null Certified Professional Course Publiek private samenwerkingen in een innovatieve regio (casus Vitaliteit en preventieve gezondheidszorg)

Publiek private samenwerkingen_vitaliteit_head_large.jpg

Certified Professional Course Publiek private samenwerkingen in een innovatieve regio (casus Vitaliteit en preventieve gezondheidszorg)

 • Your Academy
 • 5 EC
 • Taal Nederlands
 • Certificaat
 • Start november 2021
 • € 1.750,- (eenmalig) / € 1.850,- (5 termijnen)
 • Volledig online
 • Voor dit product gelden ingangseisen

Samen Innoveren

 
In een regio zijn er verschillende stakeholders, zoals burgers, bedrijven, onderwijs en overheid. Al deze stakeholders hebben verschillende belangen. Meestal kunnen de stakeholders hun eigen belangen behartigen en hun eigen doelen bereiken. Soms hebben ze daar anderen bij nodig. Dan ontstaan samenwerkingen. Maatschappelijke vraagstukken raken vaak (bijna) alle actoren in een regio. Denk hierbij aan sociaal-economische vraagstukken over thema's als duurzaamheid, discriminatie, gezondheid, vitaliteit en arbeidsmarkt. Deze vraagstukken zijn ‘wicked problems’, omdat ze ingewikkeld in elkaar zitten en er niet een eenvoudige oplossing te bedenken is. In deze professional course verdiepen we ons in het gebied van preventieve gezondheid en specifiek in het vraagstuk hoe de vitaliteit en gezondheid van burgers te bevorderen.


Wat leer je in deze opleiding?

Sinds enige tijd probeert de overheid maatschappelijke problemen, zoals de gezondheid en vitaliteit van de burgers, aan te pakken in samenwerking met andere actoren. Vroeger probeerde iedere stakeholder het eigen gedeelte van het gezondheidsvraagstuk op te lossen. Tegenwoordig is samenwerking met andere actoren nodig om de eigen doelen op het gebied van gezondheid en vitaliteit te bereiken. Redenen hiervoor zijn onder andere de veranderende samenstelling van de bevolking: we worden steeds ouder, en er zijn steeds meer chronisch zieken. Daarnaast gaan technologisch ontwikkelingen vliegensvlug, waardoor er meer kan, meer data beschikbaar zijn, maar we ook meer stil zitten. Ook veranderen de benodigde vaardigheden en bijbehorende bewegingen.
 
We zien daarom een toenemende samenwerking als het gaat over vraagstukken op het gebied van vitaliteit en gezondheid. Vaak is samenwerking regionaal. Regio’s verschillen van elkaar, onder andere wat betreft de samenstelling van de bevolking, infrastructuur, opleidingsmogelijkheden en bedrijvigheid. Vanwege deze verschillen kunnen we succesvolle samenwerkingen en opgedane inzichten niet zomaar kopiëren van de ene naar de andere regio.
 
Tot nu toe hebben we gedaan alsof publiek-private samenwerkingen alleen maar voordelen hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Publiek-private samenwerkingen kennen ook nadelen en roepen soms ook ethische vragen op: is het bijvoorbeeld wel democratisch als private partijen zich ‘bemoeien’ met het beleid van de overheid?
 
In deze professional course gaan we dieper in op samenwerkingsrelaties op het gebied van vraagstukken rondom bevordering van de vitaliteit en gezondheid, oftewel preventief gezondheidsbeleid. Je gaat op onderzoek uit bij actoren om hun belangen te achterhalen en je onderzoekt in hoeverre deze geborgd zijn in een bestaande publiek-private samenwerking. Je gaat voorstellen doen om de publiek-private samenwerking te verbeteren.

  Voor wie is de opleiding bedoeld?

  De course is geschikt voor mensen die zich beroepshalve bezighouden met vraagstukken rondom bevordering van de vitaliteit en gezondheid, oftewel preventief gezondheidsbeleid vanuit overheidsperspectief, onderwijsperspectief en bedrijfsperspectief, zoals beleidsambtenaren, projectmanagers, adviseurs, programmamanagers, kwartiermakers.

  Een CPP volgen bij Your Academy betekent.....

   
  • een mix tussen theorie en praktijk 
  • studeren op academisch niveau
  • een combinatie van online activerende onderwijs en/of contactmomenten
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • begeleiding door inhoudsdeskundige universitair docenten
  • na succesvolle afronding een CPP diploma 
  •  een programma opgebouwd uit meerdere CPC’s
  • een eerste stap richting een mogelijke MBA

  Leerdoelen

  Dit zijn de leerdoelen van de course:
   
  • een overzicht geven van vraagstukken op het gebied van vitaliteit en gezondheid die spelen in je regio.
  • beargumenteren waarom het belangrijk is vraagstukken op het gebied van vitaliteit en gezondheid op regionaal niveau aan te pakken.
  • een bestaande publiek-private samenwerking evalueren.
  • een nieuwe publiek-private samenwerking opstellen, dan wel suggesties doen voor verbetering van een bestaande samenwerking.
  • een onderbouwde visie geven over de wijze waarop vitaliteit en gezondheid van inwoners in een regio kunnen worden bevorderd.
  • beargumenteren op welke wijze (publiek-private) samenwerking kan bijdragen aan het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van een regio.
  • een beargumenteerd standpunt innemen over ethische dilemma’s die spelen rondom samenwerkingen ter bevordering van de vitaliteit en gezondheid van inwoners in een regio.

  Studieduur

  Deze course heeft een omvang van 5 ec en een studiebelasting van circa 140 uur. De course start meerdere keren per jaar en kent een rooster van circa 7 weken. Je kunt hierbij rekenen op een studielast van 16-20 uur per week. 

  Toelating

  Een afgeronde bacheloropleiding. Kennis van bedrijfskunde en/of bestuurskunde middels een opleiding en/of werkervaring uit het bedrijfsleven en/of een andere opleidingsachtergrond. Deels wordt er gebruik gemaakt van Engelstalig lesmateriaal. 

  Inschrijfvoorwaarden

  Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

  Starten

  De eerstvolgende start staat gepland voor november 2021. Wil je het rooster ontvangen? Stuur dan een email naar you@ou.nl.

  Aanmelden

  Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
   
  Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

  Prijsinformatie

  De kosten bedragen bij eenmalige betaling € 1.750,-. Het is tevens mogelijk om te betalen in 5 maandelijkse termijnen van € 370,-. Dit bedrag is all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten en de opleiding is vrijgesteld van BTW. 

  Fiscale aftrekbaarheid

  Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

  Levenlanglerenkrediet

  Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

  Kortingsregeling

  De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

  Diploma

  Na succesvolle afronding van deze course ontvang je een certificaat, welke kan worden ingebracht als specialisatie in yOUrMBA, een praktijkgerichte MBA opleiding op academisch niveau.

  Contact

  Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.