null Master Psychology - variant Levenslooppsychologie

Master Psychology - variant Levenslooppsychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Heb je een bachelor in de psychologie afgerond en ben je nu als coach, jeugdwerker, mentor, echtscheidingsbemiddelaar of loopbaanbegeleider toe aan een serieuze verdiepingsslag? Wil je daarbij opgeleid worden tot een deskundige die straks mensen in alle levensfasen optimaal kan begeleiden? Ga dan voor de mastervariant Levenslooppsychologie van de Open Universiteit!  


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert hoe we ons als mens ons hele leven lang blijven ontwikkelen: emotioneel, biologisch, sociaal én cognitief. Daarbij ontdek je hoe die ontwikkelingen elkaar beïnvloeden en de wijze waarop we keuzes maken. Je krijgt een brede blik op het menselijk gedrag en leert hoe je straks mensen in al hun levensfasen optimaal kunt begeleiden en hun zelfrealisatie en welzijn kunt bevorderen. 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Esther Oosterling

Student Levenslooppsychologie

“Toen de afstudeerrichting Levenslooppsychologie op mijn pad kwam dacht ik: dit is echt wat voor mij.”

Het relatief jonge vakgebied van de levenslooppsychologie is een reactie op het besef dat de menselijke ontwikkeling niet stilstaat als we volwassen zijn. We blijven ons continu ontwikkelen, zowel biologisch en cognitief als sociaal en emotioneel. In de mastervariant Levenslooppsychologie ligt de nadruk op het begrijpen en bestuderen van de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de gehele levensloop. Studenten worden opgeleid tot deskundigen die mensen in alle levensfasen optimaal kunnen ondersteunen. Ook diagnostiek en interventie spelen daarbij een belangrijke rol. Vragen die aan bod komen zijn onder meer ‘Welke keuzes maken mensen in hun leven en waarom?’, ‘Hoe kunnen we mensen wetenschappelijk onderbouwd ondersteunen bij het maken van keuzes in hun leven?’ en ‘Wat zijn iemands sterke punten en hoe kunnen we die versterken?’ In de master ligt de focus, anders dan bij de klinische psychologie, op de ‘normale’, functionele ontwikkeling.
 

Opzet

In de masteropleiding bestudeer je vier cursussen die theorie en praktijkvoorbeelden met elkaar verbinden. Levenslooppsychologie, Positief coachen, Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie en Positieve psychologie zorgen voor de inhoudelijke verdieping in deze master. Ook binnen de levenslooppsychologie zijn de resultaten van het diagnostisch proces belangrijke aanknopingspunten voor begeleidings- of coachingstrajecten. Diagnostische instrumenten zoals psychologische gespreksvoering, observatie en testonderzoek worden ingezet om die factoren in kaart te brengen die het optimale functioneren beïnvloeden. Hierbij is er bijzondere aandacht gegeven aan concepten uit de positieve psychologie, zoals mentale veerkracht en positief affect. Je loopt stage en schrijft een scriptie. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Opbouw

De master is verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd, zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. De opleiding bestaat uit vakinhoudelijke cursussen, een stage, scriptieplan en masterscriptie. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studiebealstingsuren. Een cursus van5 studiepunten komt overeen met een studieduur van 140  studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Levenslooppsychologie is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten of landelijke studiedagen. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn. Het scriptieplan bereidt je voor op de masterthesis en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. De stage rond je af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen. Je sluit de opleiding af met het empirisch afstudeeronderzoek, ofwel de masterthesis.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de mastervariant Levenslooppsychologie, meld je dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur. Tijdens het gesprek bekijken we of je op basis van je vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master of je een premaster kunt volgen. Ben je toelaatbaar, dan wordt op basis van jouw specifieke situatie een voor jou optimaal studie-pad besproken. Op basis van dit studie-pad meld je jezelf aan voor de opleiding en de cursussen. In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we jou om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal twee maanden voor de start van de opleiding of premaster) formeel toelating tot de master of premaster aan. 
Je kunt de mastervariant Levenslooppsychologie op diverse momenten starten. 

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, omdat je tijdens de studie diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen gaat gebruiken.

Toelating

Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Vrijstelling

Je krijgt alleen vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende
cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moet ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de psychologie-mastercursus.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de mastervariant Levenslooppsychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel. De master is een uitstekende basis voor diverse beroepsmogelijkheden op het gebied van begeleiding en coaching, beleid, onderwijs en onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan een functie als psycholoog in de eerstelijnshulpverlening, een algemeen ziekenhuis of in de ouderenzorg, schoolpsycholoog, beleidsmedewerker of beleidsadviseur in het bedrijfsleven en bij de overheid. Ook voor toekomstige coaches, mentoren, jeugdwerkers, vertrouwenspersonen, loopbaanbegeleiders, echtscheidingsbemiddelaars en onderzoeksfuncties biedt deze master relevante aanknopingspunten. 

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de masteropleiding Psychologie van de Open Universiteit al jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, kwaliteitszorg en studielast. In 2018 was de master zelfs de hoogst gewaardeerde masteropleiding Psychology in de Nationale Studenten Enquête 2018.  De masteropleiding is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd en staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
Student Esther Oosterling over de studie

Meer informatie

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de mastervariant Levenslooppsychologie start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs. 

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Psychologie, variant levenslooppsychologie,  geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.