ALG_MicroM_Toetsen_15231_head_large.jpg
Micromodule 5: Toetsen in online onderwijs
Deze micromodule gaat in op de integratie van online toetsen in online activerend onderwijs. Meer algemeen spreken we van technologisch ondersteund toetsen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen summatief en formatief toetsen: summatief toetsen is gericht op beoordeling, formatief toetsen op de voortgang in het leerproces.

Online meerkeuzetoetsen: identificatie is een uitdaging

Een voor de hand liggende toetsvorm, vooral bij grote groepen, is de meerkeuzetoets. Een aandachtspunt daarbij is dat je er wel voor moet zorgen dat je ook begrip en toepassing toetst. Het voordeel is gelegen in de efficiëntie: vaak kunnen studenten tentamen doen op een door hen gewenst tijdstip en kan onmiddellijk na afloop een uitslag worden gegeven. Het automatisch laten genereren van meerkeuzetoetsen uit een itembank is een praktijk die de Open Universiteit al jaren hanteert. Op dit moment moeten de kandidaten naar een tentamenlocatie komen en zich identificeren. De toekomst is ongetwijfeld dat studenten thuis tentamens afleggen. Maar hoe kunnen ze zich dan identificeren? Met biometrische kenmerken? Of zelfs met schrijfstijl of toetsaanslag?

Toetsen als activerend onderdeel van online onderwijs

Bij formatief gebruik kun je denken aan becommentarieerde tussenproducten, zelftoetsen etc. Toetsen kunnen worden ingezet als activerende elementen in online onderwijs. Zo kan een onderdeel of een periode worden afgesloten met een instuuropdracht. De onderdeelopdrachten leiden dan samen tot een eindproduct dat als afsluitende opdracht geldt. We gaan in op vormen van vaardigheidstoetsing, waarbij het creëren van rijke, digitale  en authentieke taakomgevingen een belangrijke voorwaarde is. Ook kent online activerend onderwijs momenten van samen leren. Bij toetsing kan dan ook gebruik worden gemaakt van peer feedback of zelfs peer assessment. Hoe kun je dat organiseren?

In de micromodule komen verschillende experts en ervaringsdeskundigen aan het woord. Daarnaast voorziet de micromodule in instructieteksten en verwijzingen naar bruikbare bronnen.

Praktisch

De begeleide periode van deze micromodule is inmiddels afgesloten. Maar de content is beschikbaar. Je kunt hem dus nog (zonder begeleiding) volgen. Op de modulesite staan teksten, filmpjes en activiteiten. En je kunt er de discussies en blogs van medestudenten en begeleiders terugvinden.

Ga naar micromodule 5

Studietijd: 2 tot 4 uur

Kosten: Geen

Blijf op de hoogte

De micromodules zijn ontwikkeld door de faculteit Onderwijswetenschappen. Heb je belangstelling voor onze activiteiten? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Houd me op de hoogte