null Your MBA thesis

YourMBA_head_large.jpg

Your MBA thesis

 • Your Academy
 • 10 EC
 • Taal Nederlands
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Starten: doorlopend
 • 280 uur
 • € 6.495,-
 • Volledig online
 • Eigen casus
 • Inschrijfduur 6 maanden
 • Voor dit product gelden ingangseisen
De Your MBA thesis omvat het doen van een zelfstandig praktijkgericht onderzoek van ongeveer 280 uur, waarin je een concreet praktijkprobleem systematisch analyseert op verbetermogelijkheden. Het hoeft niet per se te gaan over een probleem, maar kan ook gaan over een kans die ontwikkeld kan worden en hoe je dat dan zou moeten doen.


Your MBA bij Your Academy betekent.....

 
 • de geleerde theorie toepassen op je eigen praktijkcasus
 • een modulaire opzet met een specialisatie op maat
 • Design Thinking als rode draad
 • blended learning: online activerende onderwijs gecombineerd met contactmomenten
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • het vergroten van je carrièrekansen
 • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
 • een diploma Master of Business Administration (MBA)
Praktijkgericht onderzoek heeft als doel de praktijk te verbeteren. Het oplossen van een concreet probleem, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, staat centraal.
 
De volgende fasen worden doorlopen bij het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek:
 • Probleemanalyse: het afbakenen en specificeren van het probleem - achterhalen wat het ‘echte’/onderliggende probleem is.  
 • Probleemdefinitie: het opstellen van een probleemdefinitie, waarin het onderzoeksdoel (wat wil ik met dit onderzoek bereiken?) en de centrale onderzoeksvraag (specifieke hoofdvraag waar ik mijn onderzoek op ga richten) worden onderscheiden.
 • Literatuuronderzoek: het verzamelen en bestuderen van relevante literatuur (wetenschappelijk, vakliteratuur en organisatiebronnen).
 • Onderzoeksmodel: het opstellen van een onderzoeksmodel, waarbij de relaties een duidelijk oorzaak-gevolg karakter hebben en de geformuleerde hypothesen concreet en meetbaar zijn.
 • Plan van aanpak: het ontwerpen van een onderzoeksplan. Hierin komen de volgende factoren naar voren: populatie en steekproeftrekking (bij wie?), meetinstrumenten (welke data?), procedure (wanneer en hoe?) en analyses (hoe ga ik de data analyseren?).
 • Uitvoering onderzoek: het verzamelen en analyseren van data. Tot deze fase kan ook het daadwerkelijk implementeren van een verbeteringstraject behoren.
 • Conclusies trekken: het trekken van conclusies op basis van resultaten en ten aanzien van de onderzoeksvraag.
 • Praktische aanbevelingen:  het geven van praktische aanbevelingen voor de toekomst op basis van de resultaten.
Het afstudeeronderzoek is duidelijk praktijk-georiënteerd, maar vraagt om inbreng van wetenschappelijke inzichten, methodiek en analyses om tot verantwoorde verbetervoorstellen te komen.
 
Bij het praktijkgericht onderzoek wordt tijdens de te doorlopen fasen gebruik gemaakt van het boek 'Praktijkgericht onderzoek - Opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren van Mandy van der Velde, Paul Jansen, Josje Dikkers (2015), Hilversum: Concept uitgeefgroep'.

Studieduur

Inschrijfduur is 6 maanden.

Begeleiding

Bij het doen van het yOUrMBA afstudeeronderzoek word je begeleid door een inhoudelijke deskundige begeleider op het terrein van afstuderen.

Toelating

Als je je wilt inschrijven voor de Your MBA thesis, dien je zowel het CPP/stamjaar Applied Studies in Management als de specialisatie afgerond te hebben.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling is € 6.495,-.
 
Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, maar exclusief het tekstboek, waarvan in deze thesis gebruik wordt gemaakt:
 
- Design Thinking for Strategic Innovation
ISBN 978 11 186 2012 0
 
Dit tekstboek dien je dus zélf aan te schaffen.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

Het belangrijkste verschil tussen de master Management en de MBA is het feit, dat de master Management een Master of Science is en dus wetenschappelijk van aard. De MBA is een praktijkgerichte master op academisch niveau.
Als MBA sluit je je aan bij Life Long Learning. Vanaf het begin van de studie, maar ook daarna, kun je profiteren van ons uitgebreide netwerk. Zo blijf je continu in contact met collega’s en vakgenoten in diverse, relevante doelgroepen.

Titel

Na succesvolle afronding van de MBA opleiding mag de titel MBA gedragen worden.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.