null Certified Professional Course De dekolonisatie in perspectief

Certified Professional Course De dekolonisatie in perspectief

 • Your Academy
 • 1 EC
 • Taal Nederlands
 • Certificaat
 • Starten op elk gewenst moment (in overleg)
 • € 299,-
 • Volledig online
 • Inschrijfduur 3 maanden
Nederlands-Indië en zijn dekolonisatie houden zelfs na ruim 65 jaar de gemoederen in Nederland nog steeds bezig. Hoe komt dat? Waarom is deze periode zo ingrijpend geweest? Waarom zijn de gevolgen daarvan op allerlei manieren een punt van discussie geworden? En hoe kijken historici ernaar? Deze cursus gaat over het verschijnsel dekolonisatie en hoe dat op dit moment wordt beschouwd door historici. U zult hedendaagse discussies en politieke en sociale ontwikkelingen (zoals de recente financiële uitkering van de staat aan de weduwen van het Javaanse Rawagede) beter begrijpen en daarover beredeneerd een oordeel kunnen vormen. Daarvoor leest u wetenschappelijke artikelen, krantenartikelen en opiniestukken. Tevens bekijkt u delen van een documentaire en beluistert u interviews.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deze cursus is met name ontwikkeld als vakinhoudelijke nascholing voor docenten Geschiedenis.
Het koloniale verleden en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse Nederlandse samenleving zijn al geruime tijd op allerlei manieren een punt van discussie geworden. Ook het geweld in (koloniaal) Indonesië is een van die onderwerpen. Met de regelmaat van de klok duikt vooral het geweld van de (moeizame) dekolonisatie van Nederlands voormalige kolonie Nederlands-Indië weer ergens op. Vanaf de zomer van 2012, toen bekend werd gemaakt dat er voor het eerst foto's waren opgedoken van executies tijdens de Nederlandse militaire acties in Nederlands-Indië, wordt er geregeld over dit deel van het koloniale verleden gesproken en riepen enkele Nederlandse wetenschappelijke instituten op tot een Indonesisch-Nederlands onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië. Een oproep, die in het najaar van 2013 niet gehonoreerd werd door de politiek, maar dat veranderde na het verschijnen van het proefschrift van de Nederlands-Zwitserse Remy Limpach, De brandende kampongs van generaal Spoor, in 2016. In het boek werd helder aangetoond dat het Nederlandse geweld niet incidenteel, maar structureel was. Hierop besloot de Nederlandse politiek dat er toch een onderzoek kon komen naar deze periode. Het onderzoek naar het geweldsgebruik in de naoorlogse dekolonisatie is in 2017 van start gegaan en vindt plaats in samenwerking met Indonesische historici.
 
In het publieke en academische debat wordt daarbij gepleit voor een diverser beeld op de dekolonisatie; het betrof immers niet alleen Nederlandse dienstplichtigen, maar ook, onder meer, Molukse KNIL-soldaten, Nederlandse burgers met diverse achtergronden, Indonesische burgers, Indonesische soldaten, nationalisten, aanhangers van diverse ideologische partijen, Nederlandse beroepssoldaten etc. Ook voor een beter zicht op alle, diverse, strijdende partijen wordt gepleit: de periode 1945 tot in de jaren 1950 in Indonesië kenmerkt zich door diverse partijen die allemaal om de macht strijden. Vragen als wanneer eindigt dekolonisatie zijn even relevant. In 1949, als Nederland de onafhankelijkheid erkent? Of in 1962, als Nederland Nieuw Guinea aan Indonesië overdraagt? Of is die dekolonisatie nooit helemaal voltooid? In deze cursus gaat u op zoek naar een antwoord op deze vragen.
 
Het te bestuderen studiemateriaal bestaat uit literatuur in de vorm van pdf-bestanden die beschikbaar worden gesteld op yOUlearn, de digitale leeromgeving van de Open Universiteit. Hierin zijn ook links opgenomen naar materiaal buiten de elektronische leeromgeving.

Leerdoelen

Na afloop kunt u:
 • beschrijven hoe de dekolonisatie van Indonesië is verlopen en reflecteren op primaire bronnen over dit verleden
 • uitleggen hoe de beeldvorming over Indonesië zich sinds de zeventiende eeuw heeft ontwikkeld
 • uitleggen welk perspectief doorspreekt in het wetenschappelijk onderzoek naar dekolonisatie
 • reflecteren op de wijze waarop de dekolonisatie van Indonesië in Nederland wordt herinnerd en op de gevoeligheden die hiermee samenhangen
 • een betoog schrijven over hoe u de geschiedenis van de dekolonisatie van Indonesië zou behandelen in uw eigen lespraktijk

Studieduur

Inschrijfduur 3 maanden.

Begeleiding

U kunt per direct starten en wordt individueel begeleid via een online leeromgeving.
Uw docent is Dhr. dr. P. de Bruijn.

Toelating

Inschrijven is mogelijk voor iedereen (geen ingangseisen).

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Starten

U kunt per direct starten en wordt individueel begeleid via een online leeromgeving.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via de rode knop 'Aanmelden' op deze pagina. 
 
Heb je nog geen inloggegevens? Registreer je dan eerst via mijnOU (rechtsboven op deze pagina) met je emailadres als gebruikersnaam en log daarna in met je geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord, zodat je je kunt aanmelden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 299,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.
Prijs is inclusief elektronische leeromgeving en begeleiding.

Fiscale aftrekbaarheid

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt dat opleidingskosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Levenlanglerenkrediet

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK) is niet van toepassing op deze opleiding.

Kortingsregeling

De kortingsregeling Cursusgeld Open Universiteit (KCOU) is niet van toepassing op deze opleiding.

Diploma

U sluit dit onderdeel af met het schrijven van een essay op basis van gelezen literatuur. Na afronding ontvangt u een certificaat.

Contact

Wil je in contact komen met het Team Your Academy via mail, telefonisch of WhatsApp voor meer informatie, dan is dit mogelijk via de rode knop 'Contact' op deze pagina. Ook voor een groepsinschrijving of een in-company traject kun je contact met ons opnemen.