null Klimaatwinnaars

MC6210_head_large.jpg
Klimaatwinnaars
 • Your Academy
 • 1 EC
 • Taal Nederlands
 • Certificaat bij uitgebreide variant
 • Starten: doorlopend
 • 4 weken (basis) / 7 weken (uitgebreid)
 • € 0,- (basis) / € 200,- (uitgebreid)
 • Volledig online
 • Inschrijfduur 3 maanden
Vooral door de gevolgen van de coronacrisis krijgen veel landen, waaronder Nederland, te maken met een economische recessie. Dit zou voor iedereen, ondernemers, werknemers, zzp’ers, maar ook voor mensen die nog een opleiding volgen een extra reden moeten zijn om in nieuwe kennis te gaan investeren die nu, maar ook voor de toekomst in alle opzichten waardevol is. De digitale studie Klimaatwinnaars van de OU is op dit terrein een uitstekende investering.
 
Burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties, krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering en het klimaatbeleid dat overheden uitvoeren om te kunnen voldoen aan de internationale afspraken die ze in Parijs hebben gemaakt. Daardoor zullen vooral bedrijven, maar ook overheids- en andere organisaties hun bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering moeten aanpassen. Deze online studie geeft deelnemers inzicht in de algemene aspecten van klimaatverandering en het klimaatbeleid. Daarnaast gaan we in op de gevolgen voor het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering. Wordt jouw organisatie ‘klimaatwinnaar’?

Inhoud

Deze digitale studie biedt deelnemers onder meer handvatten om mee te kunnen denken over de wijze waarop bedrijfsorganisaties niet alleen kunnen inspelen op de enorme klimaatuitdagingen, maar ook kunnen uitgroeien tot zogenoemde ‘klimaatwinnaars’. Dit zijn organisaties die willen vooroplopen met slimme klimaatmaatregelen en klimaatinvesteringen, en een klimaatneutrale bedrijfsvoering nastreven. De internationale praktijk wijst uit dat deze winnaars veelal ook in de kopgroep zitten van de meest renderende bedrijven en instellingen.
Je kunt Klimaatwinnaars op twee manieren volgen, maar beide opties zijn in ieder geval Nederlandstalig, volledig online en je kunt starten op ieder gewenst moment. 
 
Optie 1:
Een digitale basisstudie
 
Studieduur: 1 maand
GRATIS
 
In deze korte online studie die je binnen een maand kunt afronden, wordt je op een praktische wijze geïnformeerd over alle belangrijke aspecten van klimaatverandering en het klimaatbeleid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd digitaal smartbook met verschillende voordelen, zoals een voorleesfunctie in verschillende talen, toelichtende filmpjes, en een koppeling met de sociale media en actuele updates.
 
Optie 2:
Een uitgebreide cursus met begeleiding, opdracht en persoonlijke feedback.
 
1 EC
Cursuscertificaat
Studieduur: ca. 7 weken
€ 200,-
 
ACTIE: tijdelijke prijsverlaging voorlopig tot 1 september 2020! Nu voor € 200,- in plaats van € 450,- .
 
De cursus ‘Klimaatwinnaars’ bestaat uit zes modules. We maken daarbij gebruik van de leeromgeving van de Open Universiteit, yOUlearn. Je bestudeert de inhoud van een smartbook en je maakt binnen yOUlearn verschillende opdrachten en (zelf)toetsen. Je hebt ook de mogelijkheid om digitaal vragen te stellen.
 
Leerdoelen van de cursus
 • Je bent goed geïnformeerd over de algemene gevolgen van klimaatverandering en het klimaatbeleid.
 • Je kunt uitleggen wat de basis- (technische) componenten van het klimaatbeleid zijn en hoe klimaatoplossingen de organisatie en de bedrijfskundige aspecten beïnvloeden.
 • Je begrijpt hoe klimaattoepassingen de concurrentiepositie van de organisatie beïnvloeden, zowel de voor- als nadelen.
 • Je begrijpt in grote lijnen hoe verschillende maatregelen, waaronder ook nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, Internet of Things, 3D-printing en robottechnologie een bijdrage kunnen leveren aan de effectiviteit van klimaatoplossingen.
 • Je bent in staat om klimaatoplossingen van de eigen en andere organisaties in kaart te brengen en deze globaal te analyseren.
 • Je bent in staat om een stappenplan te maken hoe klimaatoplossingen op de meeste effectieve manier ingezet kunnen worden in uw organisatie.
 • Je ontwikkelt een kritische en analytische houding, geïnformeerd door theorie, over de toepassingen van klimaatoplossingen, op basis waarvan je (eigen) organisatiekeuzes ter discussie kunt stellen en oplossingsrichtingen kunt genereren.

Studieduur

Voor de basisstudie ongeveer een maand.
 
Voor de uitgebreide cursus ongeveer 7 weken (studiebelasting bedraagt zo'n 4 uur per week). Deze online cursus heeft een studiebelasting van in totaal 28 uur. De cursus omvat een zogenoemd smartbook met praktijkvoorbeelden, casestudies, video’s en opdrachten. De cursus is ontwikkeld door experts die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. De verwijzingen naar artikelen en websites die u kunt raadplegen, vallen buiten deze studielast. Deelnemers die deze artikelen bestuderen zijn meer tijd kwijt.
 
Deelnemers zijn vrij om hun eigen studietempo te bepalen, maar dienen de leeractiviteiten (waaronder de opdrachten die meetellen voor de eindbeoordeling) binnen de hierboven vermelde termijn van zes maanden af te ronden. Na dit tijdstip houdt de deelnemer nog minimaal zes maanden toegang tot de cursusomgeving in yOUlearn, maar vervalt het recht op persoonlijke begeleiding (waaronder het beoordelen van opdrachten).

Certificering

Deelnemers aan de online basisstudie krijgen geen certificaat.
 
Deelnemers aan de uitgebreide cursus kunnen in aanmerking komen voor een officieel certificaat van de OU. Daarvoor dienen zij twee opdrachten die meetellen voor de eindbeoordeling met voldoende resultaat af te ronden. Dit betekent dat deze opdrachten zijn ingeleverd en beoordeeld door de docent. Dit proces moet zijn afgerond binnen een termijn van zes maanden na de officiële cursus-inschrijving via de webshop van de OU. Na dit tijdstip houdt de deelnemer nog minimaal zes maanden toegang tot de cursusomgeving in yOUlearn, maar vervalt het recht op persoonlijke begeleiding (waaronder het beoordelen van opdrachten).

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. Meld je aan met je emailadres.
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Bedoeld voor

Deze praktische korte cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werkkring voldoende basiskennis moet hebben van de algemene en bedrijfskundige aspecten van klimaatverandering. Daarbij gaat het vooral om werknemers die werkzaam zijn in functies op middelbaar en hoger niveau en daar in toenemende mate te maken krijgen met de bedrijfsaspecten van klimaatverandering en het klimaatbeleid. Maar ook voor studenten kan deze cursus waardevol zijn. Er zijn geen formele toelatingseisen. Wel is het van belang dat je functioneert op havo- of mbo-4 niveau. Er kan ook gebruik worden gemaakt van Engelstalig lesmateriaal.

Startmoment

Je kunt starten op elk gewenst moment.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden

Prijsinformatie

De basisstudie is GRATIS en de uitgebreide cursus € 200,-. Online betaling via IDEAL.
De digitale factuur is na aanmelding zichtbaar in 'mijnOU'
 
ACTIE: tijdelijke prijsverlaging van de uitgebreide cursus tot 1 september 2020! Nu voor € 200,- in plaats van € 450,- .
 
Bovenstaande bedragen zijn all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten en de opleiding is vrijgesteld van BTW.
Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.
 
Let op: De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) en Levenlanglerenkrediet (LLLK) zijn niet van toepassing op deze opleiding.

Begeleidingsvorm

De digitale basisstudie en ook de uitgebreide cursus kunnen zelfstandig in eigen tempo doorlopen worden aan de hand van een online leeromgeving.
 
De uitgebreide cursus wordt beperkt begeleid door docenten van de Open Universiteit. Zij beantwoorden vragen van studenten en organiseren tijdens de looptijd van de cursus een virtual classroomsessie (online, maar op hetzelfde tijdstip) waar vragen over de cursus kunnen worden gesteld. Docenten kunnen niet altijd op individuele vragen reageren.

Tentamenvorm

De digitale basisstudie heeft geen tentamen.
 
De uitgebreide cursus geeft de mogelijkheid om een certificaat te verkrijgen. Om voor een officieel certificaat van de OU in aanmerking te komen dienen deelnemers twee opdrachten die meetellen voor de eindbeoordeling met voldoende resultaat af te ronden. Dit betekent dat deze opdrachten zijn ingeleverd en beoordeeld door de docent. Docenten zullen ingeleverde opdrachten binnen een maximale termijn van 14 kalenderdagen beoordelen. Dit proces moet zijn afgerond binnen een termijn van zes maanden na de officiële cursus-inschrijving via de webshop van de OU.