null Certified Professional Course Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (deel 1)

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
Certified Professional Course Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (deel 1)
  • Managementwetenschappen
  • 1 EC
  • Vanaf € 299
Deze Certified Professional Course is een van de drie waarin een drietal contextvariabelen worden behandeld.  Met contextvariabelen bedoelen we die omgevingsdomeinen waarbinnen loopbanen zich doorgaans voltrekken. Het eerste domein is de arbeidsmarkt en daarvan is de invloed op loopbanen natuurlijk het meest voor de hand liggend.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Iedereen die zich wil verdiepen in managementthema's. Deze Certified Professional Course vereist in principe geen voorkennis.

Deze Certified Professional Course is een van de drie waarin een drietal contextvariabelen worden behandeld.  Met contextvariabelen bedoelen we die omgevingsdomeinen waarbinnen loopbanen zich doorgaans voltrekken.

Het eerste domein is de arbeidsmarkt en daarvan is de invloed op loopbanen natuurlijk het meest voor de hand liggend. Na een scholingsperiode betreden nieuwkomers de arbeidsmarkt op zoek naar een bij hen passende baan. Kennis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en van de structuur en werking van die arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde wil men mensen adequaat bij hun loopbaan kunnen begeleiden.

Bij het tweede domein, dat van de arbeidsorganisatie, is misschien wat minder direct duidelijk wat de relatie is met loopbaanbegeleiding. De arbeidsorganisatie is eigenlijk de natuurlijke tegenhanger van de arbeidsmarkt, omdat binnen arbeidsorgansiaties de vraag naar arbeid wordt gevormd. Ontwikkelingen in arbeidsorganisaties bepalen de aard en inhoud van de functievorming en daarmee ook de aard en inhoud van de arbeidsvraag, die aan de arbeidsmarkt gesteld wordt.

Bij het derde domein zoomen we in feite nog wat verder in door ons te concentreren op de wijze waarop werkgevers met werknemers relaties met elkaar aangaan. Dat doen we vanuit een aantal invalshoeken. In de eerste plaats is er natuurlijk sprake van een relatie in juridische zin. Maar een arbeidsrelatie is ook een psychologisch fenomeen: wanneer mensen een bepaalde baan aannemen hebben ze bepaalde verwachtingen, net zo goed als de werkgever ook verwachtingen heeft van zijn nieuw aangenomen werknemer. Er is met andere woorden naast een juridisch contract ook sprake van een psychologisch contract. En ten slotte is een arbeidsrelatie onderwerp van studie vanuit de organisatietheorie: waarom en wanneer gaat iemand een arbeidsrelatie aan en welke soorten van arbeidsrelaties kan men onderscheiden. Voor loopbaanprofessionals is kennis van soorten van arbeidsrelaties van belang omdat het juridisch verschillende gevolgen kan hebben, omdat het de verwachtingen van partijen kleurt en omdat er door andere opvattingen over organiseren nieuwsoortige (psychologische) contracten ontstaan.

Hoewel de drie thema's nauw met elkaar samenhangen, vormt iedere Certified Professional Course een op zichzelf staand geheel en kan deze dus ook als zodanig bestudeerd worden.

Inschrijfvoorwaarden

Lees eerst onze inschrijfvoorwaarden.

Prijsinformatie

Totaalbedrag bij eenmalige betaling € 299,-. Dit bedrag is all-in. Er is geen btw verschuldigd.
Prijs is inclusief elektronische leeromgeving en begeleiding.

Contact

Wilt u graag meer informatie over een specifiek Professional Program, een brochure of een vrijblijvend adviesgesprek (met een docent) of onze studieadviseur Loes Moritz, neem dan contact op met ons Team Professional Programs via you@ou.nl of 045-5762777.