null Geographical Information Systems (GIS)

Geographical Information Systems (GIS)

  • Natuurwetenschappen
  • NB2102
  • 5 EC
  • Vanaf € 164
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Bij geografische informatiesystemen (GIS) gaat het vooral om 'het op elkaar leggen van kaarten' en het koppelen, bewerken en analyseren van gegevensbestanden waarbij de geografische locatie een essentiële rol speelt. En dat biedt uitermate interessante mogelijkheden. Het combineren van alle mogelijke informatie wordt in onze huidige maatschappij steeds belangrijker. Niet alleen voor verzekeraars, natuurlijk. Veel problemen van deze tijd zijn gecompliceerd en vragen verschillende invalshoeken om te kunnen worden opgelost. Daarom is bij steeds meer vraagstukken kennis van geografische informatiesystemen noodzakelijk. Tot ver in de 20ste eeuw was het gebruik van geografische informatie beperkt tot papieren kaarten, veelal in de vorm van degelijke, dure en statische atlassen, die door voornamelijk geografen werden gebruikt voor de analyse en presentatie van verschijnselen in de wereld. De behoefte van de samenleving om de veranderingen op aarde bijna 'real-time' te kunnen analyseren en presenteren heeft samen met de beschikbaarheid van omvangrijke hoeveelheden digitale informatie geleid tot de ontwikkeling van geografische informatiesystemen (GIS).

De aard van het onderwerp, het verwerken van geografische gegevens, vraagt om 'hands-on' ervaring met GIS-computerprogramma's en het bewerken van grote digitale kaartbestanden. Een groot deel van de studietijd zult u dan ook achter de computer 'studeren'. U maakt kennis met de mogelijkheden van de diverse ruimtelijke analyse- en visualisatietechnieken en krijgt een overzicht van gangbare toepassingen.
De cursus bestaat uit 5 onderdelen:
1. Knowing GIS;
2. Understanding GIS;
3. Data Input;
4. Data Handling; en
5. Data Output.
Tijdens het onderdeel Knowing GIS maakt u kennis met de wereld van GIS. Doel van dit onderdeel is dat u zich bewust wordt van de (on)mogelijkheden van GIS. De theoretische achtergronden van GIS worden behandeld in het onderdeel Understanding GIS. Daarbij komen concepten aan bod zoals de definitie van ruimtelijke data, schaal, projectie, ruimtelijk refereren, abstractie, datamodellering, topologie en datamanagement. De volgende drie onderdelen vormen het hart van de cursus en omvatten de drie fasen van een GIS-project: het verzamelen van ruimtelijke gegevens (Data Input), het analyseren van de data (Data Handling) en het weergeven van de resultaten op kaart (Data Output). Daarbij ligt het accent op het leren werken met GIS-software.

Leerdoelen
Na bestudering van de cursus heeft u:
- kennis van verschillende technieken van verzamelen en ruimtelijk analyseren van gegevens en visueel weergeven van analyseresultaten in digitale kaarten;
- een overzicht van mogelijkheden van geografische informatiesystemen voor het analyseren van ruimtelijke data;
- voldoende inzicht om manieren te bedenken om meer ingewikkelde GIS-problemen aan te pakken.
Tevens bent u in staat:
- een overzicht te krijgen van actuele toepassingen van GIS;
- een geografisch informatiesysteem te gebruiken voor het analyseren van ruimtelijke data;
- basale GIS-problemen met behulp van een professioneel GIS-pakket op te lossen en uit te werken.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor iedereen.

Toelichting aanmelden

De inschrijfduur van 12 maanden start 14 dagen na de verwerking van uw aanmelding voor deze cursus. Aanmelden voor het tentamen kan pas nadat uw inschrijfduur gestart is.
Houd daarom bij het aanmelden voor deze cursus rekening met de aanmeldtermijn voor de tentamens en met de data van eventuele begeleidingsbijeenkomsten.

Voorkennis

De cursus is volledig Engelstalig: een goede passieve beheersing van het Engels is gewenst. Daarnaast veronderstellen we dat u computervaardig bent en beschikt over een Windows-pc.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: via de cursussite in de digitale leeromgeving kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de docent. De docent organiseert een begeleid studietraject van september tot half november dat open staat voor alle ingeschreven studenten. U kunt de cursus ook flexibel en zelfstandig bestuderen. Er is voor deze cursus een begeleidingsbijeenkomst op de Themadag Aarde in september.

Tentamenvorm

Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

Per 01-09-2021 zal de afkorting, de omschrijving van de tentamenvorm en wellicht de afname wijze waarop wordt getentamineerd wijzigen.

Afhankelijk van welke maatregelen noodzakelijk zijn om het coronavirus te bestrijden, is het mogelijk dat de Open Universiteit de tentaminering moet vervangen door een (online) alternatief. Meer informatie hierover vindt u op www.ou.nl/informatie-coronavirus. De actuele tentameninformatie met betrekking tot deze cursus vindt u na aanmelding in de online cursusomgeving.

Het computergebaseerde individuele tentamen is naar eigen keuze in te plannen.

Tentamendata

Digitaal individueel tentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een niet-programmeerbare zakrekenmachine

Cursusmateriaal

De cursus bestaat uit het Electronic Workbook in de digitale leeromgeving, waarmee u toegang heeft tot de gehele cursusinhoud en waarmee u door het handboek (Heywood et al.) geleid wordt. U ontvangt een cursusmap met de studeerwijzer en een syllabus Geographical Information Systems (GIS).
Ook krijgt u een tijdelijke studentlicentie van het GIS-computerprogramma ArcGIS, dat u nodig heeft om de opdrachten uit te voeren. De kosten van deze licentie zijn bij de cursus inbegrepen. Hoe u toegang krijgt tot ArcGIS kunt u lezen op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Het bewerken van geografische data via professionele software vergt een behoorlijke Windows-computer en een goede internetverbinding. Via een tablet of notebook is dit niet mogelijk.

Digitale leeromgeving

We adviseren om de bestudering van iedere cursus te starten op de cursussite (digitale leeromgeving, www.ou.nl/mijnOU). U vindt daar de laatste informatie over de cursus (toelichting op studietaken, voorbeeldtentamens), de opgenomen colleges (indien beschikbaar) en het forum met vragen en antwoorden van studenten.