijven, zoals zorgverzekeraars of arbodiensten 
- beleidsmedewerker/coördinator bij bijvoorbeeld GGD of Voedingscentrum
- onderzoeker bij een universiteit of onderzoeksinstituut (RIVM, TNO, CBS, NIVEL)
- zelfstandig psycholoog (aanvullende opleiding tot gz-psycholoog nodig)
- in een ziekenhuis (bijvoorbeeld als medisch psycholoog, aanvullende opleiding tot gz-psycholoog nodig). 
 
Verder kunnen afgestudeerde masterstudenten een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker ambiëren. Je kunt solliciteren op diverse onderzoeksprojecten waar promovendi gezocht worden.
 
Houd er rekening mee dat je voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben Masterpsychologen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de  Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP) en kunnen zich onder voorwaarden aanmelden bij de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP. Ook kunnen afgestudeerden instromen in vervolgopleidingen zoals de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog, niet te verwarren met gezondheidspsycholoog!). Je dient dan het juiste vakkenpakket en de juiste stage te hebben gevolgd. Meer informatie hierover vind je onder Toelating tot gz-opleiding en in de studiegids.

Titel

Master of Science (MSc). Met een diploma van de mastervariant Gezondheidspsychologie mag je jezelf Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel.
 
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. 
Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in ranglijsten van de veertien universiteiten in Nederland. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. Voor de master wordt geen rangorde gegeven.

Contact

Heb je vragen over de mastervariant Gezondheidspsychologie, neem dan contact op met een studieadviseur van de faculteit Psychologie. Je kunt ook deelnemen aan een online open middag die we twee keer per jaar organiseren.
Kijk hier voor andere studiemogelijkheden bij de faculteit Psychologie.

Accreditatie

De masteropleiding Psychology staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Een aantal cursussen uit de master Gezondheidspsychologie is geaccrediteerd voor bij- en nascholing voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP.